Toplam 644 adet ürün
 
Bahadır Bümin Özarslan, Uluslar Arası Hukuk Açısından Kıbrıs Sorunu ve Avrupa Birliğinin Yaklaşımı

Uluslar Arası Hukuk Açısından Kıbrıs Sorunu ve Avrupa Birliğinin Yaklaşımı  

Bahadır Bümin Özarslan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

ABnin sonuna yaklaşımın, hukuki olmaktan uzak olduğu ve daha çok, faydacı bir mantığın hakim olduğu görülebilmektedir. Öte yandan Türkiyenin bu konuda ileri ...

30.00 21.00 TL
Nihat Altınok, Ufkun Zorlu Yolu

Ufkun Zorlu Yolu  

Nihat Altınok  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Umutun hikayesi; Akdenizin turistik sahillerinden San Petersburga uzanan bir coğrafyada aile,aşk,nefret,sadakat,hırs gibi insani değerleri ve duyguları ...

Ekrem Özbay, Türkmenistandan Anadoluya Örf Adet ve Halk İnançları

Türkmenistandan Anadoluya Örf Adet ve Halk İnançları  

Ekrem Özbay  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Milletlerin kimliklerinin oluşmasında ve devamında milli kültürün önemi göz ardı edilemez. Milli kültür; toplumun dil, din, sanat, ört, adet ve inançlarını ...

27.78 19.45 TL
Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi  

Tuncer Baykara  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türkün binlerce yıllık geçmişindeki bir dönemi, XI-XIV yüzyıllar arasındaki hayatını bu bakışla inceledik. Bu eserde tarihi kaynaklardan edinilen doğrudan ...

Barış Cin, Türkiye - İran Siyasi İlişkileri 1923 - 1938

Türkiye - İran Siyasi İlişkileri 1923 - 1938  

Barış Cin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

…Bugün için 454 kmlik ortak sınırın zorunlu kıldığı ilişkiler dışında, egemen dünya sisteminin belirleyiciliği altındaki politikalar Türkiye-İran ilişkilerine ...

14.81 10.37 TL
Emin Demirel, Türkiyede El - Kaide Unsurları

Türkiye'de El - Kaide Unsurları  

Emin Demirel  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M. Volkan Coşkun, Türkçenin Ses Bilgisi

Türkçenin Ses Bilgisi  

M. Volkan Coşkun  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 21.00 TL
Doç.Dr Abdullah Gündoğdu, Türk Jeopolitiği

Türk Jeopolitiği  

Doç.Dr Abdullah Gündoğdu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Napolyonun, bir ulusun coğrafyasını bilmenin onun dış politikasını da bilmek olduğunu söylediğinden söz edilir. Bir ülkenin coğrafî durumu ve ona bağlı gelişen ...

20.00 14.00 TL
Orhan Çeltikci, Türk Dünyası Kültür ve Halk İnançları &Yaşar Kalafatın Eserlerinde

Türk Dünyası Kültür ve Halk İnançları &Yaşar Kalafat'ın Eserlerinde  

Orhan Çeltikci  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk varlığının bugüne değin sürekliliğini sağlayan, Türk kimliğini anlamlaştıran ve millet benliğini oluşturan olgu, temel değerlerdir. Bu temel değerler, ...

25.00 17.50 TL
Edip Başer, Trakya Politikaları

Trakya Politikaları  

Edip Başer  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından, Türk ordusunun İstanbulu İtilaf Devletlerinden teslim aldıkları tarihe dek, iktidarda bulunan Osmanlı ...

30.00 21.00 TL
Orhan Yıldırım, Tinerci - Yaşanmamış Hayatlar

Tinerci - Yaşanmamış Hayatlar  

Orhan Yıldırım  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

2011 Yılı… Yeni bir güneş tutulması beklenirken, İstanbulda deprem korkusu artıyor. Peki o deprem olursa?... Üstüne üstlük tinerci çocukları öldürüp böbrekleri ...

Berna Türkdoğan Uysal, The Displacement & Turkish - Armenian Relations Since 1915

The Displacement & Turkish - Armenian Relations Since 1915  

Berna Türkdoğan Uysal  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

The Eastern Question shows the systematical effort of the Western States to gain dominance over the Ottoman lands, and to split it. When we reviewed the ...     

40.00 28.00 TL
İbrahim Yılmazçelik, Tarihi Gerçeklerle Osmanlı Yunan Harbi

Tarihi Gerçeklerle Osmanlı Yunan Harbi  

İbrahim Yılmazçelik  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Asya İmparatorluğuna yeltenen küstah bir düşmanın muhabere meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan orda kumandanlarıyla kumanda heyetleri günlerden beri ...

Refik Engin, Şeyh Bedreddin & Sıradışı Bir Tasavvufçu

Şeyh Bedreddin & Sıradışı Bir Tasavvufçu  

Refik Engin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Şeyh Bedreddini yayımlamaya karar verdiğimizde pek çok eleştiri aldık. Eleştirilerin odak noktası şuydu, Şeyh Bedreddin, yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı solun ...

22.22 15.55 TL
Nurettin Yıldırım, Psikolojik Savaş Teknikleri / Kore Irak Örneği

Psikolojik Savaş Teknikleri / Kore Irak Örneği  

Nurettin Yıldırım  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Günümüzde artık savaşlar iki devletin ya da devletler grubunun cephede silahlarla çarpışmaları şeklinde olmayıp, hem cephede hem de cephe gerisinde yürütülen ...

35 24.50 TL
Meftun Metin, Politik ve Bölgesel Güç Hazar

Politik ve Bölgesel Güç Hazar  

Meftun Metin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Hazar Denizi; bulunduğu jeopolitik konum, sahip olduğu doğal zenginlikler, büyüklüğü, fizyolojik farklılığı ve çevreleyen ülkelerin yapıları gibi etkenlerden ...

30 21.00 TL
Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı

Osmanlılarda Medeniyet Kavramı  

Tuncer Baykara  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Önceleri nisbeten küçük kitleler hâlinde Önasyaya inmiş olan Türkler, XI. yüzyıldan itibaren büyük bir güç olarak göründüler. 1071 deki Malazgirt Savaşından ...

İbrahim Erdal, Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler

Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında Ermeniler  

İbrahim Erdal  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bin yıldır Anadolu coğrafyasında beraber yaşayan Ermeniler ve Türklerin ortak yaşama kültürleri toplumun her safhasında görülmüştür. Osmanlı dönemi ...

24.07 16.85 TL
Adem Kara, Osmanlı Göçleri ve Neticeleri / Yeni Kıtaya

Osmanlı Göçleri ve Neticeleri / Yeni Kıtaya  

Adem Kara  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

… Osmanlı idaresinin göçle ilgili genel politikasının ilk önce insanların bir bölgeden diğerine hareketiyle ilgili geleneksel Osmanlı anlayışına uygun ...

16.67 11.67 TL
Zafer Çakmak, Nyon Antlaşması

Nyon Antlaşması  

Zafer Çakmak  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

İspanyada, 1936-1939 yılları arasında İspanyol Milliyetçiler ile Cumhuriyetçiler arasında, üç yıl süren oldukça kanlı bir iç savaş yaşanmıştır. Bu iç savaş ...