Toplam 67 adet ürün
 
35% Fahreddin Er-Razi, Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe

Ana Meseleleriyle Kelam ve Felsefe  

Fahreddin Er-Razi  
Klasik Yayınlar  

Fahreddin er-Razi (ö. 606/1210) kelâm, felsefe, tefsir ve usul-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla felsefi ve dini ilimlere yeni bir yön vermiş ve bu ...

44.00 28.60 TL  
35% Farabi, Kategoriler ve Retorik

Kategoriler ve Retorik  

Farabi  
Klasik Yayınlar  

Farabi (ö. 339/950) İslam dünyasında mantık bilimine en fazla vurgu yapan filozoflardan biridir. Filozof, felsefenin diğer alanlarında olduğu gibi mantık ...

30.00 19.50 TL  
35% , Camiul İcareteyn

Camiu'l İcareteyn  

   
Klasik Yayınlar  

Câmiu?l-icâreteyn Bilim ve Sanat Vakfı?nın fetva mecmuaları neşir atölyesinin dördüncü kitabı olarak okuyucularla buluşuyor. Bu mecmua az sayıda fetva hariç ...

35.00 22.75 TL  
35% , Divandan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat Musiki İlişkileri

Divan'dan Nağmeler: Farklı Boyutlarıyla Edebiyat Musiki İlişkileri  

   
Klasik Yayınlar  

Mûsikî ile söz arasında 1 Ersu Pekin Müzik şiirden bağımsızlaşacak mı? Okan Murat Öztürk Makam nazariyatı, nazîre ve cantus firmus:  müzikte ?model alarak ...

50.00 32.50 TL  
35% Ömer Türker, İslamda Metafizik Düşünce

İslam'da Metafizik Düşünce  

Ömer Türker  
Klasik Yayınlar  

İslam?da Metafizik Düşünce, İslam?da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî?nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce ...

35.00 22.75 TL  
35% Abdulkasım Gül, Celalikıran Kuyucu Murad Paşa

Celalikıran Kuyucu Murad Paşa  

Abdulkasım Gül  
Klasik Yayınlar  

Osmanlı Devleti 16. yüzyılın sonlarında, kudretinin zirvesindeyken bütünlüğünü bozmaya yönelik; dahası, büyük çapta göçlere ve iktisadi durgunluğa sebep olan ...

26.00 16.90 TL  
35% Mehmet Ali Büyükkara, İhvan’dan Cuheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik

İhvan’dan Cuheyman’a Suudi Arabistan ve Vehhabilik  

Mehmet Ali Büyükkara  
Klasik Yayınlar  

11 Eylül 2001 olayları sonrasında birçok Batılı siyaset ve güvenlik uzmanı, tehdit algılamalarına dair hazırladıkları raporlarında, İslam dünyasından gelecek ...

36.00 23.40 TL  
35% Gazzali, Kelam ve Halk

Kelam ve Halk  

Gazzali  
Klasik Yayınlar  

İnsan aklı herhangi bir varlığı tanımak ve tanımlamak için onun öz varlığı (zât) ile nitelikleri arasında bir ayrım yapar. Daha doğrusu, insan bir şeyi ancak ...

38.00 24.70 TL  
35% , Osmanlı Hukukunda Fetva

Osmanlı Hukukunda Fetva  

   
Klasik Yayınlar  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Osmanlı tarihi araştırmalarında Osmanlı fetvasının önemli bir kaynak olduğunda şüphe yoktur. Buna rağmen Osmanlı ...

64.00 41.60 TL  
35% , Metin Neşri-Problemler Tespitler Öneriler

Metin Neşri-Problemler Tespitler Öneriler  

   
Klasik Yayınlar  

Metin Neşri-Problemler Tespitler Öneriler (Tanıtım Bülteninden) ...                                                                                                                                                                             

56.00 36.40 TL  
35% Erol Polat, M. Cüneyt Kaya, Yunus Cengiz, Sibel Yalçın, Semih Atiş, Doğa ve Öznellik - Cahızın Ahlak Düşüncesi

Doğa ve Öznellik - Cahız'ın Ahlak Düşüncesi  

Erol Polat, M. Cüneyt Kaya, Yunus Cengiz, Sibel Yalçın, Semih Atiş  
Klasik Yayınlar  

Bu kitap öznenin ahlâkî açıdan kendisini inşa etmesini konu edinmektedir. Elbette ki böyle bir inşayı gerçekleştirmek de onu ele almak da zordur. Çünkü öznenin ...

