Toplam 394 adet ürün
 
Mehmet Semih Gemalmaz, Türk Kıyafet Hukuku ve Türban

Türk Kıyafet Hukuku ve Türban  

Mehmet Semih Gemalmaz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Lütfü Başöz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  

Lütfü Başöz  
Legal Yayıncılık  

4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Genel Gerekçe Madde Gerekçeleri Adalet Komisyonu Raporu Sanayi, ...

 
12% Atilla Coşkun, Örgütlü Suçlar ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Açıklamalar, Gerçekler, Yargı ve İlgili Mevzuat

Örgütlü Suçlar ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Açıklamalar, Gerçekler, Yargı ve İlgili Mevzuat  

Atilla Coşkun  
Legal Yayıncılık  

Açıklamalar, Gerekçeler, Yargı Kararları ve İlgili Mevzuat *Örgütlü Suçlar Üzerine *Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele ...                         

25.93 22.82 TL  
Hakim Turan Ateş, Ormanların Hukuksal Durumu

Ormanların Hukuksal Durumu  

Hakim Turan Ateş  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
A. Caner Yenidünya, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme  

A. Caner Yenidünya  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
İlker Hasan Duman, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Büyük Boy)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Büyük Boy)  

İlker Hasan Duman  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Mehmet Anıl Arslanoğlu, İş Kanununda Esneklik Temelli Üçlü Sözleşmesel İlişkiler

İş Kanununda Esneklik Temelli Üçlü Sözleşmesel İlişkiler  

Mehmet Anıl Arslanoğlu  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Ramazan Çakmakcı, İş Kanunu ve İlgili Temel Mevzuat

İş Kanunu ve İlgili Temel Mevzuat  

Ramazan Çakmakcı  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Ali Nazım Sözer, İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı

İlgili Yönetmeliklerle İş Mevzuatı  

Ali Nazım Sözer  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Erhan Adal, Hukukun Temel İlkeleri El Kitabı

Hukukun Temel İlkeleri El Kitabı  

Erhan Adal  
Legal Yayıncılık  

ÖNSÖZ Hukukun temel ilkeleri, genel olarak, toplum kuralları, hukukun yeri ve rolü, hukukun sistemi, yaptırım kavramı, hukukun kaynakları, kanunlaştırma hare ...

101.85 89.63 TL  
Erhan Adal, Hukuk İşletme Ticaret:Terimleri ve Kısaltmaları Sözlüğü

Hukuk İşletme Ticaret:Terimleri ve Kısaltmaları Sözlüğü  

Erhan Adal  
Legal Yayıncılık  

İkinci basımı yapılan bu sözlük kırk bir senelik hukukçuluk ve yönetim müşavir uzmanlığı görevlerimi yerine getirirken sap tadığım hukuk, ticaret ve işletme ...

 
Atilla Coşkun, Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı

Gazete, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Cevap Hakkı  

Atilla Coşkun  
Legal Yayıncılık  

GAZETE , RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINDA CEVAP HAKKI İnsanlık, uzun zamandan beri kitle iletişim araçlarının olumsuz etkileri karşısında ne tür önlemlerin ...

 
Ar. Gör. Burak Huysal, Devletler Özel Hukukunda Velayet (Büyük Boy)

Devletler Özel Hukukunda Velayet (Büyük Boy)  

Ar. Gör. Burak Huysal  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Öget Öktem Tanör, Bülent Tanör Armağanı

Bülent Tanör Armağanı  

Öget Öktem Tanör  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Öner Eyrenci, Bireysel İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku  

Öner Eyrenci  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
H. Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Çocuğun Bedensel Cezaya Karşı Korunması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Türk Hukukunda Çocuğun Bedensel Cezaya Karşı Korunması  

H. Burak Gemalmaz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Banu Uçkan, Avrupa Birliği Düzeyinde Toplu Pazarlık

Avrupa Birliği Düzeyinde Toplu Pazarlık  

Banu Uçkan  
Legal Yayıncılık  

Sosyal taraflar arasında güç dengesini sağlayan, sosyal tarafların karşılıklı ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını düzenleyen demokratik ve dinamik ...

 
12% Kübra Doğan Yenisey, İş Hukukunda İşyeri ve İşletme

İş Hukukunda İşyeri ve İşletme  

Kübra Doğan Yenisey  
Legal Yayıncılık  

-ALMAN VE FRANSIZ HUKUKLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHSEL ...

55 48.40 TL  
Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı, Türk Medeni Kanunu Gerekçeli Atıflı - Karşılaştırma Tablolu Yeni ve Eski Kanun Metinleri İle Birlikte

Türk Medeni Kanunu Gerekçeli Atıflı - Karşılaştırma Tablolu Yeni ve Eski Kanun Metinleri İle Birlikte  

Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı  
Legal Yayıncılık  

- Genel Gerekçeli - Bölüm Gerekçeli - Madde Gerekçeli - İlgili Kanun Maddelerine Atıflı - Adaleti ve Alt Komisyon Raporları - Yeni Kavram ve Sözcüklerin ...

 
Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı, Türk Medeni Kanunu Karşılaştırma Tablolu Kanunlar Serisi 2002

Türk Medeni Kanunu Karşılaştırma Tablolu Kanunlar Serisi 2002  

Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı  
Legal Yayıncılık  

- Yeni Kavram ve Sözcüklerin Açıklamaları - Eski ve Yeni Maddelerin Karşılaştırma Tabloları - Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ...