Toplam 68 adet ürün
 
Serkan Şen, Körüm Bitig-Eski Uygurca Fal Kitabı

Körüm Bitig-Eski Uygurca Fal Kitabı
Serkan Şen
Kesit Yayıncılık

Türk dilinin pek çok alanda öncü ürünleri Eski Uygur Türkçesi dönemine aittir. Özellikle din dışı konularda kaleme alınan Uygurca metinler eski Türk dili ve ...

27 TL

Adem Polat, Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam-sızlık

Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam-sızlık
Adem Polat
Kesit Yayıncılık

Oğuz Atay, 1950 sonrası Türk romanımıza damgasını vuran önemli bir sanatkârdır. Temsilini verdiği postmodern üslubun yüzyılımız adına çok da net olmayan ...

16 TL

Murat Özşahin, Tatar ve Başkurt Yazı Dillerinde İkilemeler

Tatar ve Başkurt Yazı Dillerinde İkilemeler
Murat Özşahin
Kesit Yayıncılık

Tatar ve Başkurt yazı dillerindeki ikilemeler, kuruluş ve kullanımları bakımından incelenmiştir. İkilemelerin tasnifi meselesinde şekil ve anlam prensipleri ...

30 TL

Orhan Söylemez, Türk Dünyası Edebiyatları Şiir Çözümlemeleri

Türk Dünyası Edebiyatları Şiir Çözümlemeleri
Orhan Söylemez
Kesit Yayıncılık

Şiir nedir? Cevabı en zor sorulardan biridir. Pek çok tanımı yapılır, yapılabilir. Belki de en kısa ve şair Gürkan Doğan?ın tanımıyla şiir ?imbikten süzülmüş ...

29 TL

Mustafa Fevzi B. Numan, Hilye-i Sadat

Hilye-i Sadat
Mustafa Fevzi B. Nu'man
Kesit Yayıncılık

Belirgin görevlerinden birisi de nesiller arası kültür taşıyıcılığı olan ve böylece geçmişle gelecek arasındaki bağın istenilen düzeyde kurulmasına katkı ...

80 TL

Kolektif, Eğitsel Oyunlar

Eğitsel Oyunlar
Kolektif
Kesit Yayıncılık

Eğlenerek öğrenme için en uygun araç olan eğitsel oyunlar ile bireyler problem çözme becerisi kazanır. Oyunlarda karşılaşılan karmaşık durumlarla kritik ...

40 TL

Haluk Alkan, Yerel Siyasetin Dönüşümü (Afşin Örneği)

Yerel Siyasetin Dönüşümü (Afşin Örneği)
Haluk Alkan
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Mustafa Aksu, Türkiyede Çingene Olmak

Türkiyede Çingene Olmak
Mustafa Aksu
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Liman von Sanders, Türkiyede Beş Yıl

Türkiyede Beş Yıl
Liman von Sanders
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Rahip G. Çarkcıyan, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler

Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler
Rahip G. Çarkcıyan
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, Timur Devrinde Kadisten Semerkanda Seyahat

Timur Devrinde Kadisten Semerkanda Seyahat

Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Nevzat Bingöl, Saffet Buraya Yumruk Havaya (Trajikomik Gazetecilik Öyküleri)

Saffet Buraya Yumruk Havaya (Trajikomik Gazetecilik Öyküleri)
Nevzat Bingöl
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Adam Morton, Pratikte Felsefe Temel Sorulara Giriş

Pratikte Felsefe Temel Sorulara Giriş
Adam Morton
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi

Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi
Polonyalı Simeon
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Dursun Ali Aykıt, Misyon ve İnciller (Misyonerliğin Tarihsel Kökenleri)

Misyon ve İnciller (Misyonerliğin Tarihsel Kökenleri)
Dursun Ali Aykıt
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Yalçın Sadak, Kayada Açan Kitap

Kayada Açan Kitap
Yalçın Sadak
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Gustave Schlumberger, İstanbul Adaları

İstanbul Adaları
Gustave Schlumberger
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

İsrael Shahak, İsrailin Nükleer Sırları

İsrailin Nükleer Sırları
İsrael Shahak
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Henri Loevenbruck, İsanın Kayıp Şifresi

İsanın Kayıp Şifresi
Henri Loevenbruck
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Naem Qassam, Hizbullah (Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü)

Hizbullah (Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü)
Naem Qassam
Kesit Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL