Toplam 145 adet ürün
 
37% Feyzan Göher Vural, Selçuklu Seramiklerinde Müzik

Selçuklu Seramiklerinde Müzik  

Feyzan Göher Vural  
Kömen Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Selçuklu seramikleri, farklı renklerin aynı anda kullanılmasına imkân veren üstün tekniklerle usta ellerden çıkmışlar ...

60.00 37.80 TL
37% Mehmet Alptekin, Türk Folklorunda Deve

Türk Folklorunda Deve  

Mehmet Alptekin  
Kömen Yayınları  

İpek Yolu?nun yorulmaz hayvanları olarak bilinen develer, Orta Asya?dan başlayarak Anadolu Türk kültür coğrafyasına uzanan yelpazede kendine yer edinmiştir. ...

30.00 18.90 TL
37% Hamdi Doğan, Cumhuriyet Dönemi Niğde Nüfusu 1927-1960

Cumhuriyet Dönemi Niğde Nüfusu 1927-1960  

Hamdi Doğan  
Kömen Yayınları  

Cumhuriyet Dönemi Niğde Nüfusu 1927-1960   ...                                                                                                                                                                                                                       

50.00 31.50 TL
37% Ahmet Ali Aslan, Arpaçay Nağılları

Arpaçay Nağılları  

Ahmet Ali Aslan  
Kömen Yayınları  

Kars ve Arpaçay masallarına uzaktan bakıldığında masala benzerler ama masal değildirler. Arpaçay masallarının içyapısına ve kuruluşuna bakıldığında bu ...

38.00 23.94 TL
37% Salih Kaymakçı, Kelkit Havzası’nın Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi

Kelkit Havzası’nın Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi  

Salih Kaymakçı  
Kömen Yayınları  

Anadolu tarihin en eski dönemlerinden itibaren iskâna sahip olmuş önemli kültür bölgelerinden biri olmasına rağmen genel anlamda tarih ve arkeolojik ...

45.00 28.35 TL
37% İ.V. Oktyabrskaya, E.L. Lvova, Metin Ergun, A.M. Sagalayev, M.S. Usmanova, Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri

Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri  

İ.V. Oktyabrskaya, E.L. Lvova, Metin Ergun, A.M. Sagalayev, M.S. Usmanova  
Kömen Yayınları  

Tarihi şartların sonucuna bağlı olarak geniş bir coğrafyaya dağılmış ve çeşitli kültürel çevrelerleetkileşim içine girmiş olan Türklerin yaratan, yaratılan, ...

100.00 63.00 TL
37% Nevzat Çağlar, Anamur ve Bozyazı Çocuk Oyunları ve Oyuncakları

Anamur ve Bozyazı Çocuk Oyunları ve Oyuncakları  

Nevzat Çağlar  
Kömen Yayınları  

Günümüzde bazı kentlerde, o kentin tarihi ve kültürel değerleriyle ilgili çeşitli eserlerin yayımlanarak ?Kent Kitaplığı? ya da ?Kent Belleği? oluşturma ...

45.00 28.35 TL
37% Belek Soltonoyev, Kırgız Tarihi 1-2

Kırgız Tarihi 1-2  

Belek Soltonoyev  
Kömen Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Her ne kadar Belek Soltonoyoğlu ?Kalite bakımından Kırgız tarihinin iyi eseri olmasa da? dese de Kırgız Tarihi ki ...

55.00 34.65 TL
37% Mehmet Surur Çelepi, Türk Kültür Evreninde Toy Denizli Ö

Türk Kültür Evreninde Toy Denizli Ö  

Mehmet Surur Çelepi  
Kömen Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) “Gökyüzüne ala sayvan kurulsun Binbir yere ipek halı serilsin Boy boylasın, soylasın Ded ...

60.00 37.80 TL
37% Kolektif, Sultan Veled Divanı-2 Kitap Takım

Sultan Veled Divanı-2 Kitap Takım  

Kolektif  
Kömen Yayınları  

Mevlana?nın gazellerinde terennüm ettiği yüksek, muğlak, mudil, fikirleri oğlu açık, vazıh, anlaşılması kolay şekle getirmiştir.Binaenaleyh Nasıl Mesnevi?yi ...

