Toplam 540 adet ürün
 
Afaq Esedova, Edebiyatlaşan Dünya

Edebiyatlaşan Dünya  

Afaq Esedova  
Kabalcı Yayınevi  

Uygar dünya görüşü sistemler; kuantum fiziğine, görecelik kuramına dayanarak geleneksel rasyonel bakışların çerçevesinden çıkıyor, zaruret ve tesadüf, neden ve ...

30.00 18.00 TL
Sigmund Freud, Totem ve Tabu

Totem ve Tabu  

Sigmund Freud  
Kabalcı Yayınevi  

Bu kitap, uzman olmayan bir okuyucu kitlesine hitap eden ancak yine de psikanalizle az çok yakınlığı olan okuyucularca tam olarak anlaşılıp ...                 

30.00 18.00 TL
Cicero, Kral Deiotaros Savunması

Kral Deiotaros Savunması  

Cicero  
Kabalcı Yayınevi  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)    ...                                                                                                                                                                                                                   

35.00 21.00 TL
Kolektif, Vir Doctus Anatolicus-Studies In Memory of Sencer Şahin

Vir Doctus Anatolicus-Studies In Memory of Sencer Şahin  

Kolektif  
Kabalcı Yayınevi  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Sencer Şahin (1939-2014) sayısız yayınıyla eskiçağ Anadolusu?nun  daha iyi anlaşılmasına önemli katkı sunmuştur. ...

300.00 180.00 TL
Seyyid Muhammed Nürul - Arabi, Niyazi-i Mısri Divanı Şerhi

Niyazi-i Mısri Divanı Şerhi  

Seyyid Muhammed Nüru'l - Arabi  
Kabalcı Yayınevi  

Muhammed Niyazi-i Mısrî (1618-1694) Malatya?da (Aspozi) doğdu. Malatya, Diyarbakır, Mardin, Bağdat, Kerbelâ ve uzun süre Mısır?da din ve tasavvuf öğrenimi ...

50.00 30.00 TL
David Cook, İslamda Şehitlik

İslam'da Şehitlik  

David Cook  
Kabalcı Yayınevi  

İslami şehitlik son zamanlarda radikaller tarafından gerçekleştirilen intihar saldırılarıyla ilişkilendirilmektedir. Oysa bu durum, David Cook?un da göstermeye ...

50.00 30.00 TL
Müneccimbaşı Ahmed B. Lütfullah, Camiu’d - Düvel Selçuklular Tarihi 2. Cilt

Camiu’d - Düvel Selçuklular Tarihi 2. Cilt  

Müneccimbaşı Ahmed B. Lütfullah  
Kabalcı Yayınevi  

Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah?ın Câmiu?d-Düvel adlı büyük eseri, daha çok müellifin adına nisbetle Müneccimbaşı Tarihi olarak şöhret kazanmıştır. Bir umumi ...

60.00 36.00 TL
Müneccimbaşı Ahmed B. Lütfullah, Camiu’d - Düvel Selçuklular Tarihi 1. Cilt

Camiu’d - Düvel Selçuklular Tarihi 1. Cilt  

Müneccimbaşı Ahmed B. Lütfullah  
Kabalcı Yayınevi  

Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah?ın Câmiu?d-Düvel adlı büyük eseri, daha çok müellifin adına nisbetle Müneccimbaşı Tarihi olarak şöhret kazanmıştır. Bir umumi ...

60.00 36.00 TL
Avianus, Kıssalar

Kıssalar  

Avianus  
Kabalcı Yayınevi  

Hayvanların, bitkilerin ya da cansız nesnelerin kullanılıp, verilmek istenen ahlakî öğütlerin bu karakterlerin konuşturulmasıyla taşlama niteliğinde sunulduğu ...

40.00 24.00 TL
Carl Gustav Jung, İnsan ve Sembolleri

İnsan ve Sembolleri  

Carl Gustav Jung  
Kabalcı Yayınevi  

"İnsan ve Sembolleri"nin araştırılması aslında insanın kendi bilinçdışıyla ilişkisinin araştırılması demektir. Dahası Jung'un bilinçdışı görüşünde bilinçdışı, ...

