Toplam 25 adet ürün
 
Erdem Bekaroğlu, Ali Rıza Özdemir, Bir Disiplinin İç Dünyası

Bir Disiplinin İç Dünyası
Erdem Bekaroğlu, Ali Rıza Özdemir
İdil Yayınları

Bu kitapta, coğrafyanın Batı'daki ve Türkiye'deki tarihsel gelişiminden fiziki coğrafyaya, beşeri coğrafyadan coğrafya eğitimine, çevre çalışmalarından ...

17.25 TL 23,15 TL -25%

İbrahim Turan, Türkiyenin Alevilik Politikaları

Türkiye'nin Alevilik Politikaları
İbrahim Turan
İdil Yayınları

Alevi toplumunun kronikleşmiş sorunlarının yeniden ele alınması ve bunların çözümü noktasındaki girişimler, her ne kadar iyi niyetli çabalar olarak düşünülse ...

20.25 TL 27,50 TL -25%

Arild Holt-Jensen, Coğrafya Tarihi Felsefesi ve Temel Kavramları

Coğrafya Tarihi Felsefesi ve Temel Kavramları
Arild Holt-Jensen
İdil Yayınları

Bir ders kitabı şeklinde kurgulanmış olan Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları, bu baskısında tümüyle gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Kitap, ...

21 TL 28,00 TL -25%

Hasan Demirhan, İngilizlerin Balkan Politikası ve Yunanistan

İngilizlerin Balkan Politikası ve Yunanistan
Hasan Demirhan
İdil Yayınları

Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında yaklaşık beş asır refah içinde yaşayan Yunanlar, XVIII. ve XIX: yüzyılın başlarında Avrupa'da ortaya çıkan liberal ve ...

24 TL 32,00 TL -25%

Hasan Demirhan, Büyük Güçlerin Gölgesinde Yunanistan

Büyük Güçlerin Gölgesinde Yunanistan
Hasan Demirhan
İdil Yayınları

1821 yılında Aleksander İpsilantis'in önderliğinde ve Filika Eterya'nın desteğiyle başlayan Yunan İsyanı ilk yıllarında Avrupalı devletlerden destek görmedi. ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ali Rıza Özdemir, Dersimde Eğitim

Dersim'de Eğitim
Ali Rıza Özdemir
İdil Yayınları

Elinizdeki kitabın temel amacı, Dersim Sancağı'nın teşkili (1848) ile Meşrutiyet'in ilanına (1908) kadar geçen süre içinde Dersim'deki eğitim faaliyetlerinin ...

12.75 TL 17,00 TL -25%

Abdulkadir Gül, Dersimdeki Osmanlı

Dersim'deki Osmanlı
Abdulkadir Gül
İdil Yayınları

Erzincan Üniversitesi tarafından desteklenen "Osmanlı Devleti Dönemi Dersim'de Eşkıyalık Hareketleri Ve Bununla İlgili Uygulanan Sosyal Politikalar" başlıklı ...

20.25 TL 27,00 TL -25%

Abdulkadir Gül, Öteki Dersim

Öteki Dersim
Abdulkadir Gül
İdil Yayınları

Elinizdeki kitap, yaklaşık altı yıl boyunca Osmanlı Dönemi Dersim Bölgesi üzerine çalışan Abdulkadir Gül'ün bu çalışma sonucunda kaleme aldığı akademik ...

21 TL 28,00 TL -25%

Ali Arslan, Doğu Batı Ekseninde Stratejik Rekabet

Doğu Batı Ekseninde Stratejik Rekabet
Ali Arslan
İdil Yayınları

Türkiye, Doğal Alanı ve Tabiî İmkân Sahalarından kaynaklanan mevcut nüfuzunu güce dönüştürmeyi zorlanmadan gerçekleştirebilir. Ancak kendi imkân ve nüfuzunu ...

17.25 TL 23,50 TL -25%

Ali Rıza Özdemir, Dersimliler Ermeni mi?

Dersimliler Ermeni mi?
Ali Rıza Özdemir
İdil Yayınları

"Osmanlı Devleti Dönemi Dersim'de Eşkıyalık Hareketleri Ve Bununla İlgili Uygulanan Sosyal Politikalar" başlıklı bilimsel araştırma projesinin bir parçası ...

17.25 TL 23,00 TL -25%

Ali Arslan, Avrupadan Türkiyeye İkinci Yahudi Göçü

Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü
Ali Arslan
İdil Yayınları

Yahudilerin göç sürecini sadece Siyonistlerin faaliyetleri olarak değerlendiren anlayıştan veya sömürgeci devletlerin faaliyetlerini hesaba katmayıp, eski ...

15.75 TL 21,50 TL -25%

Emel Poyraz, Muasır Medeniyet Çıkmazında Türkiye

Muasır Medeniyet Çıkmazında Türkiye
Emel Poyraz
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.5 TL 22,50 TL -25%

Ayşe Zişan Furat, Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din Eğitimi

Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din Eğitimi
Ayşe Zişan Furat
İdil Yayınları

Gayr-i Müslim İdare Altında Müslümanların Din ...                                                                                                                                                                                                                 

12.75 TL 17,00 TL -25%

Ali Arslan, Kadim Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesinde Stratejik Savaşlar

Kadim Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesi'nde Stratejik Savaşlar
Ali Arslan
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.75 TL 17,00 TL -25%

Ali Arslan, Efendi Uşak

Efendi Uşak
Ali Arslan
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.75 TL 25,00 TL -25%

Mustafa Selçuk, Türkiyenin İlk ve Tek Kız Üniversitesi İnas Darülfünunu (1914- 1919)

Türkiye'nin İlk ve Tek Kız Üniversitesi İnas Darülfünunu (1914- 1919)
Mustafa Selçuk
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15 TL 20,00 TL -25%

Alfred Fouillee, Avrupa Milletlerinin Karakter ve Psikolojileri

Avrupa Milletlerinin Karakter ve Psikolojileri
Alfred Fouillee
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 TL 16,00 TL -25%

R. H. Platt, İdris Peygamberin İki Kitabı

İdris Peygamber'in İki Kitabı
R. H. Platt
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.5 TL 22,50 TL -25%

Prof. Dr. Halil Bal, Azerbaycan Cumhuriyetinin Kurtuluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu

Azerbaycan Cumhuriyetinin Kurtuluş Mücadelesi ve Kafkas İslam Ordusu
Prof. Dr. Halil Bal
İdil Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.25 TL 23,00 TL -25%

Nilüfer Uğurlu Şenel, Adem Şenel, Yunus Karaaslan, Mahmut Esat Bozkurt ve Türk İnkılabına Etkisi

Mahmut Esat Bozkurt ve Türk İnkılabına Etkisi
Nilüfer Uğurlu Şenel, Adem Şenel, Yunus Karaaslan
İdil Yayınları

1934 yılında Atatürkten Bozkurt soyadını alan, Türk İnkılabının özgün siması Mahmut Esat, 19. asırda Moradan Kuşadasına göçen seçkin bir aileye mensuptur. ...

15 TL 20,00 TL -25%