Toplam 189 adet ürün
 
İhsan Ömer Atagenç, Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi-Sağ Kemalizm Üzerinde Bir Deneme

Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi-Sağ Kemalizm Üzerinde Bir Deneme
İhsan Ömer Atagenç
Kriter Yayınları

Bu çalışma Kemalizmin farklı yorumlarının farklı tarihsel süreçlerde nasıl ortaya çıktığını ve Kemalizm adına üretilen her şeyin yeniden bir sorgulamaya tabi ...

25.50 TL 30 TL -15%

Selim Somuncu, Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları

Sesini Arayan Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Sanatı-Şiirinin Kaynakları
Selim Somuncu
Kriter Yayınları

Faruk Nafiz?i besleyen farklı kaynaklar ve bu kaynakların etkilerini derinden hissediş Faruk Nafiz?in farklı şekillerde anılmasını beraberinde getirir. Faruk ...

46.75 TL 55 TL -15%

, Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular

Yönetim Biliminde Etkin ve Güncel Konular

Kriter Yayınları

Rekabetin, yeniliklerin, değişimin ve hatta dönüşümle birlikte gelen gelişimin, ileri düzeyde algılandığı günümüzde, yönetim bilimlerine ilgi giderek artmakta ...

34 TL 40 TL -15%

Füsun Özerdem, Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar

Çatışma ve Barış Üzerine Temel Kavramlar
Füsun Özerdem
Kriter Yayınları

?Soğuk Savaşın sona ermesi ile bir dönem kapanırken şimdi çatışmaların başka bir şekilde gerçekleştiğine tanık olduğumuz, ancak henüz isimlendirilmemiş yeni ...

25.50 TL 30 TL -15%

Aristoteles, Poetics

Poetics
Aristoteles
Kriter Yayınları

Poetics ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17 TL 20 TL -15%

Alexander Aaronsohn, With The Turks In Palestine

With The Turks In Palestine
Alexander Aaronsohn
Kriter Yayınları

With The Turks in Palestine ...                                                                                                                                                                                                                                                               

17 TL 20 TL -15%

James Surtees Phillpotts, The Causes Of The Successes Of The Ottoman Turks

The Causes Of The Successes Of The Ottoman Turks
James Surtees Phillpotts
Kriter Yayınları

?The use of the Ottoman system for the supply of soldiers in time of war may be estimated from the fact, that an armed horseman was required for every fief of ...

12.75 TL 15 TL -15%

Pınar Özgökbel Bilis, Alman Sinemasında Türk Temsilleri

Alman Sinemasında Türk Temsilleri
Pınar Özgökbel Bilis
Kriter Yayınları

1960 yılında başlayan Almanya?ya Türk işçi göçü, beklenilmeyen toplumsal sonuçları da beraberinde getirmiştir; Bu ülkede yaşama imkânı verilen Türklerin ...

23.38 TL 27.50 TL -15%

Fesun Koşmak, Ütopya Dünyası-Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ütopya Dünyası-Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Fesun Koşmak
Kriter Yayınları

Ütopya, istenen ve arzu edilen bir toplumun rüyasıdır. Ütopyalar var olmayan ülkenin, kentin, toplumun, adanın, düzenin arayışı olarak edebiyatın içerisinde ...

23.38 TL 27.50 TL -15%

Eylem Dereli Saltık, Halit Ziya Uşaklıgilin Hikayelerinde Kadın Figürler

Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikayelerinde Kadın Figürler
Eylem Dereli Saltık
Kriter Yayınları

Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatının gelişimine romanlarının yanı sıra hikâyeleri ile de yön vermiş önemli bir isimdir. Hikâyeler konu çeşitliliği, kişi ...

23.38 TL 27.50 TL -15%

Ayşenur Akyazı, İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik

İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik
Ayşenur Akyazı
Kriter Yayınları

Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni iletişim ortamları ve araçları, çok kısa sürede gerek bireylerin, gerekse kurum ve kuruluşların vazgeçilmezleri arasında ...

