Toplam 723 adet ürün
 
Emine İnanır, Rusların Gözüyle İstanbul

Rusların Gözüyle İstanbul
Emine İnanır
Kitabevi Yayınları

Rusların Gözüyle ...                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17 TL 25,00 TL -32%

M. Kayahan Özgül, Lefkofçalı Galib Bey-Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-3

Lefkofçalı Galib Bey-Şiirin Hazanında Gazel Dökenler-3
M. Kayahan Özgül
Kitabevi Yayınları

Leskofçalı Galib Bey, 19. asrın ikinci yarısında şiire yön veren birkaç isimden biridir. Kısacık ömründe, poetik görüşleriyle hem kendi neslini, hem de Namık ...

17 TL 25,00 TL -32%

Ayhan Ceylan, Osmanlı Taşra İdari Tarzı Olarak Eyalet-i Mümtaze ve Mısır Uygulaması

Osmanlı Taşra İdari Tarzı Olarak Eyalet-i Mümtaze ve Mısır Uygulaması
Ayhan Ceylan
Kitabevi Yayınları

Geniş bir coğrafyada uzun bir dönem hükümran olan Osmanlı Devleti farklı toplum ve devletleri hakimiyeti altında bulundurmuştur. Böyle bir yapı, devleti, güçlü ...

10.2 TL 15,00 TL -32%

Mehmet Güneş, Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyarlık Meclisi 1829-1871

Osmanlı Döneminde Muhtarlık ve İhtiyarlık Meclisi 1829-1871
Mehmet Güneş
Kitabevi Yayınları

Osmanlı Devleti?nde uzun süre varlığını devam ettiren yeniçeri ocağının kaldırılması, merkezi ve mahalli düzeyde değişimin ve yenileşmenin başlaması açısından ...

17 TL 25,00 TL -32%

Ömer Subaşı, Gürcü-Moğol İlişkisi: Güney Kafkasya 1220-1346

Gürcü-Moğol İlişkisi: Güney Kafkasya 1220-1346
Ömer Subaşı
Kitabevi Yayınları

13. yüzyılın başlarında Moğollar ile savaşmaktan ziyade İran Coğrafyası' nda sürekli olarak yer değiştirerek hayatta kalmayı tercih eden Muhammed Harezmşah' ı ...

20.4 TL 30,00 TL -32%

Savaşkan Cem Bahadır, Divan Edebiyatında Şarap ve Şarapla İlgili Unsurlar

Divan Edebiyatında Şarap ve Şarapla İlgili Unsurlar
Savaşkan Cem Bahadır
Kitabevi Yayınları

Divan Edebiyatında Şarap ve Şarapla İlgili ...                                                                                                                                                                                                                           

34 TL 50,00 TL -32%

Mehmet Güneş, Osmanlı Devletinde Kaymakamlık (1842-1871)

Osmanlı Devleti'nde Kaymakamlık (1842-1871)
Mehmet Güneş
Kitabevi Yayınları

Osmanlı Devleti?nde II. Mahmud dönemiyle birlikte merkezi ve mahalli idari yapılanmada bir değişim sürecine girildi ve bu durum, Tanzimat döneminde hız ...

27.2 TL 40,00 TL -32%

Ayşe Yücel Çetin, Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi

Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi
Ayşe Yücel Çetin
Kitabevi Yayınları

Farklı eyleyen birlikler arasında kurulmuş ilişkiler bütünü olan anlatı, okuyucu tarafından okunan, dinleyicilerce dinlenen, seyirciler tarafından izlenen ...

13.6 TL 20,00 TL -32%

, Refik-ı Rebab Metodu

Refik-ı Rebab Metodu

Kitabevi Yayınları

Refik-ı Rebab Metodu ...                                                                                                                                                                                                                                                                           

34 TL 50,00 TL -32%

Sadık Müfit Bilge, Sultan, Sipahiler, Köylüler, İktisatçılar

Sultan, Sipahiler, Köylüler, İktisatçılar
Sadık Müfit Bilge
Kitabevi Yayınları

"Sultan, Sipahiler, Köylüler, İktisatçılar" dört bölümden oluşmakta. Birinci bölümde; tarımın ve tarım imparatorluklarının evrimi, üretim tarzları ve Osmanlı ...

