Toplam 209 adet ürün
 
Olgun Irmak Çetin, Türkiyede Örgüt Kültürü Çalışmaları

Türkiye'de Örgüt Kültürü Çalışmaları  

Olgun Irmak Çetin  
Kriter Yayınları  

İşletmeler, insan unsurunun verimli ve etkili olarak iş görmesi gayretindedirler. Bu nedenle, motivasyonu artırma yöntemlerine önem verilmesi, işgörenin işe ...

25.00 18.75 TL
Salih Demirbilek, Tarihi Türk Lehçelerinde Ok Edatı

Tarihi Türk Lehçelerinde Ok Edatı  

Salih Demirbilek  
Kriter Yayınları  

Kitapta Ok Edatının tarihî lehçelerdeki kullanımı ele alınmıştır. Türkçedeki en eski pekiştirme edatlarından biri olan OK edatı, aynı zamanda bir enklitik ...

32.00 24.00 TL
Filiz Konuk, Simülasyon Tekniği ile Nakit Bütçesinin Oluşturulması ve Bir Uygulama

Simülasyon Tekniği ile Nakit Bütçesinin Oluşturulması ve Bir Uygulama  

Filiz Konuk  
Kriter Yayınları  

Nakit bütçeleri de nakit yönetiminde kullanılan en önemli araçlardan biridir. Bir planlama aracı olarak nakit bütçeleri oluşturulurken tek bir faaliyet ...

45.00 33.75 TL
Emile Durkheim, Education et Sociologie

Education et Sociologie  

Emile Durkheim  
Kriter Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 26.25 TL
Kolektif, Econometrics in Practice: Applications and Interpretations

Econometrics in Practice: Applications and Interpretations  

Kolektif  
Kriter Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45.00 33.75 TL
William Chandler Bagley, Craftsmanship in Teaching

Craftsmanship in Teaching  

William Chandler Bagley  
Kriter Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.00 26.25 TL
Thomas Davidson, Aristotle and Ancient Educational İdeals

Aristotle and Ancient Educational İdeals  

Thomas Davidson  
Kriter Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.00 30.00 TL
James Gali, A Practical Enquiry into the Philosophy of Education

A Practical Enquiry into the Philosophy of Education  

James Gali  
Kriter Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45.00 33.75 TL
, Kurum Kimliği Penceresinden Tüketici Güveni

Kurum Kimliği Penceresinden Tüketici Güveni  

   
Kriter Yayınları  

Geçmişten günümüze toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısından soyutlanamayan işletmeler varlıklarını sürekli kılmak adına değişen, dönüşen koşullara ...

35.00 26.25 TL
Aslı Beyhan Acar, Dijital Dönüşümde Yeni Yetkinlikler: Yeni Seçim Yöntemleri ve Oyunlaştırma

Dijital Dönüşümde Yeni Yetkinlikler: Yeni Seçim Yöntemleri ve Oyunlaştırma  

Aslı Beyhan Acar  
Kriter Yayınları  

Son dönemlerin en yaygın kavramlarından biri olarak karşımıza çıkan "dijital dönüşüm" her alanda olduğu gibi işletmelerde de büyük dönüşümler meydana ...

30.00 22.50 TL
Ayhan Erbay, Adli Raporlama

Adli Raporlama  

Ayhan Erbay  
Kriter Yayınları  

Bireyler ceza mahkemelerinde bir suçun mağduru veya tanığı olma ya da suç işleme/suça sürüklenme; hukuk mahkemelerinde velayet, vesayet, şahsi ilişki veya ...

35.00 26.25 TL
Ayhan Erbay, Adli Görüşme: Amaç Yöntem ve Teknikler

Adli Görüşme: Amaç Yöntem ve Teknikler  

Ayhan Erbay  
Kriter Yayınları  

Bireyler ceza mahkemelerinde bir suçun mağduru veya tanığı olma ya da suç işleme/suça sürüklenme; hukuk mahkemelerinde velayet, vesayet, şahsi ilişki veya ...

