Toplam 315 adet ürün
 
Samiha Ayverdi, Mektuplar 9

Mektuplar 9  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

"......bazen öyle bir vak?a, öyle müthiş bir hadise oluyor ki, bizim iğne ile kuyu kazarak yaptıklarımızın üstünden bir sel gibi geçiyor, silip süpürüyor. İn ...

20.00 14.00 TL
Samiha Ayverdi, Mektuplar 8

Mektuplar 8  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

?.....Tek tesellîm, ümîdim ve daha doğrusu temennim, orada veya hayatının geçeceği her (anda), etrafına müfid olmandır. Bu dileğimi belki çok söyledim, çok ...

20.00 14.00 TL
Samiha Uluant Ataman, Kemal Yurdakul Aren, Samiha Ayverdi, Mektuplar 6

Mektuplar 6  

Samiha Uluant Ataman, Kemal Yurdakul Aren, Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

"Demek ki biraz olsun üzülmen lâzımmış. Ama ben senin böyle vehim üzerine de olsa, sıkılmanakıyamam. Şunu bil ki, içimde uzakta olmandan mütevellid, devamlı, ...

20.00 14.00 TL
İlhan Ayverdi, Zeynep Uluant, Aysel Yüksel, Samiha Ayverdi, Mektuplar 4

Mektuplar 4  

İlhan Ayverdi, Zeynep Uluant, Aysel Yüksel, Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

İlhancığım, Bu sabah size bir mektup postaladım. Şimdi gece ve saat oldukça ileri? Tahmin eder ve hak verirsin ki içim hüzünlü... Hem de nasıl? Mübârek Mîrac ...

25.00 17.50 TL
Nazik Erik, Samiha Ayverdi, Mektuplar 3

Mektuplar 3  

Nazik Erik, Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

"Mektubunuzun havasından, dedilerden kodulardan üzülüp sıkıldığınızı hissetmiş gibiyim. Haklısınız. Hazret-i Mevlânâ bile, "Cehennemleri yutmaya râzıyım. Tek ...

25.00 17.50 TL
Muhittin Serin, Selamet Taşkın, Hulusi Efendinin Meşk Murakkai

Hulusi Efendi'nin Meşk Murakkai  

Muhittin Serin, Selamet Taşkın  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Meşk; bir hattatın talebesine aynısını yazmaya çalışması için verdiği veya talebenin hocasına göstermek üzere hazırladığı güzel yazı örneğidir. Hat sanatımızın ...

25.00 17.50 TL
Arif Aşçı, Ali Fuad Başgil Bibliyografyası

Ali Fuad Başgil Bibliyografyası  

Arif Aşçı  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Sayfa Sayısı: 150 Baskı Yılı: 2000 Dili: Türkçe Yayınevi: Kubbealtı ...                                                                                                                                                           

13.88 9.72 TL
Samiha Ayverdi, Yusufcuk

Yusufcuk  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Sayfa Sayısı: 176 Baskı Yılı: 1997 Dili: Türkçe Yayınevi: Kubbealtı ...                                                                                                                                                           

18.00 12.60 TL
Muhittin Serin, Şevki Efendinin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı

Şevki Efendi'nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı  

Muhittin Serin  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

?Bu eserde sülüs ve nesih yazılara son âhengini ve saf güzelliğini veren XIX. asrın önde gelen hattatlarından Şevki Efendi'nin hayâtı ve Ekrem Hakkı Ayverdi ...

25.00 17.50 TL
Kenan Rifai, Şerhli Mesnevi Şerif

Şerhli Mesnevi Şerif  

Kenan Rifai  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Bu eserde 20. yüzyılın büyük mutasavvıfı Ken´an Rifâî´nin, dergâhların açık olduğu dönemlerde talebelerine yaptığı mesnevi takrirlerinin 4048. beyite kadar ...

60.00 42.00 TL
Samiha Ayverdi, Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri

Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

İki ana kısımdan meydana gelen eserde yazar önce komünizm ve Türkiye´deki ilk komünist hareketleri, daha sonra 2. Bayezid devrinden itibaren kronolojik olarak ...

28.00 19.60 TL
Nihad Sami Banarlı, Edebiyat Sohbetleri

Edebiyat Sohbetleri  

Nihad Sami Banarlı  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Bugün, en az 12 asırlık yazılı Türk edebiyatı eserlerine harcanan Türk emeğini, Türk zevkini, Türk duygu ve düşüncesini hiçe saymaya hakkımız yoktur. Yeni Türk ...

30.00 21.00 TL
Kolektif, Gurbetname

Gurbetname  

Kolektif  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

?Altmış yıl karşılıklı saklanmış mektuplar... Uğur Derman, Süheyl Bey?in kendisine yazdığı mektupları bunca sene muhafaza etmiş. Süheyl Ünver de Uğur Bey?in ...

40.00 28.00 TL
Samiha Ayverdi, Mektuplar 2

Mektuplar 2  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Bu kitabı oluşturan mektuplar, Sâmiha Ayverdi ve Annemarie Schimmel?in 1953 yılının Aralık ayında başlayıp Ayverdi?n ...

25.00 17.50 TL
Kolektif, Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey

Yüz Yıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey  

Kolektif  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Kitap, bir devrin kapanıp yeni bir devrin başladığı bir zaman aralığında sanatı ve kişiliğiyle çevresini büyüleyen Tanbûri Cemil'i daha yakından tanımak ...

50.00 35.00 TL
Samiha Ayverdi, Mektuplar 7/1-7/2 2 Cilt Takım

Mektuplar 7/1-7/2 2 Cilt Takım  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

"Allah müsebbibü?l-esbabdır, yâni sebepler yaratan Tanrıdır. Bizim yalana dolana ihtiyâcımız yok. O istediği anda öyle kurtarıcı sebepler halk eder ki akıllar ...

60.00 42.00 TL
Kolektif, Osmanlı Mimarlık Kültürü

Osmanlı Mimarlık Kültürü  

Kolektif  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Osmanlı mimarlık kültürünün yaşatılması ve korunması için restoratör, koleksiyoner ve mimarlık tarihçisi olarak kalıcı eserler bırakan Yüksek Mîmar Mühendis ...

60.00 42.00 TL
M. Uğur Derman, Medresetül - Hattatin Yüz Yaşında

Medresetü'l - Hattatin Yüz Yaşında  

M. Uğur Derman  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Hüsn-i hattın gerçek öğretimi, yüzyıllar boyunca husûsî ve hasbî olarak, üstâddan çırağına meşk yoluyla sürdürülmüştür. Ancak, XIX. asrın mâlî imkânsızlıkları ...

175.00 122.50 TL
Çatalcalı Ali Efendi, Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-yı Ali Efendi (2 cilt)

Açıklamalı Osmanlı Fetvâları Fetâvâ-yı Ali Efendi (2 cilt)  

Çatalcalı Ali Efendi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Fetvâlar; herşeyden önce bizim, geçmişimiz, târihimiz. Asırlar ötesindeki dînî, ekonomik ve sosyal hayâtımız; mânevî değerlerimiz, ahlâkımız; beşerî ...

65.00 45.50 TL
Samiha Ayverdi, Üç Günlük Dünya İçin

Üç Günlük Dünya İçin  

Samiha Ayverdi  
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık  

Belgrad'ın fethinde ve aynı zamanda Mohaç Muhârebesi'nde üstün gayreti olmuş bulunan Bâlî Bey, 1531'de Budin'i muhâsara ederek Avusturya ordusunu kovalayıp ...

24.00 16.80 TL