46.00 29.90 TL  
35% Cengiz Kallek, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, Sosyal Servet

Sosyal Servet  

Cengiz Kallek, Mustafa Demiray, Salih Pulcu  
Klasik Yayınlar  

Müslümanlar bir taraftan kendi tarihlerine karşı umursamaz yahut inkârcı davranırken diğer taraftan mevcut şartları, kuralları ve ihtiyaçları gözardı ederek ...

33.00 21.45 TL  
35% Erol Polat, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, M.Âkif Aydın, Osmanlı Devletinde Hukuk ve Adalet

Osmanlı Devleti'nde Hukuk ve Adalet  

Erol Polat, Mustafa Demiray, Salih Pulcu, M.Âkif Aydın  
Klasik Yayınlar  

Türk ve İslâm tarihinin hem büyüklük hem de uzun ömürlülük itibariyle en dikkate değer devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bu devamlılığında hukukun ayrı ...

39.00 25.35 TL  
35% İsmail Eriş, David S. Powers, Hukuk, Toplum ve Kültür

Hukuk, Toplum ve Kültür  

İsmail Eriş, David S. Powers  
Klasik Yayınlar  

1300-1500 arası Mağrib bölgesine odaklanan David S. Powers İslâm hukukunun uygulanışını müftünün rolü üzerinden analiz etmektedir. Yazar, İslâm hukukunun ...

45.00 29.25 TL  
35% Suat Merdoğlu, Adem Yerinde, Muhammed Mahzumî Paşa, Cemaleddin Afganinin Hatıraları

Cemaleddin Afgani'nin Hatıraları  

Suat Merdoğlu, Adem Yerinde, Muhammed Mahzumî Paşa  
Klasik Yayınlar  

Sayfa Sayısı: 400 Baskı Yılı: 2006 Dili: Türkçe Yayınevi: Klasik ...                                                                                                                                                                   

34.00 22.10 TL  
35% Aliya İzzetbegoviç, Konuşmalar

Konuşmalar  

Aliya İzzetbegoviç  
Klasik Yayınlar  

Kitabı okurken bir düşünür, bir lider ve daha da önemlisi bir insan olarak Aliya'ya dokunduğun Aliya, insanın evrensel sorunları üzerine düşünen Müslüman bir ...

29.00 18.85 TL  
35% Christopher Melchert, Sunni Düşüncenin Teşekkülü

Sunni Düşüncenin Teşekkülü  

Christopher Melchert  
Klasik Yayınlar  

Hicretten sonraki yaklaşık üç asır içinde İslâm dünyasının belli başlı merkezlerinde yaşanan ilmî, fikrî, siyasî ve sosyal gelişmeler İslâm medeniyeti ...

60.00 39.00 TL  
35% Ömer Dinçer, Siyasetnameleri Yeniden Okumak

Siyasetnameleri Yeniden Okumak  

Ömer Dinçer  
Klasik Yayınlar  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Siyasetnameleri Yeniden Okumak, geleneksel siyasi düşüncenin başlangıçtan günümüze tarihî seyrini hikâye ediyor. ...

42.00 27.30 TL  
35% , Mustasfa-İslam Hukukunun Kaynakları

Mustasfa-İslam Hukukunun Kaynakları  

   
Klasik Yayınlar  

ISBN: ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

98.00 63.70 TL  
35% Harun Yılmaz, Ulema ve Medrese

Ulema ve Medrese  

Harun Yılmaz  
Klasik Yayınlar  

Medreseler, İslâm eğitim tarihinin en önemli konularından birisini teşkil etmektedir. Her ne kadar öncesinde mevcudiyeti biliniyor ve medrese denildiğinde akla ...

38.00 24.70 TL