Toplam 22 adet ürün
 
Ali Bardakoğlu, İslamı Doğru Anlıyor Muyuz?

İslam'ı Doğru Anlıyor Muyuz?
Ali Bardakoğlu
Kuramer

KURAMER?in varlık sebebini de teşkil eden, İslam?ın temel bilgi kaynaklarını (Kur?an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor ...

21 TL 30 TL -30%

Hikmet Zeyveli, İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb Geleneği Yeniden Okumak

İlahi Dinlerde Mucize ve Gayb Geleneği Yeniden Okumak
Hikmet Zeyveli
Kuramer

İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ...

18.90 TL 27 TL -30%

Yusuf Şevki Yavuz, Vahiy ve Peygamberlik

Vahiy ve Peygamberlik
Yusuf Şevki Yavuz
Kuramer

İlâhi dinleri anlayabilmek için ?vahiy? ve ?peygamberlik? kavramları üzerinde yoğunlaşmaya; diğer bir anlatımla bir kutsal kitabı, dolayısıyla onun içerdiği ...

22.40 TL 32 TL -30%

Kolektif, Makasıdi Tefsir

Makasıdi Tefsir
Kolektif
Kuramer

?Makâsıdî yorum?, tarihte izlenmiş ve halen de izlenmekte olan yorum türlerinden biridir. Bu anlamda elinizdeki eserin konusunun özel bir önemi var. Çünkü ...

21 TL 30 TL -30%

Kolektif, Kur’an’ın Batıni ve İşari Yorumu

Kur’an’ın Batıni ve İşari Yorumu
Kolektif
Kuramer

Bâtın, Bâtınîlik, batîn ilmi, bâtınî te?vil gibi terimler ve tabirler İslam ilim ve kültür tarihinde çok köklü bir geleneğe sahiptir. Özeliikle bâtın kavramı ...

21 TL 30 TL -30%

Neal Robinson, Kur’an’ı Keşfetmek

Kur’an’ı Keşfetmek
Neal Robinson
Kuramer

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Günümüz Batı dünyasında İslam ve Kur?an merkezli ilmî çalışmalarıyla tanınan İngiliz araştırmacı Neal Robinson bu ...

21 TL 30 TL -30%

Mehmet Apaydın, Bütünsel Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım
Mehmet Apaydın
Kuramer

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Klasik hadis metodolojisi ve onun hem ürünü hem de kaynağı olan hadis külliyâtı, önce in­sanın sonra da müslümanın d ...

28 TL 40 TL -30%

Muhammet Emin Eren, Hadis Tarih ve Yorum

Hadis Tarih ve Yorum
Muhammet Emin Eren
Kuramer

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İslam tarihi boyunca ?hadis?in daha genelde ?rivayet?in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima ...

28 TL 40 TL -30%

Kolektif, Varlık Bilgi İnsan

Varlık Bilgi İnsan
Kolektif
Kuramer

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     ?Varlık, bilgi ve insan?ı anlamak, insanoğlunun bütün tarihi boyunca en temel arayışını oluşturmuştur. Bu üç prob ...

24.50 TL 35 TL -30%

Salih Akdemir, Kur’an’a Dilbilimsel Yaklaşımlar

Kur’an’a Dilbilimsel Yaklaşımlar
Salih Akdemir
Kuramer

Kur?ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. ...

17.50 TL 25 TL -30%

Mustafa Öztürk, Kuran ve Yaratılış

Kur'an ve Yaratılış
Mustafa Öztürk
Kuramer

Dinler Tarihi Serisi - 1 Kur?an?da yaratılış meselesinin mümkün mertebe sistematik biçimde ele alınıp incelendiği bu çalışmada temel amaç, ilgili âyetlerin ilk ...

14 TL 20 TL -30%

Kolektif, İslam Kaynaklarında Geleneğinde ve Günümüzde Cihad

İslam Kaynaklarında Geleneğinde ve Günümüzde Cihad
Kolektif
Kuramer

İslamî terminolojide zengin bir anlam yelpazesine sahip olan ?cihad? kavramının, son yüzyılda müslümanların ?öteki? gördüğü çevrelere karşı her türlü ...

21 TL 30 TL -30%

W. Montgomery Watt, Hz.Muhammedin Mekkesi

Hz.Muhammed'in Mekkesi
W. Montgomery Watt
Kuramer

?Bu kitabın amacı, Hz. Muhammed?in risâletinin Mekke dönemiyle ilgili Kur?an?dan olabildiğince fazla tarihsel malzeme elde edebilmektir... Muhammad at Mecca ...

12.60 TL 18 TL -30%

Kolektif, Kuranı Anlama Yolunda 2

Kur'an'ı Anlama Yolunda 2
Kolektif
Kuramer

İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur?ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber?in Sünnetidir; yani onun Kur?an?ı ...

17.50 TL 25 TL -30%

Kolektif, İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet

İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet
Kolektif
Kuramer

Kutsiyet, velâyet, keramet gibi kavramların etrafında oluşan çeşitli inanışlar İslâm toplumlarında her zaman çekici olmuştur. Bu inanışlar bugün de zamanın ...

21 TL 30 TL -30%

Hatice Görmez, Kuran-ı Kerimin İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib

Kur'an-ı Kerim'in İkili Anlatım Üslubu Bağlamında Tergib ve Terhib
Hatice Görmez
Kuramer

Kur?an-ı Kerim insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş, ilahi hitabın kendi özel bir dili olmamıştır. Ancak kullandığı dilin anlam dünyasını ...

21 TL 30 TL -30%

Mustafa Çağrıcı, Kuranın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri

Kur'an'ın Geliş Ortamında Ahlak ve İnsan İlişkileri
Mustafa Çağrıcı
Kuramer

Kur?an?ın Geliş Ortamında Ahlâk ve İnsan İlişkileri (Tanıtım Bülteninden) Hamur Tipi : 2. Hamur Ebat : 16x24 İlk Baskı Yılı : 2017 Baskı Sayısı : 1. Ba ...

14 TL 20 TL -30%

Kolektif, Beklenen Kurtarıcı İnancı

Beklenen Kurtarıcı İnancı
Kolektif
Kuramer

İslâm coğrafyasında öteden beri var olan mehdî ve mesîh telakkisinin dayanağının teşkil eden ?beklenen kurtarıcı inancı? bugün farklı boyutta birçok sorunla ...

28 TL 40 TL -30%

Mahmut Kelpetin, İslam Öncesi Güney ve Kuzey Arabistan

İslam Öncesi Güney ve Kuzey Arabistan
Mahmut Kelpetin
Kuramer

Tarihin ihmali ya da karanlıkta bırakılması, toplumların geçmişlerine ait izlerinin silinmesinin yanında, geleceklerini de belirsizliğe sürükler. Toplumları, ...

21 TL 30 TL -30%

Ali Bardakoğlu, İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme

İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme
Ali Bardakoğlu
Kuramer

Bugün İslam Coğrafyasında kendi ellerimizle inşa ettiğimiz ve hayata aktardığımız ? Müslümanlık tarzı? ile İslam dininin yüce değerleri arasındaki makasın ...

21 TL 30 TL -30%