Toplam 9 adet ürün
 
Muhittin Karabulut, Tüketici Davranışı

Tüketici Davranışı  

Muhittin Karabulut  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

Ekonomi bilimi, bizim öğrenciliğimiz zamanında, servetin üretimi, tüketimi ve dağılımı olaylarını inceleyen bilim biçiminde de tanımlanırdı. Oysa, o zaman da ...

Hasan Olalı, Turizm Politikası ve Planlaması

Turizm Politikası ve Planlaması  

Hasan Olalı  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cavide Uyargil, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi Performansın Planlanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi Performansın Planlanması, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi  

Cavide Uyargil  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

... İnsan kaynakları yönetiminde Performans Değerlendirme gibi temel bir konuyu ele alan Doç. Dr. Cavide Uyargil, bu yapıtı ile Türk işletmecilik ve ...

Akın İlkin, Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi

Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi  

Akın İlkin  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

Kitabımızın kapsadığı konuları seçerken, sosyo-ekonomik sorunların kuramsal yönlerinin yanında özellikle ülkemizin içinde bulunduğu yapısal durumun dikkate ...

Gerhard Kessler, Sosyolojiye Başlangıç

Sosyolojiye Başlangıç  

Gerhard Kessler  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fuat Çelebioğlu, Davranış Açısından Örgütsel Değişim

Davranış Açısından Örgütsel Değişim  

Fuat Çelebioğlu  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

Kitabımızda gerek makro ve gerekse mikro açıdan, yukarıdaki paragraflarda bahsedilen anafikirler ışığında incelediğimiz değişimle ilgili modern bulgu ve ...

Fuat Çelebioğlu, Davranış Açısından İşbilim

Davranış Açısından İşbilim  

Fuat Çelebioğlu  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

Davranış Açısından İşbilim adlı kitabım üçüncü baskısına dil ve içerik yönlerinden düzeltilmiş ve zenginleştirilmiş olarak girmektedir. Özellikle İkinci Dünya ...

M. Zekai Bayer, Turizme Giriş

Turizme Giriş  

M. Zekai Bayer  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

4 ve 2 yıllık turizm eğitimi veren öğretim kuruluşları sektörün istediği eleman ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu durumu dikkate alan İşletme ...

Fahir Bilginoğlu, İşletmelerde Maliyet - Karın Planlanması ve Kontrolü (Mühendisler İçin)

İşletmelerde Maliyet - Karın Planlanması ve Kontrolü (Mühendisler İçin)  

Fahir Bilginoğlu  
İÜ. İşletme Fakültesi Yayınları  

... İşletme karmaşıklaştıkça yönetimin yön tayin etmesi güçleşir; bütüncü konseptlere gereksinim duyulur, bu, aynen deniz feneri işlevini gören, sabit noktalar ...