Toplam 644 adet ürün
 
Afaq Esedova, 19. Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyatı ( (Ekoller, Teorik ve Metodolojik Tartışmalar))

19. Yüzyıl Batı Avrupa Edebiyatı ( (Ekoller, Teorik ve Metodolojik Tartışmalar))  

Afaq Esedova  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Çağdaş Batı Avrupa edebiyatı iki yüzyılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bunca uzun bir süre boyunca Batı Avrupa edebiyatı çetrefilli ve verimli bir yol izlemiş, ...

Sibel Özel, Fener - Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu

Fener - Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu  

Sibel Özel  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...19. yüzyılda İstanbul Patrikhanesi, Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan kiliseleri üzerindeki kontrolünü kendi iradesi dışında kaybetmiştir. ...

Mustafa Kemal Atatürk, Resimli Nutuk (Kurtuluş Savaşı

Resimli Nutuk (Kurtuluş Savaşı  

Mustafa Kemal Atatürk  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Ulusal Bağımsızlık Savaşımız hangi koşullar içinde başlamıştır? Hangi aşamalardan geçerek gelişmiştir? Onu baltalamak, söndürmek için direnen karşı güçler ...

8.33 5.83 TL
Celil Bozkurt, Türk Kamuoyunda Filistin Problemi: İlk Arap-Yahudi Çatışmaları (1920-1939)

Türk Kamuoyunda Filistin Problemi: İlk Arap-Yahudi Çatışmaları (1920-1939)  

Celil Bozkurt  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

... Siyonizm, On Dokuzuncu Yüzyılda siyasallaştırıldığında Filistin, Osmanlı Devletine bağlı bir eyalet durumundaydı. Filistin Osmanlıların egemenliğinde bir ...

25.00 17.50 TL
Ulvi Keser, Yunanistanın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye

Yunanistan'ın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye  

Ulvi Keser  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Yunanistan, Kıbrısta 1963 olayları sırasında EOKA, Grivas ve Makariosa müdahele etmez.Ardından Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasında ...

Abdullah Manaz, Siyasal İslamcılık Dünyada Siyasal İslamcılık / Türkiyede Siyasal İslamcılık (2 Kitap Takım)

Siyasal İslamcılık Dünyada Siyasal İslamcılık / Türkiye'de Siyasal İslamcılık (2 Kitap Takım)  

Abdullah Manaz  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

İslamcılığın yükselişi sürüyor. Büyük bir çoğunluğu baskıcı tek parti yönetimleri, hanedanlar ve krallar tarafından idare edilen İslam ülkelerinin bu yükselişi ...

Adem Kara, Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı

Osmanlı Teşkilat Yapısı İçerisinde Çorum Sancağı  

Adem Kara  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Şehir tarihlerinin birer birer yazılması ile, Osmanlı Devletinin tarihinin bu çekirdeklerin bir araya gelmesiyle daha sağlıklı olarak oluşturulup, ... 

30 21.00 TL
Ali Kerküklü, İstihbarat Oyunları Petrol ve Kerkük

İstihbarat Oyunları Petrol ve Kerkük  

Ali Kerküklü  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bir Türkmen şehri olan Kerkükün, 2003 yılından itibaren işgalci ABD ve İngilterenin göz yummasıyla bölgedeki Kürtler tarafından demografik yapısı hızlı bir ...

35.00 24.50 TL
Mustafa Fırat, Emperyalizm Kıskacında Türk Eğitim Sistemi

Emperyalizm Kıskacında Türk Eğitim Sistemi  

Mustafa Fırat  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bu gün ülkemiz, emperyal güçlerin baskı ve kuşatması altında, kendi tarihsel varlığı ve tarihsel eğilimlerini bir kez daha test etmektedir. Ne yazık ki, bu ...

