Toplam 33 adet ürün
 
İsmail Eriş, Ahmed El Ashker, İslam İktisadının Kısa Tarihi

İslam İktisadının Kısa Tarihi

İsmail Eriş, Ahmed El Ashker
İktisat Yayınları

Günümüz İslam dünyasının hakikati ile İslam devletlerinin güçlü oldukları ve yaşanan aksaklıkların daha az zarara sebebiyet verdiği dünün başarılı İslam ...

35.00 24.5 TL 30%
Zeyneb Hafsa Orhan, Katılım Bankacılığında Risk

Katılım Bankacılığında Risk

Zeyneb Hafsa Orhan
İktisat Yayınları

İslami bankacılık fikri, faizsiz yapı ve kar-zarar ortaklığı mekanizması olmak üzere iki temele dayanmaktadır. 196Cflı yıllardan beri mevcudiyetini sürdüren ...

22.00 15.4 TL 30%
Mervyn Lewis, Yönetişime İslami Bakışlar

Yönetişime İslami Bakışlar

Mervyn Lewis
İktisat Yayınları

Yönetim konusunu İslam iktisadı bağlamında inceleyen çok az çalışmanın yanısıra İslam'ın ve Batı'nın bu konudaki bakış açılarını karşılaştıran çalışma sayısı ...

42.00 29.4 TL 30%
Mervan Selçuk, Zekatın Kurumsallaşması

Zekatın Kurumsallaşması

Mervan Selçuk
İktisat Yayınları

Müslümanların zekâtla olan irtibatı gün geçtikçe azalmış ve neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Zekâtı aslına uygun olarak hesaplayıp, hak edenlere ...

22.00 15.4 TL 30%
Rauf A. Azhar, İslam İktisadının Ekonomisi

İslam İktisadının Ekonomisi

Rauf A. Azhar
İktisat Yayınları

İslami bir ekonomi diğer ekonomilerden ne derece farklıdır? İslam iktisatçıları tarafından sıkça gündeme getirilen bu soru bağlamında Azhar, İslâmî bir ekonomi ...

34.00 23.8 TL 30%
, İslam İktisadı Metodolojisi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İslam İktisadı Metodolojisi-Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 
İktisat Yayınları

Modern İslam iktisadı tartışmalarının düğümlendiği konular içerisinde metodoloji tartışmaları önemli bir yer teşkil etmektedir. Modern dönem İslam iktisadı ...

42.00 29.4 TL 30%
Azim Islahi, Muhammed Hamidullah-İslam İktisadının Öncü İsmi

Muhammed Hamidullah-İslam İktisadının Öncü İsmi

Azim Islahi
İktisat Yayınları

Hint coğrafyasının son dönem en önemli İslam âlimlerinden, hukukçu ve tarihçilerinden birisi olan Muhammed Hamidullah; Kur'an'ın çevirisine, hadis edebiyatına, ...

25.00 17.5 TL 30%
Syed Nawab Haider Naqvi, Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler-İslam İktisadına Bir Katkı

Ahlaklı Olmak ve İnsanın Esenliği Üzerine Görüşler-İslam İktisadına Bir Katkı

Syed Nawab Haider Naqvi
İktisat Yayınları

Ahlâkın temellerine hem seküler hem dinsel açıdan odaklanan Naqvi, kendi içsel mantık ve toplumsal zorunluluk parametreleri dâhilinde tüm ahlâki sistemlerin, ...

25.00 17.5 TL 30%
Monzer Kahf, İslam İktisadının Temelleri-Kurumlar ve Kuramlar

İslam İktisadının Temelleri-Kurumlar ve Kuramlar

Monzer Kahf
İktisat Yayınları

İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, İslam dininin kurduğu ve geliştirdiği İslam iktisadı tarafından belirlenen kurumsal yapının önemine ...

25.00 17.5 TL 30%
, İslamda İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Müzdele

İslam'da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Müzdele

 
İktisat Yayınları

Yoksullukla mücadele insanlığı, uzun zamandır meşgul eden ve bilhassa dünyanın belli bölgelerinde halen önemli bir mesele olarak durmaktadır. Dünyanın bu ...

