Toplam 644 adet ürün
 
Nejla Günay, Maraşta Ermeniler

Maraş'ta Ermeniler  

Nejla Günay  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk-Ermeni ilişkileri yaklaşık 1000 yıl öncesine götürülebilir. Bu 1000 yıllık dönemde Türklerle Ermeniler bir tanışma dönemi yaşadılar ve arkasından XIX. ...

Hikmet Erdoğdu, Kuşatma

Kuşatma  

Hikmet Erdoğdu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...Bir Eylül günü uçakların kulelere çarpmasıyla dünyanın çivisi çıkmış sanki. Amerika önce Afganistanı sonra Irakı işgal edip bize komşu olmuş. İnsanlar ...

Özcan Yeniçeri, Yozlaşmaya ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar

Yozlaşmaya ve Yabancılaşmaya Karşı İtirazlar  

Özcan Yeniçeri  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Zihninden hamile kalacak kadar Türk kültürüne aşık olmayan ve bu yüzden de birinci sınıf eser doğuramayan Türk aydını, hem sosyal bir olgu hem de sınıfsal ...

30 21.00 TL
Ahmet Köklügiller, Atatürk

Atatürk  

Ahmet Köklügiller  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Kemal Atatürk veya bizim Onu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok ...

25.00 17.50 TL
Gürkan Doğan, Stratejik Müttefikten Uluslararası Terörizme

Stratejik Müttefikten Uluslararası Terörizme  

Gürkan Doğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bilindiği üzere, ABD Senato ve Temsilciler meclisi gizli kararları 100 yıl geçmeden açıklanmamaktadır. 1996 yılında 100üncü yılını dolduran ve ancak bugünlerde ...

35.00 24.50 TL
Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri

Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri  

Tuncer Baykara  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Değişme döneminde Osmanlı Devleti Osmanlı klasik düzeninin son yılları Mısır meselesi, XIX. Yüzyıl ıslahati Tanzimat devri, buhran ve geçici sükûnet II. ...

Erdoğan Karakuş, İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Belgelerinde Türk-İngiliz İlişkileri (1938 - 1939)

İkinci Dünya Savaşı Öncesi İngiliz Belgelerinde Türk-İngiliz İlişkileri (1938 - 1939)  

Erdoğan Karakuş  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk-İngiliz ilişkileri tarihin derinliklerinde diğer ülkelerin aksine, genellikle ya çok iyi, ya da çok kötü dönemler geçirmiştir. Bilinen ilk Türk-İngiliz ...

45.00 31.50 TL
Ali Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi

Erken Dönem Yahudi Tarihi  

Ali Osman Kurt  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

MÖ 600 ve 400 arası dönem, İsrail tarihi açısından da değişim çağları olmuştur. Bu yüzyıllarda Yahudiler açısından çok önemli olaylar yaşanmıştır. Yahudi ...

Ahmet Güzel, Dünden Bugüne Yunanistanın Pontus Hedefi

Dünden Bugüne Yunanistan'ın Pontus Hedefi  

Ahmet Güzel  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Emperyalizmin öncüleri olan İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya hayal peşindeki Yunanistanı, öteden beri olduğu gibi, kendi Doğu Sorunu adlı tarihsel ...

M.Türker Acaroğlu, Bulgaristan Türkleri

Bulgaristan Türkleri  

M.Türker Acaroğlu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...Sofyadaki İslam-Türk Müftülüğüne Bulgar Müftülüğü(!) diyecek kadar aşırı bir şovenliğe kaymış olan Hükümetinizin Bulgaristan Türklerine uyguladığı ...

Yakup Bilgin Koçal, Küreselden Yerele Geleceğin İnşası

Küreselden Yerele Geleceğin İnşası  

Yakup Bilgin Koçal  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Geleceğin inşası, geleceği yönetme iddiasıdır. Temel dayanakları ve üzerine inşa edilecek zeminin bilgisi, bilimselliği içermez ise, rüzgarda savrulan yaprak ...

İsmail Dursun, İsrail ABD ve İngiliz Üçgeninde Kürt Tezgahı

İsrail ABD ve İngiliz Üçgeninde Kürt Tezgahı  

İsmail Dursun  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine taban tabana zıt olan, Kuzey Iraktaki gibi etnik temelde şekillenen bir federatif yapılanmanın Türkiyeye de ...

Elnur Hasan Mikail, Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası

Yeni Çarlar ve Rus Dış Politikası  

Elnur Hasan Mikail  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmen göreve geldiği 2000 yılından sonra 2 defa devlet başkanlığına seçilmiştir. Rusya Anayasasına göre Putinin görev ...

30.00 21.00 TL
Özcan Yeniçeri, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar  

Özcan Yeniçeri  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Günümüzde kurumların verimsiz, etkisiz ve akılcı olmayan yöntemlerle varlıklarını sürdürmeye çalışmalarının bir tek sonucu vardır: Rakipler karşısında ...

35 24.50 TL
Yaşar Ertürk, Adalar (Ege) Denizinde Türk-Yunan Mücadelesi

Adalar (Ege) Denizinde Türk-Yunan Mücadelesi  

Yaşar Ertürk  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Ege haritasına bakan bir Türk vatandaşının çıldırmaması zordur. Hatta bir yabancının. Dünyanın başka hiçbir köşesinde, bir devletin toprağı sayılan adaların ...

30 21.00 TL
Fatih Köse, Osmanlı Devletinde Nevruz

Osmanlı Devleti'nde Nevruz  

Fatih Köse  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Nevruz insanlık tarihi boyunca birçok topluluk tarafından yeni yılın başlangıcı, ilkbaharın gelişi ya da yeniden var oluş, diriliş ve esaretten kurtuluş ...

Akif Erdoğdu, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı

Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı  

Akif Erdoğdu  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Beyşehir Sancağı üzerinde 1466 yılından sonra Osmanlı hakimiyetinin nasıl sağlandığını anlayabilmek için önce Osmanlı öncesinde Beyşehir ve civarında geçen ...

35 24.50 TL
Berna Türkdoğan, 1915ten Günümüze Tehcir

1915'ten Günümüze Tehcir  

Berna Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk-Ermeni ilişkileri asılsız iddialara cevap olacak şekilde işlenmiştir. Hatırlayacak olursak, 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayûnundan sonra, Osmanlı Devleti ...

40 28.00 TL
Ahmed Saib, Sultan 2. Abdülhamid ve Saltanatının İlk Yılları

Sultan 2. Abdülhamid ve Saltanatının İlk Yılları  

Ahmed Saib  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Ahmed Saib Efendi, Sultan II. Abdülhamide olan muhalefetini Mısırdan yaptığı yayınlarla dile getirmeye çalışmakta ve eserlerinde devletin içinde bulunduğu ...

Orhan Türkdoğan, Türkiyede Köy Sosyolojisi

Türkiye'de Köy Sosyolojisi  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Osmanlıdan günümüze köylülük (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi bir toplum bilim dalı olarak istenilen düzeyde gereken ilgiyi ...