64.00 40.32 TL
37% Ahmet Ali Aslan, Ardahan-Çıldır-Göle Masalları

Ardahan-Çıldır-Göle Masalları  

Ahmet Ali Aslan  
Kömen Yayınları  

Ardahan ?Çıldır- Göle MasallarıBu üç bölgenin masalları üzerinde çalışmamızı yaparken özellikle KÜR nehrini kaynağından akarına doğru takip ettik. Kür nehri ...

25.00 15.75 TL
37% Aslı Büyükokutan Töret, Muğla Alevi Türkmen Kültürü

Muğla Alevi Türkmen Kültürü  

Aslı Büyükokutan Töret  
Kömen Yayınları  

Kültür, milletleri birbirinden ayıran ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen, dolayısıyla, mill?lik vasfı taşıyan bir unsurdur. Kültürün bir parçasını ...

48.00 30.24 TL
37% Lale Avşar, Selçuklu Seramik Sanatında Kalıp Kabartma

Selçuklu Seramik Sanatında Kalıp Kabartma  

Lale Avşar  
Kömen Yayınları  

. Türk Kültürüne ait tarihi dönemler arasında Selçuklu çağının özel bir yere sahip olması ilk önce Müslümanlıkla ilişkilendirilmektedir. Kendi içinde kavrulan ...

88.00 55.44 TL
37% Mayramgül Dıykanbayeva, Uzun Yol

Uzun Yol  

Mayramgül Dıykanbayeva  
Kömen Yayınları  

Bu çalışmada, tarafımızca Türkiye Türkçesine çevrilmiş olan çağdaş Kırgız edebiyatının ilk romanı ?Uzun Yol? Lucien Goldmann?ın oluşumsal yapısalcı inceleme ...

26.00 16.38 TL
37% Mehmet Surur Çelepi, Türk Halk Kültüründe Rüya

Türk Halk Kültüründe Rüya  

Mehmet Surur Çelepi  
Kömen Yayınları  

Tarih boyunca birçok ilmî disipline konu olan rüyalar, insanların simgeleştirebilme yetilerinin belirginleştiği bir alan olarak, kültürle iç içedirler. ...

55.00 34.65 TL
37% Ünsal Yılmaz Yeşildal, Anadolu Sahası Türk Folklorunda Geyik

Anadolu Sahası Türk Folklorunda Geyik  

Ünsal Yılmaz Yeşildal  
Kömen Yayınları  

Hayvanlar, insanoğlunun dünyayı paylaştığı diğer canılardır. Dolayısıyla insanlar ve hayvanlar bu paylaşım esnasında sık sık karkşı karşıya gelmektedir. Bu ...

29.00 18.27 TL
37% Nedim Bakırcı, 19. Yüzyıl Aşıklarından Niğdeli Aşık Tahiri

19. Yüzyıl Aşıklarından Niğdeli Aşık Tahiri  

Nedim Bakırcı  
Kömen Yayınları  

Âşıklık geleneği içerisinde ilk temsilcilerinden başlayarak günümüze kadar pek çok âşık yetişmiştir. Bu âşıklar arasında saz çalıp irticalen şiir söyleyenlerin ...

35.00 22.05 TL
37% Sıdkı Baba, Nasihat-name-i Sıdkı

Nasihat-name-i Sıdkı  

Sıdkı Baba  
Kömen Yayınları  

Türk edebiyatı nasihat-nâme türü bakımından oldukça zengin bir edebiyattır. Atalarımız insan eğitimine çok önem verdiği için bu sahada bir hayli eser kaleme ...

34.00 21.42 TL
37% Ahmed Rıza Han Barelvi, Mağrifet Bahçeleri

Mağrifet Bahçeleri  

Ahmed Rıza Han Barelvi  
Kömen Yayınları  

Ahmed Rıza Han Barelvi Hindistan Müslümanlırının en tanınmış aydın ve alimlerindendir.(Tanıtım ...                                                                                                   

20.00 12.60 TL
37% Fevziye Bayram, Küçüm Han

Küçüm Han  

Fevziye Bayram  
Kömen Yayınları  

Küçüm Han romanı Sibirya tatarları hakkında yazılan ilk edebi eserdir.Bu romanın esas konusu XVI. Yüzyılın ikinci yarısındaRus devletinin Sibirya Hanlığına ...

38.00 23.94 TL