Toplam 394 adet ürün
 
Ünal Ertabak, İş Güvencesinin Kapsamı, Geçerli - Geçersiz Fesih Sebepleri, Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları (Sayı: 3 - 4 ve 5 Tek Cilt)

İş Güvencesinin Kapsamı, Geçerli - Geçersiz Fesih Sebepleri, Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları (Sayı: 3 - 4 ve 5 Tek Cilt)  

Ünal Ertabak  
Legal Yayıncılık  

İş Güvencesinin Kapsamı Hukuk Defteri Sayı: 3 Geçerli/Geçersiz Fesih Sebepleri ve Fesih Usulü Hukuk Defteri Sayı: 4 Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları Hukuk ...

Fatih Birtek, Pratik Ceza Hukuku (Tamamı Örnek Olaylarla Açıklanmış Genel Hükümler)

Pratik Ceza Hukuku (Tamamı Örnek Olaylarla Açıklanmış Genel Hükümler)  

Fatih Birtek  
Legal Yayıncılık  

Ceza Hukukunun İşlevi ve Uygulanması -Ceza Hukukunun İşlevi -Ceza Hukukunun Kaynakları -Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler -Ceza Kanununun Uygulanması -Geri ...

27.78 24.45 TL
Kolektif, Prof. Dr. İlhan Özaya Armağan - Hukuk Fakültesi Mecmuası

Prof. Dr. İlhan Özaya Armağan - Hukuk Fakültesi Mecmuası  

Kolektif  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Tele Çalışma (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından)

Tele Çalışma (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
, İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri

İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
, Sorulu - Cevaplı Yeni İş Hukuku Uygulaması (Yeni 4857 Sayılı İş Yasası)

Sorulu - Cevaplı Yeni İş Hukuku Uygulaması (Yeni 4857 Sayılı İş Yasası)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Türk Hukukunda Kadın İşçilerin Sosyal Güvenliği

Türk Hukukunda Kadın İşçilerin Sosyal Güvenliği  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.93 22.82 TL
, Taksirle Yaralama Taksirle Öldürme ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçlar

Taksirle Yaralama Taksirle Öldürme ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçlar  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Temel Ceza Kanunları (TCK) Geçiş Dönemi (Orta Boy)

Temel Ceza Kanunları (TCK) Geçiş Dönemi (Orta Boy)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Eylemin Tanımlanması

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Eylemin Tanımlanması  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Merkezden Yönetim ve Terinden Yönetim Arasındaki Denetim İlişkisi

Merkezden Yönetim ve Terinden Yönetim Arasındaki Denetim İlişkisi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Yabancı Yatırımların Korunması

Yabancı Yatırımların Korunması  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet Hali (6762, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde)

İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet Hali (6762, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Çerçevesinde)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.74 35.85 TL
, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi

İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45 39.60 TL
, Eşler Arasındaki Mal Rejimleri

Eşler Arasındaki Mal Rejimleri  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

38.89 34.22 TL
, İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları

İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye)

Anayasal Sosyal Haklar (Avrupa Sosyal Şartı, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türkiye)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
, Sosyal Güvenlik Sosyolojisi

Sosyal Güvenlik Sosyolojisi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41.67 36.67 TL