Toplam 747 adet ürün
 
Gabriel Seailles, Tahllili Tarih-i Felsefe-Metalib ve Mezahib

Tahllili Tarih-i Felsefe-Metalib ve Mezahib
Gabriel Seailles
İnsan Yayınları

Elinizdeki eser, Fransız felsefe tarihçileri Paul Janet ve Gabriel Séailles?ın beraber hazırladıkları Histoire de la philosophie: Les problèmes et les écoles ...

23.8 TL 35,00 TL -32%

Temel Yeşilyurt, Rüyetüllah-Akıl Ayinesinde Cemalullahı Seyreylemek

Rü'yetüllah-Akıl Ayinesinde Cemalullah'ı Seyreylemek
Temel Yeşilyurt
İnsan Yayınları

Allah?ın görülebilirliği düşüncesi -bir şekilde tutarlılık ve anlamlılığı gösterilebilirse- teolojinin Allah hakkında konuşurken karşı karşıya geldiği ...

25.84 TL 38,00 TL -32%

Mian Muhammed Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri

İslam Düşüncesi Tarihi 3-Son Yüzyılların Öncü Düşünürleri ve Sufileri
Mian Muhammed Şerif
İnsan Yayınları

İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında ...

30.6 TL 45,00 TL -32%

Mian Muhammed Şerif, İslam Düşüncesi Tarihi 2-Filozoflar ve Düşünürler

İslam Düşüncesi Tarihi 2-Filozoflar ve Düşünürler
Mian Muhammed Şerif
İnsan Yayınları

İslâm düşünce geleneğini bütüncül bir tarzda anlamaya yönelik yayınlar, tarihî birikime yönelik basite indirgenmiş genellemeci kritiklerin etkisi karşısında ...

30.6 TL 45,00 TL -32%

Ejder Okumuş, Evliya Çelebi Sosyolojisi

Evliya Çelebi Sosyolojisi
Ejder Okumuş
İnsan Yayınları

Seyahatnâmeler, hususiyetle tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, etnoloji, coğrafya gibi bilimler alanındaki araştırmalar için paha biçilmez hazinelerdir. İşte ...

27.2 TL 40,00 TL -32%

Nurullah Koltaş, Amerikanın Tasavvufu Keşfi

Amerika'nın Tasavvufu Keşfi
Nurullah Koltaş
İnsan Yayınları

"Sûfîler tarafından sıkça zikredilen "Allah'a ulaşan yollar yaratılmışların sayısıncadır." deyişi uyarınca, her mizaçtan insanın kendisini yakın ...

20.4 TL 30,00 TL -32%

Kadir Filiz, Byung - Chul Han, Güzeli Kurtarmak

Güzeli Kurtarmak
Kadir Filiz, Byung - Chul Han
İnsan Yayınları

Pürüzsüzlüğü çağımızın alameti olarak tanımlıyor Byung-Chul Han. Pürüzsüz olanın güzelin en önemli ölçütü kabul edildiği bir zamandan dem vuruyor. Akıllı ...

12.24 TL 18,00 TL -32%

İbrahim Kalın, Barbar Modern Medeni

Barbar Modern Medeni
İbrahim Kalın
İnsan Yayınları

İbrahim Kalın, dinamik bir yapı olan ?medeniyet? kavramının asırlar boyunca geçirdiği değişimleri ve Batı düşüncesindeki aslî mânâsından zamanla ...

19.04 TL 28,00 TL -32%

Ömer Çolakoğlu, William C. Chittick, Kosmosun Hakikati

Kosmos'un Hakikati
Ömer Çolakoğlu, William C. Chittick
İnsan Yayınları

Kozmos'daki hakikat Yaratıcı'nın kendisidir... Chittick; 'hakikat' kelimesiyle nitelenmeye sadece Allah'ın kendisinin layık olabilecegini, O'ndan gayrısının ...

15.64 TL 23,00 TL -32%

Titus Burckhardt, Tahir Uluç, Doğuda ve Batıda Kutsal Sanat

Doğuda ve Batıda Kutsal Sanat
Titus Burckhardt, Tahir Uluç
İnsan Yayınları

Kutsal sanat teriminin anlam ve manevî kullanımını sembolik içerigi ve metafizik ilkelere baglılıgı aracılıgıyla tanımlayan böylesine önemli bir çalısma, ancak ...

