Toplam 644 adet ürün
 
Nebahat Orhan Arslan, Türkiyedeki Rus Savaş Esirleri

Türkiyedeki Rus Savaş Esirleri  

Nebahat Orhan Arslan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Rusyada bulunan bir Türk esiri kendi esaret günlerini anlatırken Türkiyede esir olan bir Rus askerinin sevk edilmeleri sırasında Türk milletinden gördüğü ...

Şenol Alparslan, Bosnada Türk Kültürünün İzleri

Bosnada Türk Kültürünün İzleri  

Şenol Alparslan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Balkanlarda bulunan Osmanlı Türk kültür mirası, bu mirası görmeye tahammülü olamayanlar için daimî bir endişe vesilesi olmuştur. Bu miras aynı zamanda ...

35.00 24.50 TL
Gamze Güngörmüş Kona, Ortadoğu Orta Asya Ve Kesişen Yollar

Ortadoğu Orta Asya Ve Kesişen Yollar  

Gamze Güngörmüş Kona  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Soğuk Savaşın bittiği tarih olan 1991, her ki bölge -hem Orta Asya hem de Orta Doğu- için yeni bir miladın başlangıcı olmuştur. Orta Asyada bağımsızlığını ...

Halil İbrahim Şimşek, Türkiyenin Ulusal Güvenlik Stratejisi

Türkiyenin Ulusal Güvenlik Stratejisi  

Halil İbrahim Şimşek  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fehmi Akın, Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş  

Fehmi Akın  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

1946-1947 yılları, Türkiyede çok partili dizgeye geçiş sürecinin en önemli yıllarıdır. Türkiyenin çok partili dizgeye geçişinde iç ve dış faktörler, İnönünün ...

Ahmet Maranki, Kime Aydın Denir

Kime Aydın Denir  

Ahmet Maranki  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

... Çalışmalarım sırasında gördüm ki ne de çok aydın türü varmış, şaşıp kaldım: Kapıkulu aydın, medreseli aydın , Osmanlı aydını, naylon aydın, gerçek aydın, ...

35.00 24.50 TL
Barış Adıbelli, Jeopolitik Ödül Avrasya

Jeopolitik Ödül Avrasya  

Barış Adıbelli  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Kasım 2008de ABDde yaşanan başkanlık seçimlerinin sonucu yaşanan değişim Amerikan tarihinde ve dünya siyasetinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Amerikan ...

24.07 16.85 TL
Fulcherius Carnotensis, Kudüs Seferi

Kudüs Seferi  

Fulcherius Carnotensis  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Papa II. Urbanus, Kutsal Roma Katolik Kilisesinin kutsadığı I. Haçlı Seferine (1095-99) Avrupa Hıristiyan dünyasının tüm insanlarını, haçlarını ellerine alıp, ...

30 21.00 TL
Ayabek Bayniyazov, Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü

Türkiye Türkçesi Kazak Türkçesi Sözlüğü  

Ayabek Bayniyazov  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

İnsan topluluklarını bir yığın ve kitle olmaktan kurtararak, aralarında duygu ve düşünce birliği olan bir cemiyet, millet haline getiren dil, bir milletin ...

200.00 140.00 TL
Fuat Uçar, Geçmiş Günümüz ve Geleceğin Türk Dünyası

Geçmiş Günümüz ve Geleceğin Türk Dünyası  

Fuat Uçar  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Günümüz Türk Dünyası gerçeğini en iyi gören ve usta bir öngörü ile 1933te Türkiye Cumguriyetinin kuruluşunun 10. yılı kutlamalarında, Çankaya Köşkündeki bir ...

Sebahattin Şimşir, Dünden Bugüne Türkistanda Türkler

Dünden Bugüne Türkistanda Türkler  

Sebahattin Şimşir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Yıllardır çabaladığım İç Asya Türkleri hakkındaki çalışmalarım nihayet bir kitap haline gelerek, meslektaşlarımın ve Tarih dostlarının ilgisine sunulmuştur. ...

Orhan Türkdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm

Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler sosyo ekonomik ve benzeri radikal reformlar gündeme gelmediği sürece Doğu ve Güney Doğu ...

46.30 32.41 TL
Erkan Tural, Devlet Osmanlı İmparatorluğu Ve Avrupada

Devlet Osmanlı İmparatorluğu Ve Avrupada  

Erkan Tural  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

1910larda Londradan hareket eden bir Orient Express yolcusu son durağı İstanbul a ulaştığında büyük ihtimalle şimdiki algılamanın çok dışında bir devlet ...

40.00 28.00 TL
Fehmi Akın, Afyonkarahisar Milletvekilleri

Afyonkarahisar Milletvekilleri  

Fehmi Akın  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Tarih bir milletin belleğidir. Yerel tarih araştırmaları ise bir yerin ya da yörenin belleğini canlı tutmak amacıyla yapılır. Afyonkarahisarın sosyal, siyasal ...

40.00 28.00 TL
Mehmet Deri, Türkiyede Azınlıklar ve Azınlık Okulları

Türkiye'de Azınlıklar ve Azınlık Okulları  

Mehmet Deri  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W. Vasiloviç Dubrovsky, Türk Dünyası

Türk Dünyası  

W. Vasiloviç Dubrovsky  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

XIX. asrın Rus tarihçiliğinde Türklere gösterilen düşmanca alaka, Rusya imparatorluğunun Türk-Müslüman (Kırım, Kafkasya, Türkistan, Balkanlar ve Küçük Asya) ...

Özgür Yıldız, Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı

Misyonerlik ve Amerikan Board Teşkilatı  

Özgür Yıldız  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

MİSYONERLİK VE AMERİKAN BOARDTEŞKİLATI( TÜRKİYEDE SİYASİ VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİ )Atatürk, 3 Ocak 1921de işçileri Bakanlığına gönderdiği yazıda şöyle diyor: ...

Orhan Türkdoğan, Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri

Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

GÜNÜMÜZDE KARAMAN VE HAZAR TÜRKLERİ… Hazarlar tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta ...

25.00 17.50 TL
Gencay Zavotçu, Aşk İlinden Gönül Dilinden İnciler

Aşk İlinden Gönül Dilinden İnciler  

Gencay Zavotçu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

AŞK İLİNDEN GÖNÜL DİLİNDEN İNCİLEROkumak ve yazmak, insan hayatının birbirini tamamlayan iki etkinliği. Okumak: öğrenmenin eski ve yaygın yöntemlerinden biri. ...

Suna Taşdemir Dündar,  Yara 1915

Yara 1915  

Suna Taşdemir Dündar  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

YARAŞule bir kez daha annesine hayranlık duydu. Ne de güzel özetleyivermişti durumu. Tüm gönlüyle katılıyordu annesine. Osmanlı tebaası olup ta bağımsızlığını ...