35.00 26.25 TL
M. Kirami Ölgen, Doğukan Doğu Yavaşlı, Spatial Clustering of Notifiable Communicable Diseases in Turkey

Spatial Clustering of Notifiable Communicable Diseases in Turkey  

M. Kirami Ölgen, Doğukan Doğu Yavaşlı  
Kriter Yayınları  

When looking at the distribution of infectious diseases in the world in general, it is seen that there is a distinct difference between developed and ...           

25.00 18.75 TL
Doğukan Doğu Yavaşlı, Düzlerçamı Kızılçam Ormanında Uzaktan Algılama ile Toprak Üstü Orman Biyokütlesinin Belirlenmesi

Düzlerçamı Kızılçam Ormanında Uzaktan Algılama ile Toprak Üstü Orman Biyokütlesinin Belirlenmesi  

Doğukan Doğu Yavaşlı  
Kriter Yayınları  

Bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu oluşan biyokütle aynı zamanda birim alandaki fotosentez ...

25.00 18.75 TL
Hakan Özcan, Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Üzerine Bir Araştırma

Sigorta Sahtecilik ve Suistimalleri Üzerine Bir Araştırma  

Hakan Özcan  
Kriter Yayınları  

?Bu araştırmada; toplumun sigorta sahtecilik ve suistimallerine bakışı, suç çeşitleri ve hukuki durumu, Avrupa ülkelerindeki mücadele yöntemleri, sektörde ve ...

25.00 18.75 TL
Eren Alkan, Amerikan Tarihinde Savaş Politikalarının Ekolojik Yansımaları

Amerikan Tarihinde Savaş Politikalarının Ekolojik Yansımaları  

Eren Alkan  
Kriter Yayınları  

?Ana akım tarih kitaplarında ülke siyasetine yön veren isimlerin ve bu isimlerin icraatlarının genellikle kahramanlaştırılarak anlatılmasına şahit oluruz. ...

28.00 21.00 TL
Kolektif, Tercüme-i Tevrit: Tekvinin İlk Dört Bölümü-Giriş-İnceleme-Metin-Dizin

Tercüme-i Tevrit: Tekvinin İlk Dört Bölümü-Giriş-İnceleme-Metin-Dizin  

Kolektif  
Kriter Yayınları  

Dünyanın en eski ve en köklü milletlerinden olan Türkler, çok zengin ve renkli bir tarih ve kültür mirasına sahiplerdir. Bunda; örf ve âdetleri, yaşadıkları ...

30.00 22.50 TL
Ferda Nakıpoğlu Özsoy, Sanayileşme Olgusunun Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Çevresel Vergiler Açısından Yeniden Değerlendiri

Sanayileşme Olgusunun Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Çevresel Vergiler Açısından Yeniden Değerlendiri  

Ferda Nakıpoğlu Özsoy  
Kriter Yayınları  

Küreselleşme ve sanayileşme olgusu ile artan iktisadi faaliyetlerin olumlu etkilerinin yanı sıra ortaya koymuş olduğu negatif dışsallıklar dikkatleri insan ve ...

30.00 22.50 TL
Kolektif, Postmodernizmin İz Düşümleri

Postmodernizmin İz Düşümleri  

Kolektif  
Kriter Yayınları  

Postmodern dönemle birlikte, tüketici için üretmek, tasarruf etmek ve sermaye biriktirmek temel amaç olmaktan çıkmıştır. Modernizm döneminde, üretim odaklı ...

55.00 41.25 TL
Ekrem Bektaş, Urfalı Divan Şairleri

Urfalı Divan Şairleri  

Ekrem Bektaş  
Kriter Yayınları  

Şehir monografilerinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Çünkü şehir monografileriyle bir şehrin anatomisini öğrenme imkânına kavuşuruz. İnsanların ...

45.00 33.75 TL