Toplam 23 adet ürün
 
35% Ahmed Kalkan, Müslümanın İnanç Esasları-2 Cilt Takım

Müslümanın İnanç Esasları-2 Cilt Takım  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Bireysel, sosyal ve siyasal hayattaki tüm problemlerin kaynağında cehâlet / câhiliyye vardır. Asrı saadeti yaşamanın, saadeti asra taşımanın yolu akidenin ...

160.00 104.00 TL
35% Ahmed Kalkan, Belam

Bel'am  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Kur'an'da ismi geçmemesine rağmen, özellikleri anlatılan kitab bilgisine rağmen azgınlaşan kimse için Tevrat'taki isim meşhur olmuştur: Bel'am.Bel'am, bir ...

14.00 9.10 TL
35% Ahmed Kalkan, Hıristiyanlık ve Yahudilik

Hıristiyanlık ve Yahudilik  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Batıl ve muharref dinleri tanımayan cahil müslümanların, tanımadıkları batıldan kaçınmaları da özellikle günümüzde imkansız derecede zordur. Zamanımızda nice ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmed Kalkan, Atalar Yolu

Atalar Yolu  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Ataların yolu, babalardan dedelerden devralınan din anlayışı, Kur'an ve Sünnet'e ters, hurafe ve uydurmalarla, yanlışlarla dolu olabilir. Sırf babaların yolu ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmed Kalkan, İnsanın Dünya ve Ahiretini Mahveden Virüs-Şirk

İnsanın Dünya ve Ahiretini Mahveden Virüs-Şirk  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Put, kişinin Allah'ın dışında hayatının amacı kıldığı maddi-manevi her şeydir ve putları bu yönleriyle hayatın ...

14.00 9.10 TL
35% Ahmed Kalkan, Hesap ve Hesaba Çekilme

Hesap ve Hesaba Çekilme  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

İnsan, sorumludur. İnsan yeryüzünün halifesidir; seçme hakkına sahip iradeli bir varlıktır. Ahirette, dünyada işlediklerinden tek tek sorulacağı gibi, dünyada ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmed Kalkan, Zulüm ve İstikrar

Zulüm ve İstikrar  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Adalet hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermek; zulüm ise, hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemektir. Bu tanımlarda bilinmesi ve uygulanması ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmed Kalkan, Ecel ve Ölüm

Ecel ve Ölüm  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Ölümü unutmak, ondan kaçmak çare değil. En yakın ve candan bir dostumuzun cenazesinden bile yeterli ibret alamaz olmuşuz. Ne kazmayı sallayan, ne tabutu ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmed Kalkan, Sevgi İtiaat ve İsyan

Sevgi İtiaat ve İsyan  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

İman sevgi ve buğzudur.''La ilahe illallah'' red ve kabul olduğu kadar nefret ve sevgidir. Rahmet, af, mağfiret, tevbelerin ve duaların kabulü gibi özellikler ...

14.00 9.10 TL
35% Ahmed Kalkan, Cahiliyye

Cahiliyye  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Cahiliyye, İslam'a zıt, putçu bir inanç sistemidir.(bk.3/Al-i İmran, 154) Cahiliyye bir hayat felsefesi, taassup içeren bir yaşam biçimidir.(bk.48/Fetih,26) ...

14.00 9.10 TL
35% Ahmed Kalkan, Melek Cin Şeytan

Melek Cin Şeytan  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Melekler, cin ve şeytan, gaybiyyat denilen görülmeyen alemde, yani farklı boyutta yaşayan latif varlıklar olduklarından; biz onları göremezsek de, var ...

16.00 10.40 TL
35% Ahmed Kalkan, Nifak ve Münafık

Nifak ve Münafık  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Yaşadığımız çağ, her şeyiyle kandırmacaya, hile ve aldatmaya, sömürmeye dayandığı için tam nifak çağı. Cilalı ima ...

12.00 7.80 TL
35% Ahmet Kalkan, Davet

Davet  

Ahmet Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Merakını gidermek için bu kitabı eline alan vatandaş, Düzeni, toplumu, kendini eleştirmiyorsa; Şikâyetleri yoks ...

22.00 14.30 TL
35% Ahmed Kalkan, Kur’an’ın Kör Dediği Kur’an’ın Gör Dediği

Kur’an’ın Kör Dediği Kur’an’ın Gör Dediği  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)      İnsanlar, Kur'an'ın "gör!" dediğini görmek istemezse "kör" dediği kimselerden olur. Göz oldur ki, hakkı göre. Ha ...

24.00 15.60 TL
35% Ahmed Kalkan, Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı

Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Tuğyanın tufana dönüşerek değerlerimizi yok ettiği, bizi de helake götürdüğü bir ortamda evlerimiz kurtuluş gemim ...

24.00 15.60 TL
35% Ahmed Kalkan, Müslümanın Müslümanlaşması

Müslümanın Müslümanlaşması  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İslam, cahiliyye çağını tarihin çöplüğüne atmış, insanlığın bugüne kadar bir daha göremediği en huzurlu çağını "s ...

28.00 18.20 TL
35% Ahmed Kalkan, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi

Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Kulaklar ne adlar duydu, gözler ne liderler gördü, gönüller ne sevdalarla doldu. Kendini bilmeyen bilginler, kend ...

80.00 52.00 TL
35% Ahmed Kalkan, Daru’l Harp mı Daru’l Harap mı?

Daru’l Harp mı Daru’l Harap mı?  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     On üç asırdır kullanılan "Daru'l-Harp" kavramı ve bunun etrafındaki konular, İslam'ın belirli oranda da olsa haki ...

34.00 22.10 TL
35% Ahmed Kalkan, Tevhid Bilinciyle Canlanmak

Tevhid Bilinciyle Canlanmak  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Yaşanılan cahiliye ortamını insanımıza tanıtıp bu zulmün altında ezilen değil; kendi yaşayışından başlayarak tüm ...

24.00 15.60 TL
35% Ahmed Kalkan, Put ve Puta Tapma

Put ve Puta Tapma  

Ahmed Kalkan  
Kalemder  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İnsanlık modern cahiliyenin en çirkin davranışlarını sergiliyor. Aynen putperest Araplar gibi, putlarına dokundur ...

22.00 14.30 TL