Toplam 394 adet ürün
 
, Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma

Cumhuriyet Savcısı ve Soruşturma  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Pratik Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Pratik Ceza Hukuku (Genel Hükümler)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, İş Güvencesinin Kapsamı - Geçerli (Geçersiz Fesih Sebepleri ve Usulü - Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları)

İş Güvencesinin Kapsamı - Geçerli (Geçersiz Fesih Sebepleri ve Usulü - Geçersiz Fesih İtirazı ve Sonuçları)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, İş Hukukunda Elektronik Gözetleme

İş Hukukunda Elektronik Gözetleme  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Bir İdari Yaptırım Türü Olarak Kabahatler Hukukunda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Bir İdari Yaptırım Türü Olarak Kabahatler Hukukunda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Yaşlılıkta Gelir Güvencesi

Yaşlılıkta Gelir Güvencesi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Açıklamalı İçtihatlı Karşılaştırmalı Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı 1. Kitap (Açıklamalı - Karşılaştırmalı Birleşmiş Milletler Belgeleri)

Açıklamalı İçtihatlı Karşılaştırmalı Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı 1. Kitap (Açıklamalı - Karşılaştırmalı Birleşmiş Milletler Belgeleri)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus Sorunu

Küreselleşme Olgusu Karşısında Ulus Sorunu  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

125 110.00 TL
, Açıklamalı İçtihatlı Karşılaştırmalı Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı 2. Kitap (Avrupa Konseyi Belgeleri - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuralları Şerhi)

Açıklamalı İçtihatlı Karşılaştırmalı Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı 2. Kitap (Avrupa Konseyi Belgeleri - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuralları Şerhi)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi ve Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması

Tek Satıcının Müşteri Tazminatı Talebi ve Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Gerekçeli Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat

Gerekçeli Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları

Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlulukları

Trafik Kazalarından Doğan Hukuk ve Ceza Sorumlulukları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Tek Satıcılık ve Benzeri Sözleşmeler ile İlgili Bilirkişi Raporları

Tek Satıcılık ve Benzeri Sözleşmeler ile İlgili Bilirkişi Raporları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
, Yeni İş Kanunu Seminer Notları

Yeni İş Kanunu Seminer Notları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 32.60 TL
, Hakimin Takdir Görevi ve Takdirin Sınırları

Hakimin Takdir Görevi ve Takdirin Sınırları  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.37 17.93 TL
, 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat (Gerekçeli- Açıklamalı- Notlu- İçtihatlı)

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat (Gerekçeli- Açıklamalı- Notlu- İçtihatlı)  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

44.44 39.11 TL
, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Uyarlı İş Yargılamaları Usulü

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Uyarlı İş Yargılamaları Usulü  

   
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Yıldız Işığı Hakkı (Denemeler)

Yıldız Işığı Hakkı (Denemeler)  

   
Legal Yayıncılık  

...