34 TL 50,00 TL -32%

Metin Aydar, Risale-i Tedbir-i Umran-ı Mülki

Risale-i Tedbir-i Umran-ı Mülki
Metin Aydar
Kitabevi Yayınları

Tarih boyunca devletler var olma sürecinde birtakım sorunlar ile karşılaşmışlardır. Bunların başında iktisadi problemler gelmektedir. Bu durum, zaman ...

27.2 TL 40,00 TL -32%

Bilal Kemikli, Şiir ve Hikmet

Şiir ve Hikmet
Bilal Kemikli
Kitabevi Yayınları

Şiir ve Hikmet isimli elinizdeki bu kitap süfi şairin hikmet kavramına yuklediği anlamın serüvenini hikaye etme niyetinde değildir. Belki yeri geldikçe bu ...

23.8 TL 35,00 TL -32%

Seydi Kiraz, Süleyman Giryani Necmül-Kulub

Süleyman Giryani Necmü'l-Kulub
Seydi Kiraz
Kitabevi Yayınları

Süleyman Giryani Necmü'l-Kulub ...                                                                                                                                                                                                                                                     

68 TL 100,00 TL -32%

Turan Güler, Türk Romanında Tasavvuf (1980-2000)

Türk Romanında Tasavvuf (1980-2000)
Turan Güler
Kitabevi Yayınları

Çalışmanın merkezinde 1980-2000 yılları arasında yazılmış romanlar bulunmakla beraber, tasavvufun romandaki seyrini tam olarak görmek adına Tanzimat?ın ilk ...

68 TL 100,00 TL -32%

Mehmet Samsakçı, Tuzu Engin Denizlerin

Tuzu Engin Denizlerin
Mehmet Samsakçı
Kitabevi Yayınları

Tuz bilindiği gibi insanlığın en çok muhtaç olduğu, olmazsa olmaz kabul ettiği; üzerine şiirler, masallar, türküler, hatta hikaye ve romanlar yazdığı, yerine ...

20.4 TL 30,00 TL -32%

Ayhan Ceylan, Tunus Tecrübesi-Osmanlı Coğrafyasında Anayasacılık

Tunus Tecrübesi-Osmanlı Coğrafyasında Anayasacılık
Ayhan Ceylan
Kitabevi Yayınları

Batı?da ortaya çıkan anayasacılık hareketleri, hukukî modernleşmeyle bağlantılı olarak kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti?ni etkilemeye başlamıştır. 1839 ...

20.4 TL 30,00 TL -32%

, Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 3

Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 3

Kitabevi Yayınları

Bilgilerle Günümüzden Karagöz Oyunları 3 ...                                                                                                                                                                                                                           

27.2 TL 40,00 TL -32%

Güler Doğan Averbek, Bolulu Emirinin İkinci ve Dördüncü Divanlarındaki Türkçe Şiirler

Bolulu Emiri'nin İkinci ve Dördüncü Divanlarındaki Türkçe Şiirler
Güler Doğan Averbek
Kitabevi Yayınları

Emirî mahlasıyla dört ayrı divan tertip eden ve çoğunlukla ahlâki-tasavvufi mesneviler tercüme eden Mehmed Bey b. Musa Paşa, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı ...

40.8 TL 60,00 TL -32%

Dursun Ayan, Çoban Baba Menkıbesi

Çoban Baba Menkıbesi
Dursun Ayan
Kitabevi Yayınları

Uzun zamandır Sivas-Gölova ve çevresi ile ilgili çalışmalar sürdürüyorum, ancak bazı konular özel bir ilgi istiyor. Bunlardan birisi de yaşlılardan duyduğum ...

8.16 TL 12,00 TL -32%

, Çizgi Roman Kitabı

Çizgi Roman Kitabı

Kitabevi Yayınları

Çizgi Roman Kitabı ?nda Türkçe çizgi romanın tarihçesi, yapısı, dili, örnekleri, çizgi romanların yaratıcıları ve kahramanları, romandan çizgi romana ...

47.6 TL 70,00 TL -32%