Toplam 78 adet ürün
 
Jeffrey S. Young, Şema Terapi

Şema Terapi
Jeffrey S. Young
Litera Yayınları

Bilişsel Terapiden Şema Terapiye Evrim Şema Terapinin Gelişimi Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Karakteristikleri Şemaların Temeli ...

30 TL

James F. Masterson, Gerçek Kendilik

Gerçek Kendilik
James F. Masterson
Litera Yayınları

İÇİNDEKİLER: - Kısım Teori ve Klinik Çalışma - Kendiğilin Psikanalitik Teorileri - Gerçek Kendilik: Yapı ve Gelişim - Bozulmuş Gerçek Kendilik: ...

20 TL

Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri

İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri
Gürbüz Deniz
Litera Yayınları

Farabide İnsan Hürriyeti meselesinin temel hareket noktaları İrade ve ihtiyar Davranışlarımızın kaynağı ve çeşitliliği İnsan fiillerinde faal aklın yeri ...

0 TL

Mark. A. Whisman, Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Terapisi

Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Terapisi
Mark. A. Whisman
Litera Yayınları

Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Terapisi Yazar Mark A. Whisman Çevirmen Muhittin Macit Meral Adal Bu kitap depresyonun bilişsel terapisini bütün yönleriyle ...

30 TL

James F. Masterson, Psikanalitik Psikoterapilerin Karşılaştırılması

Psikanalitik Psikoterapilerin Karşılaştırılması
James F. Masterson
Litera Yayınları

Bu kitap Borderline ve narsisistik kendilik bozukluğu olan hastaların psikoterapisine dair teorik yaklaşımlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri ... 

0 TL

Ebu Said İbn Arabi, Fütuhatı Mekkiyye 12

Fütuhatı Mekkiyye 12
Ebu Said İbn Arabi
Litera Yayınları

Vahiy Mertebelerinden Birinin Birleştirdiği Üç Sırdan Ayrı iki Sırrın Musevî Mertebeden Bilinmesi Mülk Hamdinin Mertebesinden Vahyin Tafsili Hakkında iki ...

0 TL

İbn Rüşd, Psikoloji Şerhi

Psikoloji Şerhi
İbn Rüşd
Litera Yayınları

Aristotelesin en büyük yorumcularından biri sayılan İbn Rüşdün Psikoloji Şerhi Aristotelesin Peri Psûkhe (De Anima) kitabı üzerine yazılmış bir Orta ...

0 TL

İbni Sina, Oluş ve Bozuluş

Oluş ve Bozuluş
İbni Sina
Litera Yayınları

Büyük Türk islam filozofu İbn Sinanın Oluş ve Bozuluş (el-Kevn vel-Fesâd) başlığını taşıyan bu eseri, filozofun eş-Şifâ isimli felsefe ve bilimler ...

18 TL

Mehmet Dalkılıç, Milel ve Nihal / Şehristani

Milel ve Nihal / Şehristani
Mehmet Dalkılıç
Litera Yayınları

DİNLER, MEZHEPLER VE FELSEFİ SİSTEMLER TARİHİ İslam ilim mirasının çok köklü bir öğesi olan Milel ve Nihal geleneği Müslümanların iletişim içerisinde ...

0 TL

İbni Sina, Kitabuş - Şifa Topikler

Kitab'uş - Şifa Topikler
İbni Sina
Litera Yayınları

Kitâbuş-Şifa TOPİKLER / İBN SİNA Bu eser, Doğu İslam dünyasında, Kindi ve Fârâbî gibi büyük filozofların eserlerini gölgelemiş ve sonraki üst düzey bilimsel ...

0 TL

Aaron T. Beck, Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi

Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi
Aaron T. Beck
Litera Yayınları

·Kişilik bozukluklarında bilişsel terapiye genel bir bakış ·Kişilik bozuklukları kuramı ·Kişilik bozukluklarının değerlendirimesi ·Genel ilkeler ve ...

30 TL

Farabi, Harfler Kitabı & Kitabul - Hurüf

Harfler Kitabı & Kitab'ul - Hurüf
Farabi
Litera Yayınları

Büyük Türk-İslam filozofu Fârâbînin Harfler Kitabı (Kitâbul-Hurûf) adındaki bu eseri, adını içindeki makalelerin harflerle isimlendirildiği Aristotelesin ...

25 TL

Muhyiddin İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 10

Fütuhat-ı Mekkiyye 10
Muhyiddin İbn Arabi
Litera Yayınları

Büyük sûfî düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir ...

30 TL

Jeffrey K. Zeig, Ericksoncu Psikoterapi (4 Cilt)

Ericksoncu Psikoterapi (4 Cilt)
Jeffrey K. Zeig
Litera Yayınları

Amerikalı psikiyatrist ve psikoterapist olan Milton Erick-son, tedavi amaçlı hipnoz ve telkini İlle kullanan doktordur. Bu hipnoz ve telkin tekniklerinin ...

0 TL

Nasiruddin Tusi, Ahlak-ı Nasırı

Ahlak-ı Nasırı
Nasiruddin Tusi
Litera Yayınları

Tıp, astronomi, felsefe, psikoloji alanlarında eserler veren, Merega rasathanesinin kurucusu olan Tûsî, İbn Miskeveyhin meşhur eseri Tehzibul-Ahlâkın Arapçadan ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 9

Fütuhat-ı Mekkiyye 9
Muhyiddin İbn Arabi
Litera Yayınları

Büyük sûfî düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ille defa tam olarak başka bir ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 7

Fütuhat-ı Mekkiyye 7
Muhyiddin İbn Arabi
Litera Yayınları

Büyük sûfi düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir ...

30 TL

Muhyiddin İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 6

Fütuhat-ı Mekkiyye 6
Muhyiddin İbn Arabi
Litera Yayınları

Büyük sûfî düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir ...

30 TL

James F. Masterson, Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları
James F. Masterson
Litera Yayınları

Klinik deneyimlerimiz dahilînde, kişilik bozukluklarının, kendilik gelişimindeki sorunların derinliği ve yoğunluğu ile ilişkili görünümsel bozukluklar olduğuna ...

22 TL

James F. Masterson, Borderline Yetişkinlerde Psikoterapi

Borderline Yetişkinlerde Psikoterapi
James F. Masterson
Litera Yayınları

Literatürün gözden geçirilmesi Bir ayrılma bireyleşme başarısızlığı Boderline yetişkinlerde psikoterapi Klinik tablo Destekleyici psikoterapi ...

25 TL