Toplam 33 adet ürün
 
30% İsmail Eriş, Ahmed El Ashker, İslam İktisadının Kısa Tarihi

İslam İktisadının Kısa Tarihi  

İsmail Eriş, Ahmed El Ashker  
İktisat Yayınları  

Günümüz İslam dünyasının hakikati ile İslam devletlerinin güçlü oldukları ve yaşanan aksaklıkların daha az zarara sebebiyet verdiği dünün başarılı İslam ...

35.00 24.50 TL
30% Zeyneb Hafsa Orhan, Katılım Bankacılığında Risk

Katılım Bankacılığında Risk  

Zeyneb Hafsa Orhan  
İktisat Yayınları  

İslami bankacılık fikri, faizsiz yapı ve kar-zarar ortaklığı mekanizması olmak üzere iki temele dayanmaktadır. 196Cflı yıllardan beri mevcudiyetini sürdüren ...

22.00 15.40 TL
Mervyn Lewis, Yönetişime İslami Bakışlar

Yönetişime İslami Bakışlar  

Mervyn Lewis  
İktisat Yayınları  

Yönetim konusunu İslam iktisadı bağlamında inceleyen çok az çalışmanın yanısıra İslam'ın ve Batı'nın bu konudaki bakış açılarını karşılaştıran çalışma sayısı ...

42.00 29.40 TL
30% Mervan Selçuk, Zekatın Kurumsallaşması

Zekatın Kurumsallaşması  

Mervan Selçuk  
İktisat Yayınları  

Müslümanların zekâtla olan irtibatı gün geçtikçe azalmış ve neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Zekâtı aslına uygun olarak hesaplayıp, hak edenlere ...

22.00 15.40 TL
30% Rauf A. Azhar, İslam İktisadının Ekonomisi

İslam İktisadının Ekonomisi  

Rauf A. Azhar  
İktisat Yayınları  

İslami bir ekonomi diğer ekonomilerden ne derece farklıdır? İslam iktisatçıları tarafından sıkça gündeme getirilen bu soru bağlamında Azhar, İslâmî bir ekonomi ...

34.00 23.80 TL
30% , İslam İktisadı Metodolojisi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İslam İktisadı Metodolojisi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

   
İktisat Yayınları  

Modern İslam iktisadı tartışmalarının düğümlendiği konular içerisinde metodoloji tartışmaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Modern dönem İslam iktisadı ...

42.00 29.40 TL
30% Azim Islahi, Muhammed Hamidullah-İslam İktisadının Öncü İsmi

Muhammed Hamidullah-İslam İktisadının Öncü İsmi  

Azim Islahi  
İktisat Yayınları  

Hint coğrafyasının son dönem en önemli İslam âlimlerinden, hukukçu ve tarihçilerinden birisi olan Muhammed Hamidullah; Kur'an'ın çevirisine, hadis edebiyatına, ...

25.00 17.50 TL
30% Syed Nawab Haider Naqvi, Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler-İslam İktisadına Bir Katkı

Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler-İslam İktisadına Bir Katkı  

Syed Nawab Haider Naqvi  
İktisat Yayınları  

Ahlâkın temellerine hem seküler hem dinsel açıdan odaklanan Naqvi, kendi içsel mantık ve toplumsal zorunluluk parametreleri dâhilinde tüm ahlâki sistemlerin, ...

25.00 17.50 TL
30% Monzer Kahf, İslam İktisadının Temelleri-Kurumlar ve Kuramlar

İslam İktisadının Temelleri-Kurumlar ve Kuramlar  

Monzer Kahf  
İktisat Yayınları  

İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, İslam dininin kurduğu ve geliştirdiği İslam iktisadı tarafından belirlenen kurumsal yapının önemine ...

25.00 17.50 TL
30% , İslamda İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Müzdele

İslam'da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Müzdele  

   
İktisat Yayınları  

Yoksullukla mücadele insanlığı, uzun zamandır meşgul eden ve bilhassa dünyanın belli bölgelerinde halen önemli bir mesele olarak durmaktadır. Dünyanın bu ...

