Toplam 540 adet ürün
 
Eş-Şehristani, Dinler ve Mezhepler Tarihi

Dinler ve Mezhepler Tarihi  

Eş-Şehristani  
Kabalcı Yayınevi  

Ebü'l-Feth Muhammed b. Abdülkerim b. Ahmed Şehristânî, İslam dünyasının önemli düşünürlerinden biridir. En önemli eseri el-Milel ve'n-Nihal adlı eseridir. ...

75.00 45.00 TL
Kolektif, Saraydan Sokağa Oyun

Saraydan Sokağa Oyun  

Kolektif  
Kabalcı Yayınevi  

İnsanın olduğu her yerde, insanın olduğu her zamanda oyunlar oynandı. İnsana ait hangi eylemin oyun içinde karşılaşılamaz bir olgu olduğunu söyleyebiliriz. ...

40.00 24.00 TL
Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe

Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe  

Erwin Panofsky  
Kabalcı Yayınevi  

Biçim ve içeriğiyle sanatın; yaratıldığı ortamın ekonomik, toplumsal ve düşünsel yapısıyla gelişen bir olgu olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçek olarak ...

30.00 18.00 TL
Nimet Yıldırım, Farsça Dilbilgisi

Farsça Dilbilgisi  

Nimet Yıldırım  
Kabalcı Yayınevi  

İslâm sonrası dönemde Farsça, Farsların yanısıra Türk hakanları, saray ve edebiyat çevrelerinin de yoğun çabalarıyla Arapça'dan alınan kelimelerle daha da ...

60.00 36.00 TL
Evliya Çelebi, Seyahatname

Seyahatname  

Evliya Çelebi  
Kabalcı Yayınevi  

Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden "şefaat" dileyecek yer de "seyahat" diller ve ...

75.00 45.00 TL
Bekir Muhammed b. Ali), Muhyiddin İbn Arabi (Ebû, Fususul Hikem

Fususu'l Hikem  

Bekir Muhammed b. Ali), Muhyiddin İbn Arabi (Ebû  
Kabalcı Yayınevi  

Klasik anlamıyla bir tasavvuf kitabı olmayan Fusûsu'l-Hikem, Batılıların teozofi, İslam filozoflarının ise ilm-i ilahi veya marifetullah dedikleri bir ...

125.00 75.00 TL
Stephen Prince, Savaşçının Kamerası

Savaşçının Kamerası  

Stephen Prince  
Kabalcı Yayınevi  

Akira Kurosawa tüm zamanların en büyük yönetmeni sayılır. Ona Japon sinemasının kralı demek abartma olmaz. 1981'de yazdığı biyografisinde "benden sinemayı ...

85.00 51.00 TL
Ernest Gellner, Dil ve Yalnızlık

Dil ve Yalnızlık  

Ernest Gellner  
Kabalcı Yayınevi  

Gellner'in sahip olduğu bilginin derinliği ve genişliğini gösteren gerçekten çok etkileyici bir kitap. Bunu söylerken, kitabın en az iki açıdan dik kafalı ...

50.00 30.00 TL
Ömer İshakoğlu, Suriye Tarihi

Suriye Tarihi  

Ömer İshakoğlu  
Kabalcı Yayınevi  

Osmanlı hâkimiyeti altında dört asır (1516-1918) kalan Suriye'nin, dünyada ve Osmanlı topraklarında hareketliliğin en hızlı olduğu 19. yüzyıldaki edebi ve ...

50.00 30.00 TL
Fazlullah Esterabadi, Cavidan-Name

Cavidan-Name  

Fazlullah Esterabadi  
Kabalcı Yayınevi  

Fazlullah Esterâbâdî, on sekiz yaşına geldiğinde bir çoban kepeneği ile haccın yolunu tuttu. Kâbe'den dönüşte Tebriz'e uğradı. Tebriz'de bir rüya gördüğünü ...

75.00 45.00 TL
Ömer Hayyam, Rubailer

Rubailer  

Ömer Hayyam  
Kabalcı Yayınevi  

Ömer Hayyam Rubaileri ile İranın Nişabur kentinden dünyaya haykıran yürekli bir şair bir bilim adamı bir filozoftur. Gücü bir yanıyla akılcılığından gelirken ...

35.00 21.00 TL
W. K. C. Guthrie, Yunan Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar

Yunan Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi İlk Filozoflar ve Pythagorasçılar  

W. K. C. Guthrie  
Kabalcı Yayınevi  

Bu cilt, Thales'ten Aristoteles'e altı kitaplık bir Yunan felsefesi tarihinin ilk kitabı. Cambridge Üniversitesi'nin ısmarladığı diziyi W. K. C. Guthrie ...

100.00 60.00 TL
Jean - Paul Roux, Türklerin Tarihi

Türklerin Tarihi  

Jean - Paul Roux  
Kabalcı Yayınevi  

... Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli ...

50.00 30.00 TL
Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri

Ariflerin Menkıbeleri  

Ahmed Eflâkî  
Kabalcı Yayınevi  

Şeyhi Ulu Arif Çelebi'nin isteğiyle başladığı ünlü eseri Ariflerin Menkıbeleri'ni yaklaşık otuzbeş yılda bitirmiştir. Farsça yazılmış bu eser XIII ve XIV. ...

125.00 75.00 TL
Boethius, Felsefenin Tesellisi

Felsefenin Tesellisi  

Boethius  
Kabalcı Yayınevi  

Soylu bir Hristiyan ailenin oğlu ve sonrasında bir consul'ün evlatlığı olan Anicius Manlius Severinus Boethius (480-524) iyi bir eğitim, felsefe ve edebiyat ...

50.00 30.00 TL
Georg Wilhelm F. Hegel, Tarihte Akıl

Tarihte Akıl  

Georg Wilhelm F. Hegel  
Kabalcı Yayınevi  

Hegel'e göre insanın tarihselliği onu doğadan ayırır. Kant'ın bütün insanların temelde aynı düşünce ya da kategorileri paylaştıkları görüşü kabul edilemez. ...

30.00 18.00 TL
M Eliade, Dinler Tarihine Giriş

Dinler Tarihine Giriş  

M Eliade  
Kabalcı Yayınevi  

Mircea Eliade'nin bu kitabının merkezinde iki temel soru var: Din nedir ve hangi aşamada bir din tarihinden söz edebiliriz? Eliade bu soruların ...               

80.00 48.00 TL
Özdemir Nutku, Sahne Bilgisi

Sahne Bilgisi  

Özdemir Nutku  
Kabalcı Yayınevi  

Prof. Dr. Özdemir Nutku, tiyatro alanında ülkemizde pek çok ilki gerçekleştirmiş birisidir. Georg August Üniversitesi'nde başlayan tiyatro eğitimini büyük bir ...

60.00 36.00 TL
Samuel Noah Kramer, Sümerler

Sümerler  

Samuel Noah Kramer  
Kabalcı Yayınevi  

Sümerler önce Sümer sonra da Babil olarak bilinen topraklarda Samilerden önce yaşamış pragmatik ve yetenekli bir halktı. Bu topraklarda İÖ 5000-2000 arasında ...

50.00 30.00 TL
David Ross, Aristoteles

Aristoteles  

David Ross  
Kabalcı Yayınevi  

Aristoteles (MÖ 484-322) yirmi yıl boyunca Platon'un Akademisi'nde öğrenci, filozof, yazar olarak çalışmıştır. Platon'un ölümünden sonra Anadolu'daki Assos'ta ...

50.00 30.00 TL