Toplam 123 adet ürün
 
Immanuel Kant, Prolegomena

Prolegomena

Immanuel Kant
İdea Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

24.07 15.6455 TL 35%
Frederick Copleston, Alman İdealizmi Fichte, Schelling, Schleiermacher

Alman İdealizmi Fichte, Schelling, Schleiermacher

Frederick Copleston
İdea Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.67 10.8355 TL 35%
Hegel, Tarih Felsefesi 3

Tarih Felsefesi 3

Hegel
İdea Yayınevi

İnsan dünyaya fırlatılmış özsüz, değersiz, anlamsız bir varlık değilse, tersine bütün bir varoluşun değeri ve ereği olan ussal bir öz ile donatılı ise, tüm ...

6 3.9 TL 35%
Meriç Mete, Plutark, Perikles - Fabius

Perikles - Fabius

Meriç Mete, Plutark
İdea Yayınevi

Perikles yaklaşık olarak İÖ 495-429 yılları arasında yaşamıştır. Atina'nın Altın Çağı sırasında en önde gelen ve en etkili devlet adamı, söylevci ve general ...

6 3.9 TL 35%
Meriç Mete, Plutark, Solon - Poplicola

Solon - Poplicola

Meriç Mete, Plutark
İdea Yayınevi

Gramerci Didymos, Solon'un yasa tabletleri üzerine Asklepiades'e yanıtında, Filokles adında birinin Solon'un babasının adının Euforionos olduğunu bildiren ...

6 3.9 TL 35%
Aziz Yardımlı, Hegel, Tarih Felsefesi-2

Tarih Felsefesi-2

Aziz Yardımlı, Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in Tarih Felsefesinde Dünya Tarihinin aşamalarını belirlemek için ilke Özgürlüktür: Bir için; Kimileri için; ve Herkes için. Doğuda yalnızca Bir özgürdür ...

6 3.9 TL 35%
Georg Wilhelm F. Hegel, Tanrının Varoluşunun Tanıtları Üzerine Dersler

Tanrının Varoluşunun Tanıtları Üzerine Dersler

Georg Wilhelm F. Hegel
İdea Yayınevi

Hegel Tanrının varoluşunun tanıtlarını hem din felsefesi üzerine derslerinde (1821-31) hem de 1829?da Mantık Bilimi üzerine vermekte olduğu derslere ek olarak ...

58 37.7 TL 35%
George A. Reisch, Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü

Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü

George A. Reisch
İdea Yayınevi

Bu kitap bilim felsefesinin Soğuk Savaş sırasında Birleşik Devletler?deki gelişiminin ilk derinlemesine incelemesidir. Mantıksal Görgücülüğün ve Marxist ...

78 50.7 TL 35%
Aaron Preston, Analitik Felsefe-Bir Yanılsamanın Tarihi

Analitik Felsefe-Bir Yanılsamanın Tarihi

Aaron Preston
İdea Yayınevi

Felsefe Tarihinde bir dönem kapanmakta, analitik ?felsefe? tarih olmaktadır. Belki de Anglo-Saxon analitik gelenek felsefenin ne olduğunu, en azından bir ?dil ...

56 36.4 TL 35%
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Mantık Bilimi - Küçük Mantık Anahatlarda Felsefi Bilimler Ansiklopedisi 1

Mantık Bilimi - Küçük Mantık Anahatlarda Felsefi Bilimler Ansiklopedisi 1

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in Mantık Bilimi Aristoteles'in Organon başlığı altında toparlanan Mantık çalışmalarından bu yana insan Usunun kavramsal yapısı üzerine üstlenilen en tam ...

78 50.7 TL 35%
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Felsefi Propedeutik

Felsefi Propedeutik

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in (1770-1831) Bilim Dizgesini henüz erken kuruluş aşamasında sunan Felsefi Propedeutik (1808-1813) Hegel'in Tinin Görüngübilimi'ni (1806/7) ...     

54 35.1 TL 35%
John Burnet, Erken Yunan Felsefesi

Erken Yunan Felsefesi

John Burnet
İdea Yayınevi

"Amacım erken İyonyalı öğretmenler ile dünyaya yeni bir şeyin-bilim dediğimiz şeyin- geldiğini ve ilkin onların Avrupa'nın o günden bu yana izlediği yolu ...

64 41.6 TL 35%
Ernest Nagel, Bilimin Yapısı

Bilimin Yapısı

Ernest Nagel
İdea Yayınevi

Ernest Nagel (1901-1985) Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda Yahudi bir ailede doğdu. 10 yaşında ailesi ile birlikte ABD'ye göç etti ve 1919'da ABD yurttaşı ...

88 57.2 TL 35%
David Bohm, Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı

David Bohm
İdea Yayınevi

David Bohm'un Kuramsal Fizik üzerine Londra Üniversitesi Birbeck Koleji'nde verdiği derslerden oluşan bu kitap başlıca Özel Görelilik Kuramının temelinde yatan ...

58 37.7 TL 35%
Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği

Bir Yanılsamanın Geleceği

Freud
İdea Yayınevi

Avusturya İmparatorluğu'nda Freiberg'de doğan ve daha sonraki yaşamını Viyana'da geçiren Sigmund Freud (1856- 1939) psikiyatride Ruhçözümleme okulunu kurdu ve ...

8 5.2 TL 35%
Benedictus De Spinoza, Törebilim - 3

Törebilim - 3

Benedictus De Spinoza
İdea Yayınevi

İnsan ussal törel varoluşa yeteneklidir, ama bunu ancak gökten ya da yerden buyruk almaksızın, ve gerçeği yalnızca kendi usu ile, kendi duyuncu ile bularak ...

12 7.8 TL 35%
Freud, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları

Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları

Freud
İdea Yayınevi

Avusturya İmparatorluğunda Freibergde doğan ve daha sonraki yaşamını Viyanada geçiren Sigmund Freud (1856-1939) psikiyatride Ruhçözümleme okulunu kurdu ve ...

8 5.2 TL 35%
Platon, Parmenides

Parmenides

Platon
İdea Yayınevi

"Platonik Diyalektiğin o en ünlü başyapıtı" ve "Antik Diyalektiğin bu hiç kuşkusuz en büyük sanat yapıtı" bunlar Hegel'in Platon'un Parmenides'ini tanımlayan ...

16 10.4 TL 35%
Leibniz, Monadoloji

Monadoloji

Leibniz
İdea Yayınevi

Alman felsefeciliğinin babası olarak bilinen Leibniz (1646-1716) bilginin duyusal-algıdan türediği sanısı içinde olan İngiliz Görgücülüğü ile karşıtlık içinde ...

6 3.9 TL 35%
Hegel, Tarih Felsefesi 1

Tarih Felsefesi 1

Hegel
İdea Yayınevi

Eğer, Klasik Felsefenin tini ile uyum içinde, İnsan kendinde ussal bir varlık olarak kabul edilirse, ve Usun doğal ve tinsel tüm varoluşun özü olduğu kabul ...

6 3.9 TL 35%