25.00 17.50 TL
30% Abdul Azim İslahi, İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması 17.Yüzyıl

İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması 17.Yüzyıl  

Abdul Azim İslahi  
İktisat Yayınları  

İslam İktisat Tarihi serisinin üçüncü kitabı olan çalışma, Hicri 11. yüzyıla tekabül eden Miladi 17. yüzyılda İslam iktisadi düşüncesinin durumunu ele ...

17.00 11.90 TL
30% Mohammad Nejatullah Sıddıqı, Ekonomide Devletin Rolü

Ekonomide Devletin Rolü  

Mohammad Nejatullah Sıddıqı  
İktisat Yayınları  

Ekonomide Devletin Rolü ...                                                                                                                                                                                                                                                                     

22.00 15.40 TL
30% M. Umer Chapra, Adli Bir Para Sistemine Doğru

Adli Bir Para Sistemine Doğru  

M. Umer Chapra  
İktisat Yayınları  

Adil Bir Para Sistemine Doğru, İslamî para sisteminin hedefleri, doğası ve işlevlerinin ele alındığı kapsamlı ve bütünleyici bir eserdir. Müslümanlar da dahil ...

25.00 17.50 TL
30% Fatih Savaşan, İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler

İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler  

Fatih Savaşan  
İktisat Yayınları  

İslam'ın iktisadi görüşünün ne olduğu, bir ekonomik sistem sunup sunmadığı, insanların ihtiyaçlarına ne gibi çözümler ürettiği, tarihsel olarak Müslümanların ...

25.00 17.50 TL
30% Fazıl Yozgat, İslam İktisadi Çalışmaları

İslam İktisadi Çalışmaları  

Fazıl Yozgat  
İktisat Yayınları  

Eksiksiz bir yaşam şekli olarak İslam'ın değer ve ilkeleri ile laiklik temelli sosyal gerçeklik arasındaki ayrım bugünkü Müslüman dünyasına nüfuz eden ...

35.00 24.50 TL
30% M. Umer Chapra, İktisadın Geleceği-İslami Bir Bakış

İktisadın Geleceği-İslami Bir Bakış  

M. Umer Chapra  
İktisat Yayınları  

İktisadın Geleceği: İslamî Bir Bakış hem iktisadi hem de ahlâki açıdan ana akım iktisadın bilimsel ve samimi bir eleştirisidir. Chapra, yararının olduğu kadar ...

40.00 28.00 TL
30% Sercan Karadoğan, Muhammed Akram Khan, İslam İktisadının Meseleleri

İslam İktisadının Meseleleri  

Sercan Karadoğan, Muhammed Akram Khan  
İktisat Yayınları  

İslam iktisadı konusunda öncü çalışmaları olan Akram Khan. islam iktisadının bir sosyal bilim olarak geliştirme hedefinin henüz başaramadığını iddia ...

45.00 31.50 TL
30% Taha Eğri, Mısırda Ordu ve Ekonomi

Mısır'da Ordu ve Ekonomi  

Taha Eğri  
İktisat Yayınları  

?Ekmek, Özgürlük, Sosyal Adalet? sloganı etrafında vücut bulan Arap ayaklanmaları, iktisadi ve sosyal meselelerin kitleleri harekete geçirmedeki rolünün somut ...

24.00 16.80 TL
30% , İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz  

   
İktisat Yayınları  

Kur?an?da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in katiyetle yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar aksi yönde görüşlerine pek ...

28.00 19.60 TL
30% Hamdi Çilingir, Vakıfta Amaç

Vakıfta Amaç  

Hamdi Çilingir  
İktisat Yayınları  

Vakıf, özünü I?slam?daki sadaka ve infak anlayıs?ından alan, tarihsel süreç içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle gelis?en ve zenginles?en, hizmet ettig?i ...

24.00 16.80 TL