Toplam 906 adet ürün
 
Mehmet Bedri Gültekin, Laikliğin Neresindeyiz

Laikliğin Neresindeyiz  

Mehmet Bedri Gültekin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Mehmet Bedri Gültekin kitabında, laikliğin neresindeyiz sorusuna, 1980lerin dünya ve Türkiyesinin güncelliği bağlamında özgün bir cevap veriyor. Türkiyenin ...

Cemşid Bender, Kürt Tarihi ve Uygarlığı

Kürt Tarihi ve Uygarlığı  

Cemşid Bender  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Kürtler… Anadolunun en eski halkıı. Yaşı bilinmeyecek kadar eski… Dünyanın her köşesinde halklar yaşadı. Ama Mezopotamyanın, Zağrosun ayrıcalığı var. Yazının ...

Ereb Şemo, Kürt Çoban

Kürt Çoban  

Ereb Şemo  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Ereb Şemonun çobanlık, 1917 Devrimi ve kurtuluş yıllarına ilişkin anılarını içeren Kürt Çoban; 1935te Sovyetler Birliğinde yayımlanmış. Çarlığın zulmünden ...

Kolektif, İslamiyet ve Barış Tartışması

İslamiyet ve Barış Tartışması  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Elinizdeki kitap, 2000e Doğru dergisinin 6 Haziran 1987de İstanbul İnci Simasında düzenlediği İslamiyet ve Barış konulu panelde yapılan tartışmalardan ...

Michael Parenti, İmparatorluğa Karşı

İmparatorluğa Karşı  

Michael Parenti  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

ABD emperyalizmi nedir? Ya da, Michael Parentinin deyimiyle İmparatorluk? Ne yapar? Başka ülkeleri ve halkları nasıl baskı altına alır? Dünyayı nasıl ...

İlhan Arsel, Kuranın Eleştirisi 3

Kur'an'ın Eleştirisi 3  

İlhan Arsel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Prof. Dr. İlhan Arsel bu kitabında bilimsellik açısından Kuranı ele almaktadır. Semavi Dinlerin Kutsal Bilinen Kitapları altbaşlığıyla yayımlanan dizinin bu ...

36.00 23.40 TL
M. Şehmus Güzel, İnsan Yılmaz Güney

İnsan Yılmaz Güney  

M. Şehmus Güzel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Sinemacı, öykücü, romancı, eylem adamı Yılmaz Güneyi anlatan İnsan Yılmaz Güneyi ortaya koyuyor kitap. Adanadan Fransaya... Çocukluğundan, ölümüne... Gerçek ...

20 13.00 TL
S.Rıgdon, Küba Devriminde Üç Kadın

Küba Devriminde Üç Kadın  

S.Rıgdon  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitapta sunulan yaşam öyküleri Küba Devriminin başarılarının ve başarısızlıklarının yapısal betimlemesini bütünlüyor. Kitabın konusu olan üç kadın -Monika ...

Cemşid Bender, Kürt Uygarlığında Alevilik

Kürt Uygarlığında Alevilik  

Cemşid Bender  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Cemşid Benderin kitabında ele aldığı konulardan bazı başlıklar:Kürt İnançlarının İslamdaki Açılımları… Kürt Uygarlığında Alevilik… Alevilikte Yer Alan Kürt ...

Samir Amin, Kaos İmparatorluğu Yeni Kapitalist

Kaos İmparatorluğu Yeni Kapitalist  

Samir Amin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Üçüncü Dünya fırtına kuşağı olmayı sürdürüyor. İnsanlık ya sosyalizmi ya da barbarlığı seçecek. Samir Amin, Üçüncü Dünyanın çelişmelerinin tipolojisini ...

Şükrü Sina Gürel, Kıbrıs Tarihi 2

Kıbrıs Tarihi 2  

Şükrü Sina Gürel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Yıllardır, yalnız üzerinde yaşayanları değil, içinde bulunduğu bölgeyi, hatta uluslararası sistemi etkileyen çok boyutlu sorunların adası olmuştur Kıbrıs. Bu ...

Korhan Kaya, Hintlilerde Tanrı

Hintlilerde Tanrı  

Korhan Kaya  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Doç. Dr. Korhan Kayanın bu kitabı, Hint toplumunda dinsel düşüncenin gelişimini, Tanrı kavramının evrimi merkezinde ele almaktadır. Kitap,aynı zamanda Hint ...

Burçay Anger, İnsanlığın İki Yüzü

İnsanlığın İki Yüzü  

Burçay Anger  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Burçay Anger kitabında, Batılı toplumların kültürleriyle, dünyanın diğer büyük kesiminin kültürlerinin genel bir karşılaştırmasını yapıyor. Avrupalının, ...

İlknur Kalan, Kadın ve Adalet

Kadın ve Adalet  

İlknur Kalan  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Elinizdeki kitapta, hukuk düzeninin kadına bakışı, kadın açısından hukuk düzenine, yasalara yöneltilen eleştiriler ve değişiklik istekleri kapsamlı bir ...

Martin Bernal, Kara Atena

Kara Atena  

Martin Bernal  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Avrupamerkezci teoriler, Asya ve Afrikalı toplumları dünyanın tarihsel gelişme yatağının dışına itmektedir. Böylece Avrupa toplumu, sözüm ona insanlığın ...

Osman Şahin, Geloş Dağı Efsanesi

Geloş Dağı Efsanesi  

Osman Şahin  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitapta neler var: Bir yanda; Kral-Eli ülkesinin kendini yeryüzünün efendisi sanan, köpeklerini halkından çok seven, sefası için ülkesinin topraklarını ...

Zeki Sarıhan, Çerkez Ethemin İhaneti

Çerkez Ethem'in İhaneti  

Zeki Sarıhan  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Ethemin Ortaya Çıkışı ve Hizmetleri… Ethemi Savunan İddialar… Düzenli Bir Ordu Olmadan Zafer Kazanılabilir miydi?.. Milis Kuvvetlerinin Kuruluşu… Mustafa ...

Selim Uslu, Devlet ve Ben

Devlet ve Ben  

Selim Uslu  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Selim Uslunun Hasan Yalçının takma adlarından olduğunu artık okuyucu biliyor. Devlet ve Ben kitabı yayımlandığı zaman Hasan Yalçına şunu söylemiştim: Devlet ...

İlhan Arsel, Biz Profesörler

Biz Profesörler  

İlhan Arsel  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Biz Profesörler adlı bu kitabı İlhan Arsel, üniversitenin ve öğretim üyelerinin fikirsel ve kişisel yetersizliklerini kamuoyuna açıklamak maksadıyla yazdı. ...

Kolektif, Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik

Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik  

Kolektif  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

…Avrupada totaliter rejimlerin egemen olduğu, ataerkil ideolojinin binlerce yıllık etkisinin her alanda duyulduğu bir dönemde Mustafa Kemal ve arkadaşları, ...