Toplam 394 adet ürün
 
Hasan Özkan, Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları

Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 24.45 TL
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk, Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları

Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku Uygulamaları  

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.89 12.22 TL
Özlem Toğuz, Avrupa Birliği ve Türkiyede Fikri Mülkiyet ve Veri Korunması

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Fikri Mülkiyet ve Veri Korunması  

Özlem Toğuz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.37 17.93 TL
Nihan Değirmencioğlu Aydın, Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı

Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteme Hakkı  

Nihan Değirmencioğlu Aydın  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 24.45 TL
Soner Altaş, Sorularla Pratik Ticaret Hukuku Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri

Sorularla Pratik Ticaret Hukuku Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri  

Soner Altaş  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41.67 36.67 TL
Gör. Öztürk Aydın, Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk  

Gör. Öztürk Aydın  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 22.00 TL
Ahmet Dindar, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Notlu Konu Esaslı Sistematik Derleme

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları Notlu Konu Esaslı Sistematik Derleme  

Ahmet Dindar  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

78.70 69.26 TL
Meryem İskender Demirci, Basın İş Kanununda İşverenin Ücret Ödeme Borcu

Basın İş Kanunu'nda İşverenin Ücret Ödeme Borcu  

Meryem İskender Demirci  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 16.30 TL
Halil Çeçen, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Fiyat Uygulamaları İle Kötüye Kullanılması

Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Fiyat Uygulamaları İle Kötüye Kullanılması  

Halil Çeçen  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Dikran M. Zenginkuzucu, Devlet ve Yabancı Yatırımcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslarası Yatırım Uyuşmazlıklar

Devlet ve Yabancı Yatırımcılar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslarası Yatırım Uyuşmazlıklar  

Dikran M. Zenginkuzucu  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

33.33 29.33 TL
Gökhan Çayan, Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi

Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi  

Gökhan Çayan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Özgür Oğuz, Türk İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Türk İş Hukuku'nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları  

Özgür Oğuz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Hasan Özkan, İflas Yoluyla Takip, İflas Davası ve İflas Kararları

İflas Yoluyla Takip, İflas Davası ve İflas Kararları  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 22.00 TL
Rabia Sağlam, Liberalizm Adalet ve Ütopya Orta Boy

Liberalizm Adalet ve Ütopya Orta Boy  

Rabia Sağlam  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, İlamların İcrası

Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, İlamların İcrası  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

64.81 57.03 TL
Doç.Dr. Ümit Süleyman Üstün, Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı

Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı  

Doç.Dr. Ümit Süleyman Üstün  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
Cengiz Erten, Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik ve Diğer Karşılıkların Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendi

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik ve Diğer Karşılıkların Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendi  

Cengiz Erten  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

38.89 34.22 TL
Talat Kaya, Dünya Ticaret Örgütü DTÖ Anlaşmalarının İç Hukukta Uygulanması

Dünya Ticaret Örgütü DTÖ Anlaşmalarının İç Hukukta Uygulanması  

Talat Kaya  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35.19 30.97 TL
Dr. Mehmet Köksal, Türkisches Zivilgesetzbuch

Türkisches Zivilgesetzbuch  

Dr. Mehmet Köksal  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 32.60 TL
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 1

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş Cilt 1  

Mehmet Semih Gemalmaz  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60.19 52.97 TL