Toplam 78 adet ürün
 
James F. Masterson, Bağlanma Kuramı ve Nörobiyolojik Kendilik Gelişimi Açısından Kişilik Bozuklukları

Bağlanma Kuramı ve Nörobiyolojik Kendilik Gelişimi Açısından Kişilik Bozuklukları
James F. Masterson
Litera Yayınları

Mastersonın kişilik bozukluklarına dair 40 yıllık klinik deneyimleri sonucunda ortaya çıkan bu kitap, Masterson yaklaşımının geldiği son noktayı göstermesi ...

22 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhat-ı Mekkiyye 8

Fütuhat-ı Mekkiyye 8
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

İçindekiler Fakirlik ve sırlarının bilinmesi Zenginlik makamı ve sırlarının bilinmesi Tasavvuf makamının bilinmesi Tahkik ve muhkkiklerin makamının ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhatı Mekkiyye

Fütuhat'ı Mekkiyye
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

Büyük sûfî düşünür Ibn Arabinin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak başka bir ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhat-ı Mekkiyye 2

Fütuhat-ı Mekkiyye 2
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

Büyük mistik-sûfî düşünür İbn Arabînin şaheseri Fütûhât-ı Mekkiyye,nin ikinci kitabı çıktı! Kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet ...

0 TL

James F. Masterson, Narsistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları

Narsistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları
James F. Masterson
Litera Yayınları

Litera Yayıncılıkın psikoterapi serisi çok önemli bir kuramcının eseriyle devam ediyor: James F. Masterson! Özellikle narsistik ve borderline kişilik ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhat-ı Mekkiyye 3

Fütuhat-ı Mekkiyye 3
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

Büyük mistik-sufi düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütuhat-ı Mekkiyye,nin üçüncü kitabı çıktı! Kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhat-ı Mekkiyye 5

Fütuhat-ı Mekkiyye 5
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

Fütühât-ı Mekkiyye, bilim, sanat, düşünce, kısaca insanın salt gerçeğe ulaşmadaki zihinsel ve pratik eylem ve ürünlerinin kendini gösterdiği alanların varlığın ...

0 TL

İbni Sina, Yorum Üzerine<br>Kitabuş - Şifa

Yorum Üzerine
Kitabu'ş - Şifa

İbni Sina
Litera Yayınları

Litera Yayıncılık tarafından yürütülen Şifa Projesine, mantık kitaplarından biri daha eklendi: ‘Yorum Üzerine yani Peri Hermenias! Yorum Üzerine, el-İbâre, ...

0 TL

Saul Kripke, Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil

Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil
Saul Kripke
Litera Yayınları

Kripkenin, Wiltgenstein; Kurallar ve Özel Dil isimli eseri, Wittgensteinın felsefi yaklaşımlarının genel olarak anlaşılmasını sağlayacak olan bir tür kılavuz ...

15 TL

İbni Sina, II. Analitikler<br>Burhan

II. Analitikler
Burhan

İbni Sina
Litera Yayınları

İkinci Analitikler, diğer adıyla Kitabul-Burhan, Aristotelesin Mantık (Organon) külliyatının dördüncü kitabı ve felsefe tarihinin de ilk bilgi kuramı kitabı ...

0 TL

İbni Sina, Sofistik Deliller<br>Safsata

Sofistik Deliller
Safsata

İbni Sina
Litera Yayınları

Sofistik Deliller, es-Safsata, Aristotelesin Mantık (Organon) külliyatının altıncı kitabı olan Sophistici Elenchiye denk düşmektedir ki anlamı sofistik ...

0 TL

Muhittin Macit, İbn Sinada Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri

İbn Sina'da Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri
Muhittin Macit
Litera Yayınları

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri olan İbn Sînânın doğa felsefesini inceleme konusu yapmış olan elinizdeki bu kitap, başta Aristoteles olmak ...

0 TL

John R. Searle, Bilinç ve Dil

Bilinç ve Dil
John R. Searle
Litera Yayınları

John R. Searleün son eseri olan Bilinç ve Dil isimli bu çalışma, öndört bölümden oluşmakta ve filozofun çok geniş felsefi külliyatını bir şaheser niteliğinde ...

20 TL

Aaron T. Beck, Gary Emery, Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler

Anksiyete Bozuklukları ve Fobiler
Aaron T. Beck, Gary Emery
Litera Yayınları

Bilişsel Terapinin Kurucusu Aaron T. Beck ve çalışma arkadaşı Gary Emerynin psikoterapide önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılan Bilişsel Terapinin, ...

0 TL

Ed. Rüşdi Raşid, İslam Bilim Tarihi

İslam Bilim Tarihi
Ed. Rüşdi Raşid
Litera Yayınları

Aydınlanma Çağının tam kalbine denk gelen 18. yüzyılda, bilim tarihinin bir disiplin olarak doğuşundan beri filozoflar ve bilim tarihçilerinin İslam bilimine ...

0 TL

İbni Sina, İşaretler ve Tembihler

İşaretler ve Tembihler
İbni Sina
Litera Yayınları

İbn Sinâ felsefesinin özeti olan el-İşarât vet-Tenbîhât, bir açıdan onun felsefesine giriş olarak nitelenebilecek bir eserdir. İbn Sinâ, Müslümanların ...

0 TL

Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali), Fütuhat-ı Mekkiyye 1

Fütuhat-ı Mekkiyye 1
Muhyiddin İbn Arabi (Ebû Bekir Muhammed b. Ali)
Litera Yayınları

Büyük mistik-sufi düşünür İbn Arabînin şaheseri Fütuhât-ı Mekkiyye, kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri, ilk defa tam olarak ...

0 TL

Alain De Libera, Ortaçağ Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi
Alain De Libera
Litera Yayınları

Çevirisini sunduğumuz bu eserde Alain de Libera, Ortaçağ Felsefesi hakkında can alıcı şu üç soruya cevap aramaktadır: Böyle bir konu var mıdır? Ya da Ortaçağ ...

20 TL

Aaron T. Beck, Bilişsel Terapi ve Duygusal Bozukluklar

Bilişsel Terapi ve Duygusal Bozukluklar
Aaron T. Beck
Litera Yayınları

Bilişsel terapi, kişinin, yaşadığı problemlerinin büyük bir çoğunluğunu, sahip olduğu yanlış kanı ve zanlarla gerçeği çarpıtması sonucu bizzat kendisinin ...

0 TL

İbni Sina, Fizik 2

Fizik 2
İbni Sina
Litera Yayınları

Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sinanın Simâut-tabiî yani doğayı dinlemek veya doğa bilimi üzerine konuşmalar anlamını taşıyan Fizik başlıklı bu eseri, eş-Şifa ...

0 TL