21.25 TL 25 TL -15%

Fatih Aydoğmuş, İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Propaganda ve Türkiye

İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Propaganda ve Türkiye
Fatih Aydoğmuş
Kriter Yayınları

Psikolojik Savaş, hedef kitleleri yıkıma uğratmak, moralini bozmak veya algılarını kontrol altında tutarak yönetmek maksadıyla yapılan silahsız bir savaştır. ...

29.75 TL 35 TL -15%

Can Ceylan, Kültür ve İktidar-Gündemden Tarihe Antropolojik Notlar

Kültür ve İktidar-Gündemden Tarihe Antropolojik Notlar
Can Ceylan
Kriter Yayınları

Akademik çevrelerin hep sıradan insanların sorunlarına uzak olmasından yakınılır. Haklı olunan taraflar olsa da, bu iddiaya tamamen katılmak mümkün değildir. ...

38.25 TL 45 TL -15%

Sumeyra Duman, Davranışsal Ekonomi Yaklaşımları

Davranışsal Ekonomi Yaklaşımları
Sumeyra Duman
Kriter Yayınları

İnsanların karar verirken her zaman ?en iyi?yi aramadıklarını, bazen ?iyi?nin de onlar için yeterli olabildiğini, irrasyonel kararlar da verebildiğini belirten ...

25.50 TL 30 TL -15%

, Girişimcilik Sosyolojisi

Girişimcilik Sosyolojisi

Kriter Yayınları

Bu kitapta, Türkiye?deki girişimcilik araştırmalarında yeterince ele alınmadığı düşünülen sosyolojik bakış açısının önemi vurgulanmaktadır. Kitabın giriş ...

25.50 TL 30 TL -15%

Senem Üstün Kaya, The Spirit Of Dickensian Style

The Spirit Of Dickensian Style
Senem Üstün Kaya
Kriter Yayınları

The Spirit of Dickensian Style is a book that contains the analysis of certain stylisticfeatures and linguistic data of Charles Dickens?s five short stories in ...

23.38 TL 27.50 TL -15%

Raşit Çolak, A Comparatıve Study On Lıterary Fıgures

A Comparatıve Study On Lıterary Fıgures
Raşit Çolak
Kriter Yayınları

The book in your hands aims to give an opportunity to make a comparison of Western and Eastern literatures in terms of the literary products discussed in this ...

15.30 TL 18 TL -15%

Mustafa Işık, 16.Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Budin

16.Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Budin
Mustafa Işık
Kriter Yayınları

Macaristan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Mohaç Savaşı (1526) ile önce Osmanlı himayesine 1541 yılında ise Budin Sancağı?nın kurulmasıyla birlikte ...

38.25 TL 45 TL -15%

Turgut İleri, 20.Yüzyıl Başlarında Amasyada Eğitim ve Eğitim Kurumları

20.Yüzyıl Başlarında Amasya'da Eğitim ve Eğitim Kurumları
Turgut İleri
Kriter Yayınları

 20. yüzyıl başlarında Sivas vilayetine bağlı Amasya sancak merkez ve kazalarında eğitim ve öğretime ilişkin ilk girişimler Maârif Komisyonları?nın kurulması ...

21.25 TL 25 TL -15%

Güzide Öncü Eroğlu Pektaş, Reklam Kampanyalarının Planlamasında Satış Noktasında Reklamın Önemi

Reklam Kampanyalarının Planlamasında Satış Noktasında Reklamın Önemi
Güzide Öncü Eroğlu Pektaş
Kriter Yayınları

Tüketiciler, her gün milyonlarca markanın reklamları ile karşı karşıya kalmaktadır. Pazarlama dünyasında değişimin ve rekabetin bu denli yoğun olduğu günümüzde ...

18.70 TL 22 TL -15%