25.00 17.5 TL 30%
Abdul Azim İslahi, İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması 17.Yüzyıl

İslam İktisat Düşüncesinin Olgunlaşması 17.Yüzyıl

Abdul Azim İslahi
İktisat Yayınları

İslam İktisat Tarihi serisinin üçüncü kitabı olan çalışma, Hicri 11. yüzyıla tekabül eden Miladi 17. yüzyılda İslam iktisadi düşüncesinin durumunu ele ...

17.00 11.9 TL 30%
Mohammad Nejatullah Sıddıqı, Ekonomide Devletin Rolü

Ekonomide Devletin Rolü

Mohammad Nejatullah Sıddıqı
İktisat Yayınları

Ekonomide Devletin Rolü ...                                                                                                                                                                                                                                                                     

22.00 15.4 TL 30%
M. Umer Chapra, Adli Bir Para Sistemine Doğru

Adli Bir Para Sistemine Doğru

M. Umer Chapra
İktisat Yayınları

Adil Bir Para Sistemine Doğru, İslamî para sisteminin hedefleri, doğası ve işlevlerinin ele alındığı kapsamlı ve bütünleyici bir eserdir. Müslümanlar da dahil ...

25.00 17.5 TL 30%
Fatih Savaşan, İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler

İslam İktisadı Üzerine Söyleşiler

Fatih Savaşan
İktisat Yayınları

İslam'ın iktisadi görüşünün ne olduğu, bir ekonomik sistem sunup sunmadığı, insanların ihtiyaçlarına ne gibi çözümler ürettiği, tarihsel olarak Müslümanların ...

25.00 17.5 TL 30%
Fazıl Yozgat, İslam İktisadi Çalışmaları

İslam İktisadi Çalışmaları

Fazıl Yozgat
İktisat Yayınları

Eksiksiz bir yaşam şekli olarak İslam'ın değer ve ilkeleri ile laiklik temelli sosyal gerçeklik arasındaki ayrım bugünkü Müslüman dünyasına nüfuz eden ...

35.00 24.5 TL 30%
M. Umer Chapra, İktisadın Geleceği-İslami Bir Bakış

İktisadın Geleceği-İslami Bir Bakış

M. Umer Chapra
İktisat Yayınları

İktisadın Geleceği: İslamî Bir Bakış hem iktisadi hem de ahlâki açıdan ana akım iktisadın bilimsel ve samimi bir eleştirisidir. Chapra, yararının olduğu kadar ...

40.00 28 TL 30%
Sercan Karadoğan, Muhammed Akram Khan, İslam İktisadının Meseleleri

İslam İktisadının Meseleleri

Sercan Karadoğan, Muhammed Akram Khan
İktisat Yayınları

İslam iktisadı konusunda öncü çalışmaları olan Akram Khan. islam iktisadının bir sosyal bilim olarak geliştirme hedefinin henüz başaramadığını iddia ...

45.00 31.5 TL 30%
Taha Eğri, Mısırda Ordu ve Ekonomi

Mısır'da Ordu ve Ekonomi

Taha Eğri
İktisat Yayınları

?Ekmek, Özgürlük, Sosyal Adalet? sloganı etrafında vücut bulan Arap ayaklanmaları, iktisadi ve sosyal meselelerin kitleleri harekete geçirmedeki rolünün somut ...

24.00 16.8 TL 30%
, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

 
İktisat Yayınları

Kur?an?da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in katiyetle yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar aksi yönde görüşlerine pek ...

28.00 19.6 TL 30%
Hamdi Çilingir, Vakıfta Amaç

Vakıfta Amaç

Hamdi Çilingir
İktisat Yayınları

Vakıf, özünü I?slam?daki sadaka ve infak anlayıs?ından alan, tarihsel süreç içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle gelis?en ve zenginles?en, hizmet ettig?i ...

24.00 16.8 TL 30%