Toplam 644 adet ürün
 
Mehmed Murad, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?

Turfanda mı Yoksa Turfa mı?  

Mehmed Murad  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Mizancı Mehmed Murad (1854-1917) sadece yayımladığı gazete ve fikirleri ile değil fırtınalı hayatı ile de dikkat çekmiş farklı bir isimdir. Bu cevval ve ...

18.52 12.96 TL
Kemalettin Kuzucu, İsmail Hakkı Paşanın Sivas Valiliği Ve İlk Ermeni Olayları (1880-1882)

İsmail Hakkı Paşa'nın Sivas Valiliği Ve İlk Ermeni Olayları (1880-1882)  

Kemalettin Kuzucu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bugün devletimizin üniter yapısını ve milli birliğimizi tehdit eden bölücü hareketin tarihini birkaç yılla izah etmek, Cumhuriyet döneminin sorunu olarak ...

30.00 21.00 TL
Tuncay Dursun, Gençliğin Demokrasi Düşünceleri

Gençliğin Demokrasi Düşünceleri  

Tuncay Dursun  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Gençler, demokrasinin gerekliliğine inanmaktadır. Ancak bazı tutum, davranış ve düşüncelerinin demokrasinin gerekleriyle bağdaşmadığının ya da yeterince ...

20.00 14.00 TL
Sebahattin Şimşir, XX. Yüzyıl Türk Dünyasında Türk Düşünürleri

XX. Yüzyıl Türk Dünyasında Türk Düşünürleri  

Sebahattin Şimşir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk Dünyası 1870lerden sonra bir uyanış hareketi içine girmiş olmasına rağmen, Türk Dünyası için dönemin lider ülkesi pozisyonunda olan Osmanlı Devleti ne ...

14.81 10.37 TL
A. Faruk Sinanoğlu, Türk Kültüründe Alevi - Bektaşi Olgusu

Türk Kültüründe Alevi - Bektaşi Olgusu  

A. Faruk Sinanoğlu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bu çalışmada, Türk toplumunun gerçekliği olan gelenekli Alevi – Bektaşiliğin kent ortamında grup yapısının dini, tarihi,sosyolojik incelenmesinin yanısıra ...

Eyyub Kandemir, Karadenizin Değişen Jeopolitiği

Karadeniz'in Değişen Jeopolitiği  

Eyyub Kandemir  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Karadeniz Havzası küresel istikrarsızlık merkezinde (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğudan oluşan üçgen) nispi istikrarın sağlanmasında son alternatif alan ...

30.00 21.00 TL
Mustafa Ünal, Dinlerde Kutsal Zamanlar

Dinlerde Kutsal Zamanlar  

Mustafa Ünal  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Son yıllarda ülkemizde Dinler Tarihi alanında bir çok kitap yazılmaya başlamıştır. Bunların büyük bir kısmı, batı dillerinden çevrilmiş olan eserlerdir. Ancak, ...

14.81 10.37 TL
Demiray Doğasal, Beni Benden Dinleyin

Beni Benden Dinleyin  

Demiray Doğasal  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Atatürkü yeterli ve doğru tanımak Türk milletinin birinci görevidir. Bir kişiyi en doğru ve yeterli tanımak ta onun özlü sözler, onun düşünce ve tespitlerinin ...

Derleme, Milliyetçilik Nedir Ne Değildir?

Milliyetçilik Nedir Ne Değildir?  

Derleme  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Emperyalizmin dünkü böl, parçala, yönet programı yine yürürlüktedir. Wilson Prensipleri ve Sevr unutulmamıştır. Lozan dosyası henüz kapanmamıştır. Gündemde ...

24.07 16.85 TL
Abdullah Manaz, Türkçe Kuran

Türkçe Kur'an  

Abdullah Manaz  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Konularına Geliş Sırasına Geliş Sebepleriyle Birlikte Kronolojik Türkçe Kuran İslamın temeli Kuran Kerime dayanır. Bu sebeple, her şeyden önce Kuranın iyi ...

