Toplam 11 adet ürün
 
Şamil Şahin, Recep Ulusoy, Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu

Türkiye Üniversiteleri İktisat Tezleri Kataloğu  

Şamil Şahin, Recep Ulusoy  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Derleme, İktisat Dergileri 1. Grup: Küreselleşme

İktisat Dergileri 1. Grup: Küreselleşme  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set içerisindeki sayılar: 335-336 Türkiye Ekonomisi 353-354 Solun Yeni Ekonomi Politikaları 362 Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Kimlik 381 Küreselleşen ...

Derleme, İktisat Dergileri 4.Grup: Türkiye Ekonomisi

İktisat Dergileri 4.Grup: Türkiye Ekonomisi  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 345 Türkiye Nereye Gidiyor? 347 Globalleşme Kıskacında Türkiye 348 Krizden Çıkış İçin Son Hamle Özelleştirme 355 94den 95e ...

Derleme, İktisat Dergileri 6. Grup: Türkiye Ekonomisi ve Siyaset

İktisat Dergileri 6. Grup: Türkiye Ekonomisi ve Siyaset  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 372 Gelişme, İtaat ve Değişim 380 Türkiyenin Dinamikleri 383 75. Yılında Cumhuriyet 384 Kriz 388 Türkiyede Siyasetin Boyutları ...

Derleme, İktisat Dergileri 8. Grup: İktisat Eğitimi

İktisat Dergileri 8. Grup: İktisat Eğitimi  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 333 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri 364 Eğitim Politikaları 365 İktisat Teorilerinde Son Gelişmeler 376 Üniversiteler, ...

Derleme, İktisat Dergileri 3. Grup: Sanayileşme ve Finans

İktisat Dergileri 3. Grup: Sanayileşme ve Finans  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 319 344 Sanayileşme Stratejisi 397-398 Bütçe ve Maliye Politikaları 400 Borsanın Gelişiminde Kuramsal ...                                   

Derleme, İktisat Dergileri 5. Grup: Grup Dünya ve Türkiye

İktisat Dergileri 5. Grup: Grup Dünya ve Türkiye  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 351 Dünya ve Türkiyede Yeni Eğilimler 356 Nereye Dünya Nereye Türkiye? 358 Dünya Nereye Gidiyor? Küreselleşme ve Türkiye 368 ...

Kolektif, İktisatın Dama Taşları: Ekoller- Kavramlar - İz Bırakanlar 2

İktisat'ın Dama Taşları: Ekoller- Kavramlar - İz Bırakanlar 2  

Kolektif  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

İ.Ü. İktisat Mezunları Cemiyeti, kurulduğu yıldan bu yana, iktisat eğitimine de katkıda bulunmak üzere, bu alanda çalışma yürütenlere tartışma zemini sunan bir ...

Kolektif, İktisatın Dama Taşları Ekoller- Kavramlar - İz Bırakanlar 3

İktisat'ın Dama Taşları Ekoller- Kavramlar - İz Bırakanlar 3  

Kolektif  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

İ.Ü. İktisat Mezunları Cemiyeti, iktisat eğitiminin sadece fakülteyle sınırlı kalmaması gerektiği inancıyla, bu konuda üzerine düşen katkıyı yapmak üzere 2000 ...

Derleme, İktisat Dergileri 2. Grup: Çalışma Hayatı

İktisat Dergileri 2. Grup: Çalışma Hayatı  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 369 Sendikalar ve Küreselleşme 370-371 İşgücü, Esneklik ve Sermaye 377 Kadınlar ve Çalışma ...                                                   

Derleme, İktisat Dergileri 7. Grup: Siyaset

İktisat Dergileri 7. Grup: Siyaset  

Derleme  
İÜ. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti  

Set İçerisindeki Sayılar: 314 Değişen Dünya ve Yeni Sağ 315 Ekonomi ve Siyasette Yeni Stratejiler 352 Yeni Sağda İkinci Perde 373 Reel Sosyalizmin Krizi ve ...