Toplam 122 adet ürün
 
Hegel, Tarih Felsefesi 3

Tarih Felsefesi 3
Hegel
İdea Yayınevi

İnsan dünyaya fırlatılmış özsüz, değersiz, anlamsız bir varlık değilse, tersine bütün bir varoluşun değeri ve ereği olan ussal bir öz ile donatılı ise, tüm ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Meriç Mete, Plutark, Perikles - Fabius

Perikles - Fabius
Meriç Mete, Plutark
İdea Yayınevi

Perikles yaklaşık olarak İÖ 495-429 yılları arasında yaşamıştır. Atina'nın Altın Çağı sırasında en önde gelen ve en etkili devlet adamı, söylevci ve general ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Meriç Mete, Plutark, Solon - Poplicola

Solon - Poplicola
Meriç Mete, Plutark
İdea Yayınevi

Gramerci Didymos, Solon'un yasa tabletleri üzerine Asklepiades'e yanıtında, Filokles adında birinin Solon'un babasının adının Euforionos olduğunu bildiren ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Aziz Yardımlı, Hegel, Tarih Felsefesi-2

Tarih Felsefesi-2
Aziz Yardımlı, Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in Tarih Felsefesinde Dünya Tarihinin aşamalarını belirlemek için ilke Özgürlüktür: Bir için; Kimileri için; ve Herkes için. Doğuda yalnızca Bir özgürdür ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Georg Wilhelm F. Hegel, Tanrının Varoluşunun Tanıtları Üzerine Dersler

Tanrının Varoluşunun Tanıtları Üzerine Dersler
Georg Wilhelm F. Hegel
İdea Yayınevi

Hegel Tanrının varoluşunun tanıtlarını hem din felsefesi üzerine derslerinde (1821-31) hem de 1829?da Mantık Bilimi üzerine vermekte olduğu derslere ek olarak ...

23.8 TL 34,00 TL -30%

George A. Reisch, Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü

Soğuk Savaş Bilim Felsefesini Nasıl Dönüştürdü
George A. Reisch
İdea Yayınevi

Bu kitap bilim felsefesinin Soğuk Savaş sırasında Birleşik Devletler?deki gelişiminin ilk derinlemesine incelemesidir. Mantıksal Görgücülüğün ve Marxist ...

33.6 TL 48,00 TL -30%

Aaron Preston, Analitik Felsefe-Bir Yanılsamanın Tarihi

Analitik Felsefe-Bir Yanılsamanın Tarihi
Aaron Preston
İdea Yayınevi

Felsefe Tarihinde bir dönem kapanmakta, analitik ?felsefe? tarih olmaktadır. Belki de Anglo-Saxon analitik gelenek felsefenin ne olduğunu, en azından bir ?dil ...

22.4 TL 32,00 TL -30%

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Mantık Bilimi - Küçük Mantık Anahatlarda Felsefi Bilimler Ansiklopedisi 1

Mantık Bilimi - Küçük Mantık Anahatlarda Felsefi Bilimler Ansiklopedisi 1
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in Mantık Bilimi Aristoteles'in Organon başlığı altında toparlanan Mantık çalışmalarından bu yana insan Usunun kavramsal yapısı üzerine üstlenilen en tam ...

33.6 TL 48,00 TL -30%

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Felsefi Propedeutik

Felsefi Propedeutik
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
İdea Yayınevi

Hegel'in (1770-1831) Bilim Dizgesini henüz erken kuruluş aşamasında sunan Felsefi Propedeutik (1808-1813) Hegel'in Tinin Görüngübilimi'ni (1806/7) ...     

23.8 TL 34,00 TL -30%

John Burnet, Erken Yunan Felsefesi

Erken Yunan Felsefesi
John Burnet
İdea Yayınevi

"Amacım erken İyonyalı öğretmenler ile dünyaya yeni bir şeyin-bilim dediğimiz şeyin- geldiğini ve ilkin onların Avrupa'nın o günden bu yana izlediği yolu ...

23.8 TL 34,00 TL -30%

Ernest Nagel, Bilimin Yapısı

Bilimin Yapısı
Ernest Nagel
İdea Yayınevi

Ernest Nagel (1901-1985) Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda Yahudi bir ailede doğdu. 10 yaşında ailesi ile birlikte ABD'ye göç etti ve 1919'da ABD yurttaşı ...

47.6 TL 68,00 TL -30%

David Bohm, Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı
David Bohm
İdea Yayınevi

David Bohm'un Kuramsal Fizik üzerine Londra Üniversitesi Birbeck Koleji'nde verdiği derslerden oluşan bu kitap başlıca Özel Görelilik Kuramının temelinde yatan ...

22.4 TL 32,00 TL -30%

Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği

Bir Yanılsamanın Geleceği
Freud
İdea Yayınevi

Avusturya İmparatorluğu'nda Freiberg'de doğan ve daha sonraki yaşamını Viyana'da geçiren Sigmund Freud (1856- 1939) psikiyatride Ruhçözümleme okulunu kurdu ve ...

5.6 TL 8,00 TL -30%

Benedictus De Spinoza, Törebilim - 3

Törebilim - 3
Benedictus De Spinoza
İdea Yayınevi

İnsan ussal törel varoluşa yeteneklidir, ama bunu ancak gökten ya da yerden buyruk almaksızın, ve gerçeği yalnızca kendi usu ile, kendi duyuncu ile bularak ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Freud, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları

Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları
Freud
İdea Yayınevi

Avusturya İmparatorluğunda Freibergde doğan ve daha sonraki yaşamını Viyanada geçiren Sigmund Freud (1856-1939) psikiyatride Ruhçözümleme okulunu kurdu ve ...

5.6 TL 8,00 TL -30%

Platon, Parmenides

Parmenides
Platon
İdea Yayınevi

"Platonik Diyalektiğin o en ünlü başyapıtı" ve "Antik Diyalektiğin bu hiç kuşkusuz en büyük sanat yapıtı" bunlar Hegel'in Platon'un Parmenides'ini tanımlayan ...

5.6 TL 8,00 TL -30%

Leibniz, Monadoloji

Monadoloji
Leibniz
İdea Yayınevi

Alman felsefeciliğinin babası olarak bilinen Leibniz (1646-1716) bilginin duyusal-algıdan türediği sanısı içinde olan İngiliz Görgücülüğü ile karşıtlık içinde ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Hegel, Tarih Felsefesi 1

Tarih Felsefesi 1
Hegel
İdea Yayınevi

Eğer, Klasik Felsefenin tini ile uyum içinde, İnsan kendinde ussal bir varlık olarak kabul edilirse, ve Usun doğal ve tinsel tüm varoluşun özü olduğu kabul ...

4.2 TL 6,00 TL -30%

Descartes, Meditasyonlar

Meditasyonlar
Descartes
İdea Yayınevi

Descartes (1596-1650) Fransa'da doğdu. Otuz yıl süren din savaşlarının sonunda Protestanlığı bastıran Katolik kültür tarafından eğitilmiş olmasına karşın, bir ...

5.6 TL 8,00 TL -30%

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Mantık Bilimi - Büyük Mantık

Mantık Bilimi - Büyük Mantık
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
İdea Yayınevi

Mantık Bilimi Logosun, Usun, ya da daha doğrusu arı Usun, ama belki de bu anlatımlara yükleme alışkanlığında olduğumuz tek-yanlı öznellikten kaçınabilmek için ...

47.6 TL 68,00 TL -30%