30 21.00 TL
Mükerrem Başkut, Mevlanaya Mektubum

Mevlana'ya Mektubum  

Mükerrem Başkut  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol. Sahavet ve cömertlikte akarsu gibi ol. Tevazu ve malüliyette toprak gibi ol. ...

Nurettin Şimşek, Teşkilat-ı Mahsusanın Reisi Süleyman Askeri Bey

Teşkilat-ı Mahsusa'nın Reisi Süleyman Askeri Bey  

Nurettin Şimşek  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

-.Süleyman Askerî, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idil... Süleyman Nazif (Bağdat Valisi) 1911de adını ...

Cahit Alptekin, Sha-To Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi

Sha-T'o Türkleri Siyasi ve Kültürel Tarihi  

Cahit Alptekin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Tarihçilerimizin ezici bir çoğunluğu kendisini Osmanlı Devletinin siyasi ve kültürel tarihini araştırmaya vakfetmişlerdir. Bazı kişiler bu durumun Türkiye ...

Bülent Keskin, Elektronik Harp ve Sinyal Savaşları

Elektronik Harp ve Sinyal Savaşları  

Bülent Keskin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

İşte 3 Dahi Mühendisin Katlinin Nedeni Aselsan mühendisleri, uçak tanıma sistemlerinin millileştirilmesi konusundaki başarısından sonra, benzer bir başarıyı bu ...

40.00 28.00 TL
Hikmet Erdoğdu, Büyük Pers Düşüncesinden Zülfikarın Yumruğuna İran

Büyük Pers Düşüncesinden Zülfikar'ın Yumruğuna İran  

Hikmet Erdoğdu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Tarihin hiçbir döneminde Hazar bölgesi kadar, bir anda, böylesi bir stratejik öneme sahip olan toprak parçası hatırlamıyorum Dick Cheney İsrail haritadan ...

55 38.50 TL
Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Ercan Karakoç, Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar

Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar  

Emel Kefeli, Zekeriya Kurşun, Ercan Karakoç  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sempozyuma katılan akademisyen, öğretmen, asker, avukat v.d. mesleklerdeki kişilerin Atatürkün çizdiği yolda, Onun ilke ve inkılapları doğrultusunda, ...

İsmail Ilgar, Yaşlı Adam Avrupa(Refah Devleti, Küreselleşme, Yaşlanma ve Avrupanın Ayrışması)

Yaşlı Adam Avrupa(Refah Devleti, Küreselleşme, Yaşlanma ve Avrupa'nın Ayrışması)  

İsmail Ilgar  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sistemi dönüştüremeyen ve halkların taleplerini karşılayamayan ulusal ve Avrupalı siyasetçiler, ciddi meşruiyet sorunlarıyla karşılaşmaya başlamışlardır. ...

Latife Kabaklı Çimen, Türk Töresinde Kadın ve Aile

Türk Töresinde Kadın ve Aile  

Latife Kabaklı Çimen  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Cumhuriyet ailesi ise kadına Atatürk tarafından birçok hakkın verildiği bir dönemde başlamaktadır. Ancak geçen yıllar içerisinde evinden, yuvasından ve ...

Ahmet Köklügiller, Laiklik Nedir? Ne Değildir?

Laiklik Nedir? Ne Değildir?  

Ahmet Köklügiller  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sorun; başörtüsü, türban ya da kıyafet sorunu değil, dinin politikaya alet edilip edilmeyeceği sorunudur. Bu yapay tartışmalar, doksan yıl önce ülkemizde ...

Serkan Acar, Kasım Hanlığı (1445 - 1681)

Kasım Hanlığı (1445 - 1681)  

Serkan Acar  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

1445-1681 yılları arasında hüküm süren Kasım Hanlığı, Doğu Avrupadaki Türkler ile Slavlar arasındaki mücadelelerin değişik ve karışık bir safhasını teşkil ...

35.00 24.50 TL