Toplam 906 adet ürün
 
Osman Şahin, Yeraltında Uçan Kuş

Yeraltında Uçan Kuş  

Osman Şahin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Yeraltında Uçan Kuş romanı, daha önce Kaynak Yayınlarınca yayımlanan ve geniş ilgi gören Fıratın Sırtındaki Kan Bucakların devamı gibi görünse de, apayrı, ...

Betül Aslan, Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve İbrahim Ebilov(1920-1923)

Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve İbrahim Ebilov(1920-1923)  

Betül Aslan  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

1920-1923 dönemi TBMM Hükümeti-Azerbaycan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti ilişkilerini ele alan ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın birinci kısmında; Mondros ...

İlhan Arsel, Şeriattan Kıssalar 2

Şeriat'tan Kıssa'lar 2  

İlhan Arsel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Aslında ahlakımıza ve irfanımıza hiçbir katkısı olmayan bu kıssalar, gelenek yüzlerce yıldan beri nasıl bakıp anlamışsa yine öyle okunsun anlaşılsın istenir. ...

Osman Şahin, Anadolu Bilmeceleri Su Kurusu

Anadolu Bilmeceleri Su Kurusu  

Osman Şahin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Osman Şahinin Malatyada öğretmenlik yaparken 8 yıl boyunca dolaşarak 22 köyden derlediği 688 tane Anadolu bilmecesini içeren bir kitap Su Kurusu. Kitabın adı ...

Kolektif, Ülkücü Komando Kampları

Ülkücü Komando Kampları  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Adalet Partisi, hükümet olduğu 1970 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Önemli İşler Dairesine MHP hakkında etraflı bir dosya hazırlatmıştı. Çok Gizli damgası ...

Kolektif, Susurluk Komisyonu Tutanakları 1

Susurluk Komisyonu Tutanakları 1  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu tutanaklarını yayımlamaya başlıyoruz. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçekin ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut ...

İlhan Arsel, Şeriat Devletinden Laik Cumhuriyete

Şeriat Devleti'nden Laik Cumhuriyet'e  

İlhan Arsel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bütün topluma Prof. Dr. İlhan Arselin bu kitabını okutabilseydik, bu çağda ne Refahyol iskelesine uğrardık, ne din devleti durağında macera arardık. Bu kitabı ...

52 33.80 TL
Burçay Anger, Tuhaf Şeylerin Kökeni

Tuhaf Şeylerin Kökeni  

Burçay Anger  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Burçay Anger, bu kitabında yaşamındaki deneyimlerinden hareketle, hayatımızdaki çeşitli tuhaflıkları tarihteki kökleriyle birlikte ele alıyor. Yazar, konuyu ...

İlhan Arsel, Şeriattan Kıssalar 1

Şeriat'tan Kıssa'lar 1  

İlhan Arsel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Prof. Dr. İlhan Arsel, bu çalışmasında, Kuranda yer alan Kıssaları (masalları ve hikâyeleri), tarihteki kökleriyle inceliyor.İşte birkaç örnek: Filler ve taş ...

Burçay Anger, Tarih Boyunca Erkek Gibi Kadınlar

Tarih Boyunca Erkek Gibi Kadınlar  

Burçay Anger  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Araştırmacı-Yazar Burçay Anger, bu kitabında, tarihte erkek kimliğine bürünüp erkek kılığıyla bir süre yaşayan kadınları, yaşamöyküleriyle birlikte ele ...

Şefik Hüsnü, Türkiyede Sosyal Sınıflar

Türkiye'de Sosyal Sınıflar  

Şefik Hüsnü  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitap, Dr. Şefik Hüsnü Değmerin Aydınlık dergisinde çıkan yazılarının derlemesidir. 1921 Haziranı ile 18 Şubat 1925 arasında 31 sayı halinde yayımlanan ...

Kolektif, Özelleştirme Değil Kamulaştırma

Özelleştirme Değil Kamulaştırma  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitap, İşçi Partisi tarafından 27-28 Mayıs 1995 günlerinde İstanbulda Petrol-İş Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kamulaştırma Forumuna sunulan bildirileri ...

Şükrü Günbulut, Ortadoğu Din Kültürü

Ortadoğu Din Kültürü  

Şükrü Günbulut  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Şükrü Günbulut, Şarkışlada doğdu. Liseyi, Sivas Kongresinin yapıldığı tarihi binada okudu. Önce sanat, teknik ve doğa bilimleri eğitimi gördü. Mimarlık ...

Kolektif, Refah Partisi Kapatma Davası

Refah Partisi Kapatma Davası  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Elinizdeki kitap, Refah Partisini kapatma davasıyla ilgili şu belgeleri bir araya getirmektedir: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaşın İddianamesi... ...

Isaac Marks, Proleterya Diktatörlüğü Üzerine

Proleterya Diktatörlüğü Üzerine  

Isaac Marks  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitap, Bilimsel Sosyalizmin özü olan Proletarya diktatörlüğünün kavranması açısından önemlidir. Proletarya diktatörlüğü nedir? Hangi tarihsel zorunluluğun ...

George Thomson, Marxtan Mao Zedunga Devrimci Diyalektif

Marx'tan Mao Zedung'a Devrimci Diyalektif  

George Thomson  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu eser, 1917 Rusya devrimi ve 1949 Çin Devrimi üzerine Marksist bir incelemesidir. İnceleme, dünya sosyalist devriminin birbiri ardı sıra gelen iki aşaması ...

Kolektif, Marmara Brifingi Devletin Gözüyle Sol ve Sağ Örgütler

Marmara Brifingi Devletin Gözüyle Sol ve Sağ Örgütler  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Kaynak Yayınları, yakın tarihimizden bir belgeyi okura sunuyor. Devletin gözüyle sol ve sağ örgütler... Kökenleri, kuruluşları, stratejileri, yazışmalar, ...

Josef V. Stalin, Milli Demokratik Devrim

Milli Demokratik Devrim  

Josef V. Stalin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Stalinin sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde devrim sorununa ilişkin yazıları bu kitapta derlendi. 1977 yılında ilk baskısını yaptığımız bu derlemeye yeni bir ...

Mahmut Alınak, Hep Dep Devlet

Hep Dep Devlet  

Mahmut Alınak  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Şırnak eski Milletvekili Mahmut Alınak, elinizdeki kitapla, 1991 Genel Seçimleri sonrasında Parlamentodan başlayıp hapishaneye uzanan bir gelişmenin arka ...

Doğu Perinçek, Kürt Sorunu Komintern Belgelerinde Türkiye-3

Kürt Sorunu Komintern Belgelerinde Türkiye-3  

Doğu Perinçek  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Elinizdeki üçüncü kitapta ağırlıklı olarak Kürt Sorununa değinen yazılar yer alıyor. Kemalist İktidarın Kürt sorununa bakışı ve uygulamaları özellikle Kürt ...