25.84 TL 38,00 TL -32%

Necmettin Şahinler, Secde Et ve Yaklaş

Secde Et ve Yaklaş
Necmettin Şahinler
İnsan Yayınları

Secde, kulluğun en temel şeklidir ve insânın Allah karşısındaki hiçliğini/mahviyetini ifâde eden en anlamlı tavırdır. Secde, kıyâm edip rükûya eğildikten sonra ...

12.92 TL 19,00 TL -32%

İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi

Ben, Öteki ve Ötesi
İbrahim Kalın
İnsan Yayınları

İslâm ve Batı'nın iç içe geçmiş tarihinin ana hatlarını ele alan bu çalışma, siyasî, askerî ve toplumsal ilişkilerin yanı sıra , 'ben' tasavvuru, 'öteki' ...

28.56 TL 42,00 TL -32%

Temel Yeşilyurt, Ömer Faruk Yıldız, Sözün Anlamı

Söz'ün Anlamı
Temel Yeşilyurt, Ömer Faruk Yıldız
İnsan Yayınları

İnsan hayatının "burada" olan kısmı onu paradokslarla karşı karşıya getirir. Yaşam her zaman mutlak netlik içinde göstermez kendini. Kimi zaman muğlaklığın ...

12.92 TL 19,00 TL -32%

Halil Baltacı, Aşıklar Sultanı

Aşıklar Sultanı
Halil Baltacı
İnsan Yayınları

Hallâc-ı Mansûr, Bâyezîd-i Bistâmî, Ebu'l-Hasan el-Harak?nî, Ebû Sa'îd Ebu'l-Hayr ve Ahmed Gazzâlî gibi âriflerin söz ve görüşleriyle şekillenen "Horasan ...

12.92 TL 19,00 TL -32%

Hakan Olgun, Tuz ve Işık

Tuz ve Işık
Hakan Olgun
İnsan Yayınları

Hz. İsâ Hıristiyan ilahiyatında teslîsin ikinci ilâhî unsuru olarak boynu bükük, gözü yaşlı, elinde asasıyla insanlar arasında gezinen ve bu dünyadan çok ...

12.92 TL 19,00 TL -32%

Nurullah Koltaş, Seyyid Hüseyin Nasr, Gülşen-i Hakikat

Gülşen-i Hakikat
Nurullah Koltaş, Seyyid Hüseyin Nasr
İnsan Yayınları

"...Kitaba adını veren Gülşen-i Hakîkat (Hakikat Bahçesi), geleneksel İslâmî bahçe sembolizminden alınmıştır. Kur'ân, bahçe sembolünü kullanarak Cennet'e Bahçe ...

14.28 TL 21,00 TL -32%

Paul Andre, Yeliz Demirhan, Sahra Bilgelerinden Hikayeler

Sahra Bilgelerinden Hikayeler
Paul Andre, Yeliz Demirhan
İnsan Yayınları

Yazarın, Cezayir, Libya ve Tunus'a yaptığı seyahatler esnasında karşılaştığı insanlardan sabırla topladığı masal, efsane, şarkı kırıntıları ve özdeyişlerden ...

6.12 TL 9,00 TL -32%

Ahmet Çaycı, Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat

Oryantalizm, Oksidentalizm ve Sanat
Ahmet Çaycı
İnsan Yayınları

İnsanlık tarihinin coğrafî taksimatında yer alan "Doğu" ve "Batı" algısı, ister istemez iki farklı teşekkülün ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu durum "ben" ...

23.12 TL 34,00 TL -32%

Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi - İslam Bağlamında Bilgiden, Bilimden Sistem Felsefesine

Bilgi Felsefesi - İslam Bağlamında Bilgiden, Bilimden Sistem Felsefesine
Alparslan Açıkgenç
İnsan Yayınları

Bilgi kuramı olmadan bir felsefi sistemin kurulması düşünülemez. Bu durumda ya başka bir filozofun bilgi kuramını kullanmak veya kendi bilgi kuramımızı ortaya ...

21.76 TL 32,00 TL -32%

Zeynelabidin Tatlılıoğlu, İbn Kayyim el-Cevziyye, Sabredenler ve Şükredenler

Sabredenler ve Şükredenler
Zeynelabidin Tatlılıoğlu, İbn Kayyim el-Cevziyye
İnsan Yayınları

Bu kitabın konusu sabır ve şükürdür. Çünkü iman iki sınıftır; sabır ve şükür. Buna göre, nasihati kabul eden, kurtulmayı arzu eden ve saadete ermek isteyen ...

20.4 TL 30,00 TL -32%