Toplam 394 adet ürün
 
Selim Şener, Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması (Büyük Boy)

Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması (Büyük Boy)  

Selim Şener  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Erdal Noyan, Türk Ceza Kanunu 5237 Sayılı-TCK 5275 Sayılı CGTİK (Büyük Boy)

Türk Ceza Kanunu 5237 Sayılı-TCK 5275 Sayılı CGTİK (Büyük Boy)  

Erdal Noyan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lütfü Başöz, Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu  

Lütfü Başöz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lütfü Başöz, Türk Ceza Kanunu - Ceza Muhakemesi Kanunu - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (Cep)

Türk Ceza Kanunu - Ceza Muhakemesi Kanunu - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (Cep)  

Lütfü Başöz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mustafa Ünlütepe, Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım Sözleşmesi

Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taksitle Satım Sözleşmesi  

Mustafa Ünlütepe  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Barış Duman, Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi (Açıklamalı - İctihatli) (Büyük Boy)

Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi (Açıklamalı - İctihatli) (Büyük Boy)  

Barış Duman  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Timuçin Muşul, Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat (Gerekçeli - Notlu-İctihatli - Açıklamalı) (Büyük Boy)

Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat (Gerekçeli - Notlu-İctihatli - Açıklamalı) (Büyük Boy)  

Timuçin Muşul  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku (Büyük Boy)

Tebligat Hukuku (Büyük Boy)  

Timuçin Muşul  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gürsel Yalvaç, TC-CMK - CGTİK (Büyük Boy)

TC-CMK - CGTİK (Büyük Boy)  

Gürsel Yalvaç  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Çelik Ahmet Çelik, Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı

Tazminat ve Alacaklarda Zamanaşımı  

Çelik Ahmet Çelik  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mustafa Kılıçoğlu, Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku  

Mustafa Kılıçoğlu  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cihan Osmanağaoğlu, Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tabiiyyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi

Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tabiiyyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi  

Cihan Osmanağaoğlu  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Lütfü Başöz, Seçim Mevzuatı

Seçim Mevzuatı  

Lütfü Başöz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Güneş Çetin Gerger, Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum

Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum  

Güneş Çetin Gerger  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Caner Yenidünya, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları  

A. Caner Yenidünya  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Klaus Adomeit, Latince Hukuk Terimleri Sözlüğü

Latince Hukuk Terimleri Sözlüğü  

Klaus Adomeit  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.70 3.26 TL
Fevzi Şahlanan, İş ve Sosyal Sigorta (Temel Kanunlar)

İş ve Sosyal Sigorta (Temel Kanunlar)  

Fevzi Şahlanan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Savaş Taşkent, İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikler (Açıklamalı İçtihatlı)

İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikler (Açıklamalı İçtihatlı)  

Savaş Taşkent  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tunç Demirbilek, İş Güvenliği Kültürü

İş Güvenliği Kültürü  

Tunç Demirbilek  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Alan Simmons, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine Başvuru (Büyük Boy)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne Başvuru (Büyük Boy)  

Alan Simmons  
Legal Yayıncılık  

...