Toplam 644 adet ürün
 
Habil Adem, Mustafa Kemallerin Kitabı

Mustafa Kemallerin Kitabı  

Habil Adem  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve devrimlerin uygulanma süreci askerî ve siyasî alanda olduğu kadar toplum içerisinde de azımsanmayacak zorluklarla ...

Selçuk Ural, Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri

Mondros Mütarekesi ve Doğu Vilayetleri  

Selçuk Ural  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ali Rıza Bayzan, Misyoner Örgütlerin Kürt ve Alevi Operasyonu

Misyoner Örgütlerin Kürt ve Alevi Operasyonu  

Ali Rıza Bayzan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Protestan bir misyoner olan Douglas Layton, Kitab-ı Mukaddeste Kürtler adlı çalışmasında Kürtlerin Medlerin varisi olduğunu iddia etmektedir. Laytona göre ...

Sebahattin Şimşir, M.Emin Resulzade nin Meclis-i Mebusan Konuşmaları

M.Emin Resulzade' nin Meclis-i Mebusan Konuşmaları  

Sebahattin Şimşir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sovyet ihtilalinden sonra, başka Kafkasya olmak üzere Rusyada muhtelif cmhuriyetler oluşmuştur. Bu dönemde Kafkasyada Azerbaycan Türkleri, Ermeniler ve ...

Abdülkadir Dursun, Kutsal Topraklar ve Paylaşılamayan Sular Fırat - Dicle

Kutsal Topraklar ve Paylaşılamayan Sular Fırat - Dicle  

Abdülkadir Dursun  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bu çalışmanın amacı Fırat-Dicle nehirlerinin, Türkiye, Suriye ve Irak ilişkilerine etkilerini incelemektedir. Son dönem batılı otoritelerin ve yazarların, ...

16.67 11.67 TL
Sevinç Aslanova, Kutsal Sinodtan Rus Ortadoks Kilisesine

Kutsal Sinod'tan Rus Ortadoks Kilisesi'ne  

Sevinç Aslanova  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Rus Ortodoks Kilisesi, Hıristiyanlık içinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle İstanbulun fethinden sonra kendisini üçüncü Roma olarak nitelendiren Moskova, ...

25.00 17.50 TL
Hakan Kantarcı, Kıskaçtaki Bölge Kafkasya

Kıskaçtaki Bölge Kafkasya  

Hakan Kantarcı  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

SSCB ile, 1921den itibaren ilişkilerini donduran Türkiye, Ulu Önder Atatürkün, 29 Ekim 1933de, Ankara Palas Otelde Cumhuriyetin 10uncu yıl kutlamalarında; ...

Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı

Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Kemalist sistem , Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapısı ve olaylara yönelik bakış açısının bir yansımasıdır.Bu ...

Taha N. Karaca, Kemal Bey Olayı & Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı

Kemal Bey Olayı & Yozgat Ermeni Ayaklanmaları ve Boğazlıyan Kaymakamı  

Taha N. Karaca  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sevgili vatandaşlarım! Ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben masumum! Son ...

25.93 18.15 TL
Ş. Ş. Sarıbayev, Kazak Türkçesi Bibliyografyası (2 Cilt)

Kazak Türkçesi Bibliyografyası (2 Cilt)  

Ş. Ş. Sarıbayev  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nahide Şimşir, Kazak Tarihi ve Kültürü Araştırmaları

Kazak Tarihi ve Kültürü Araştırmaları  

Nahide Şimşir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Kazaklar topraklarında zorbaca ilerleyen Ruslara karşı yüzyıllara yayılmış bir mücâdele vermişlerdir. XVIII. Yüzyıldan itibaren Asyada önemli ilerleme ...

Kemal Olçar, Karadeniz Politikaları ve Türkiye Ukrayna Stratejik İlişkileri

Karadeniz Politikaları ve Türkiye Ukrayna Stratejik İlişkileri  

Kemal Olçar  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Ukrayna, stratejik konumu ve özelikle enerji alanındaki aktif politikaları ile Batı ile Rusya arasındaki uluslar arası dengeyi sağlayabilirse, ülke içindeki ...

45 31.50 TL
Tolga Barış Kılıçkap, İsveç / Vikinglerden Teröre ve Teröristlere

İsveç / Vikinglerden Teröre ve Teröristlere  

Tolga Barış Kılıçkap  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Avrupanın PKKyı ülkemize karşı kanlı bir koz olarak kullandığı terörist başı Öcalanın yakalanışından sonra yargılanması sırasında verdiği ifade ile açıkça ...

41.67 29.17 TL
Tolga Başak, İngilterenin Ermeni Politikası

İngiltere'nin Ermeni Politikası  

Tolga Başak  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

XIX. yüzyılda Türkiyenin doğusunda bağımsız bir Ermenistan oluşumu için müsait olmayan şartlar ve unsurlar, İngiliz çıkar ve politikaları doğrultusunda XX. ...

60.00 42.00 TL
Mürteza Hasanoğlu, Güney Kafkasyada ABD Politikası

Güney Kafkasya'da ABD Politikası  

Mürteza Hasanoğlu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

1991 Yılında SSCBnin tarih sahnesinden silinmesinin ardından dünya yeni bir yapılanmaya gitti. Eski SSCB mekanında Asya ve Doğu Avrupada yeni bağımsız ...

13.89 9.72 TL
Bayram Polat, Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi

Evanjelik Bir Hareket Metodist Kilisesi  

Bayram Polat  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Günümüzde Metodist Kilisesi mensupları yoğun olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve bu ülkelerin sömürgelerinde yaşamaktadırlar. Metodistler, ...

16.67 11.67 TL
Fatih Akgül, Rusya ve Türkiyede Avrasyacılık

Rusya ve Türkiye'de Avrasyacılık  

Fatih Akgül  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

- Rus Avrasyacılık düşüncesinin tarihsel gelişimi ve teorik boyutu nedir? - Rusyanın, Soğuk Savaş sonrası dış politikasında Avrasyacılık düşüncesinin etkisi ...

30 21.00 TL
A. Faruk Sinanoğlu, Dil, Bilgi ve Toplum Üzerine Düşünceler

Dil, Bilgi ve Toplum Üzerine Düşünceler  

A. Faruk Sinanoğlu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Elinizdeki kitap, dil, bilgi, düşünce ve toplum arasındaki ilişkileri konu edilmektedir. Toplum ile dil, bilgi, bilgelik ve düşünce arasındaki karşılıklı ...

Hüseyin Bilir, Terör Medya ve Devlet

Terör Medya ve Devlet  

Hüseyin Bilir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Terörün ortak bir tanımının yapılması çabası bu tür faaliyetlere karşı verilecek mücadelenin yasal zeminini oluşturma gayretinden kaynaklanır. Bu olgu terörist ...

25.00 17.50 TL
Ercan Karakoç, Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü

Geçmişten Günümüze Ermeni Komiteleri ve Terörü  

Ercan Karakoç  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bütün bunlar rastlantı mıdır? Sanmıyoruz... Asalanın Suriyedeki karanlık ilişkileri ve bu terör örgütünün açıkladığı ideolojik yapısı, Amerikan kaynaklarınca ...