50.00 30.00 TL
Melike Gökcan, Yusuf ile Züleyha Mesnevisi

Yusuf ile Züleyha Mesnevisi  

Melike Gökcan  
Kabalcı Yayınevi  

Kuran ve Kitabı Mukaddes'te yer alan Yusuf kıssası, dünya üzerinde en çok anlatılan hikâyelerden birisidir. Yusuf kıssası bir oluşum macerası... Kendini arayan ...

75.00 45.00 TL
Mircea Eliade, Doğuş ve Yeniden Doğuş

Doğuş ve Yeniden Doğuş  

Mircea Eliade  
Kabalcı Yayınevi  

Toplumların bir kültürel organ olarak varlığı ile aynı yaşta olan erginlenme: savaşçılar kadrosuna girebilmek için öldürülmesi gereken bir canavar, girilmesi ...

40.00 24.00 TL
Antoine de Saint-Exupery, Küçük Prens

Küçük Prens  

Antoine de Saint-Exupery  
Kabalcı Yayınevi  

"Bir gün Afrika'daki bu çölü ziyaret ederseniz, iyice hatırlayabilmek için manzaraya dikkatlice bakın. Ve eğer geçerken buraya uğramışsanız, sizden burayı ...

25.00 15.00 TL
Alfred Weber, Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi  

Alfred Weber  
Kabalcı Yayınevi  

İnsanın bilgiyi üretmesinin, kendisini ve dış dünyayı yeniden yorumlamasının yani felsefenin, özleri günümüz düşünce sistemlerini etkileyerek ama etkilenerek ...

80.00 48.00 TL
Germain Bazin, Sanat Tarihi

Sanat Tarihi  

Germain Bazin  
Kabalcı Yayınevi  

Bu kitap sanat tarihi konusunda eğitilmemiş okura, elden geldiğin­ce çok fikir ve saptanmış olgu verebilmek için hazırlanmış bir kitaptır. Her bölümün ...

80.00 48.00 TL
Robert Graves, Ak Tanrıça

Ak Tanrıça  

Robert Graves  
Kabalcı Yayınevi  

Ak Tanrıça, ünlü İngiliz akademiyen ve şair Robert Graves'in folklor, mitoloji, din ve büyüye dair araştırmalarının ve derin okumalarının sonucudur. Avrupa ...

75.00 45.00 TL
Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu

Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu  

Mircea Eliade  
Kabalcı Yayınevi  

Bu kitapta toplanmış olan denemeler, sadece konunun uzmanlarına yazılmadığı için, dinler tarihi uzmanları, antropologlar veya şarkiyatçıların aşina olduğu ama ...

60.00 36.00 TL
Filiz Öktem, Uygulamalı Latin Dili

Uygulamalı Latin Dili  

Filiz Öktem  
Kabalcı Yayınevi  

Bu kitap, haftada yaklaşık 6 saat yapılan derslerle tamamlanabilen iki yıllık bir çalışma dönemine göre hazırlanmış ve denenmiştir. İlk konuların işlenmesi ...

75.00 45.00 TL
Kerim Edinsel, Sosyolojik Düşünme ve Çözümleme

Sosyolojik Düşünme ve Çözümleme  

Kerim Edinsel  
Kabalcı Yayınevi  

Bu kitapta incelenen 19. yüzyıl sosyologları, kapitalizmin üretim ve yaşam organizasyonunun uzun bir geçiş döneminden sonra artık tüm çıplaklığıyla yaşanmaya ...

75.00 45.00 TL
Jean - Paul Roux, Dinlerin Çarpışması

Dinlerin Çarpışması  

Jean - Paul Roux  
Kabalcı Yayınevi  

Çağdaşlarımıza gündemleri oluşturan bu altüst edici olayların (Afganistan'a Sovyet müdahalesi, Körfez Savaşı, Dünya Ticaret Merkezi saldırısı, Londra veya ...

75.00 45.00 TL