35.00 24.50 TL
Kaan Turhan, TSK ve Ulus Devleti Hedef Alan Vicdani Ret

TSK ve Ulus Devleti Hedef Alan Vicdani Ret  

Kaan Turhan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türkiyede sessiz bir savaş yaşanıyor. Türk devlet geleneğinin tasfiyesi; aslında ufkun ötesini görmeye çalışan bir ulusun son nefesleri. Savaşmayanların ...

13.89 9.72 TL
Kaan Turhan, Bergamadan Hasankeyfe Madenler ve Emperyalizm

Bergama'dan Hasankeyf'e Madenler ve Emperyalizm  

Kaan Turhan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Prof. Engin Arık, 21. yüzyılda en startejik maddenin toryum olacağını söylemiş miydi? Japonya, toryumu yokken, toryumla çalışacak santraller kurmaya ...

20.00 14.00 TL
Gürsoy Şahin, Osmanlı Devletinde Katolik Ermeniler Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler

Osmanlı Devleti'nde Katolik Ermeniler Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler  

Gürsoy Şahin  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türkiyenin karşısına uzun süredir sorun olarak çıkarılan Ermeni Meselesinin, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı kabul edilen bir gerçektir. Fakat ...

30.00 21.00 TL
Dilşen İnce Erdoğan, Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896)

Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van Ermeni İsyanları (1896)  

Dilşen İnce Erdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Misyoner Grace Kimball ... hala ihtiyaçların ardı arkası kesilmiyor. Eğer geçmişte bu tür yardımlar var olmasaydı bu mücadele bile söz konusu olmazdı. Henüz ...

Ravlig, Türkmen Aşiretleri

Türkmen Aşiretleri  

Ravlig  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Arap alfabeli Türkçe metinden, Latin esaslı yeni Türk alfabesine aktarılan Türkmen Aşiretleri adlı bu çeviri kitabı, Dr. Frayliç ve Mühendis Ravlig müstear ...

45.00 31.50 TL
Elnur Hasan Mikail, Türk Birliği Projesi

Türk Birliği Projesi  

Elnur Hasan Mikail  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milliyetindenim diyen insanlar, her şeyden önce mutlaka Türkçe ...       

13.89 9.72 TL
Ali Selçuk, Ağaçeri Türkmenleri TAHTACILAR

Ağaçeri Türkmenleri TAHTACILAR  

Ali Selçuk  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk Aleviliğine mensup, Ağaçeri Türkmenlerinin torunları olan Tahtacılar arasında özellikle Alinin Tanrılığını vurgulayan mitolojilerde Şamani motif ...

40 28.00 TL
İbrahim Kaplan, İslam’a Göre Hıristiyanlık

İslam’a Göre Hıristiyanlık  

İbrahim Kaplan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

… Elinizdeki çalışma bir oksidantializm örneğidir. Hıristiyanlık doktrinini ve bu doktrinin yarattığı zihni ilk kişilerin başladığı coğrafyadan başlayarak ...

20.37 14.26 TL
Eşref Hilmi Açık, Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri

Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri  

Eşref Hilmi Açık  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bilindiği gibi Fransız Ulusal Meclisinde sözde Ermeni soykırımı yasası kabul edilmiştir. Çifte standartlı Batılı ülkelerin tipik bir örneğini sergileyen ...

50.00 35.00 TL
Yunus Özger, 19. Yüzyıl Bayburt<br>Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı

19. Yüzyıl Bayburt
Sosyo-Ekonomik, İdari ve Demografik Yapı
 

Yunus Özger  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bayburt yöresi, Türklerin Anadoluya ilk adım attıkları alanlardan biridir. 1054 yılında Tuğrul Bey tarafından fethedilen, ancak 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ...

45 31.50 TL
Barış Adıbelli, Doğu Türkistan

Doğu Türkistan  

Barış Adıbelli  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bu çalışma, duygusallıktan arınmış ve objektif bir şekilde tarihsel kronolojisi içerisinde yaşanmış olayları anlatmaktadır. Türkiyede özellikle milliyetçi ...

20.37 14.26 TL