Toplam 222 adet ürün
 
M. Mustafa Çakmaklıoğlu, Hakikat Yolcusunun Son Durağı

Hakikat Yolcusunun Son Durağı  

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Litera Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 23.34 TL
Philip Hubbard Rob Kitchin, Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler

Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler  

Philip Hubbard Rob Kitchin  
Litera Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

74.07 46.66 TL
37% Yavuz Selim Altındal, Joseph Ciarrochi, Gelişen Genç

Gelişen Genç  

Yavuz Selim Altındal, Joseph Ciarrochi  
Litera Yayınları  

Eğer gençlerle çalışıyorsanız, kim olduklarını ve ne yapmak istediklerini bulma sürecinde, kendilerine özel baskı ve endişelerle karşılaştıklarını bilirsiniz. ...

60.00 37.80 TL
37% Ayhan Dereko, Stephen Priest, Zihin Üzerine Teoriler

Zihin Üzerine Teoriler  

Ayhan Dereko, Stephen Priest  
Litera Yayınları  

Hep aynı büyük felsefi bulmaca, dünyanın önde gelen düşünürlerinden birçoğunun ?Hobbes,   Hegel, Spinoza, Sartre, Berkeley, Wittgenstein ve Bertrand Russell? ...

33.33 21.00 TL
37% Farabi, Yaşar Aydınlı, El-Medinetül-Fazıla

El-Medinetü'l-Fazıla  

Farabi, Yaşar Aydınlı  
Litera Yayınları  

Erdemli Şehir, tam adıyla Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin İlkeleri, İslam felsefesinin kurucu filozofu olan Fârâbî?nin Tanrı, evren ve insana ilişkin ...

37.04 23.34 TL
37% Uğur Kaşif Boyacı, Ömer Saruhanlıoğlu, Jeremy Bentham, Ahlak ve Yasama İlkeleri

Ahlak ve Yasama İlkeleri  

Uğur Kaşif Boyacı, Ömer Saruhanlıoğlu, Jeremy Bentham  
Litera Yayınları  

Birlikte yaşamak zorunda olduğunu anlayan insan, bu birlikteliğin hukukunu inşa etmek durumunda kalıyor. Medeni toplumlarda  hayatın görünümleri farklılaştıkça ...

32.41 20.42 TL
37% Muammer Cengiz, Şebüsteri ve Gülşen-i Raz

Şebüsteri ve Gülşen-i Raz  

Muammer Cengiz  
Litera Yayınları  

Horasanlı sufî Emîr Hüseynî-i Herevî'nin (v. 729/1329 [?]) sorularına Mahmûd Şebüsterî (v.720/1320 [?] tarafından cevâben kaleme alınmış bir mesnevî olan ...

37.04 23.34 TL
37% İbn Arabi, Ekrem Demirli, Harflerin Sırları

Harflerin Sırları  

İbn Arabi, Ekrem Demirli  
Litera Yayınları  

Elinizdeki kitap Fütûhât-ı Mekkiyye'nin birinci cildinde bulunan 2.bölüm ve 5 - 8. kısımlara tekabül etmektedir. İbnü'l-Arabî'de harfler onun varlık ...

31.48 19.83 TL
37% İbn Sina, Harun Kuşlu, Muhittin Macit, İbn Sina Felsefe Serisi - 8 Sema ve Alem

İbn Sina Felsefe Serisi - 8 Sema ve Alem  

İbn Sina, Harun Kuşlu, Muhittin Macit  
Litera Yayınları  

Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sînâ'nın Sema ve Âlem başlığını taşıyan bu eseri, filozofun eş-Şifâ isimli felsefe ve bilimler ansiklopedisinin Doğa Bilimleri ...

23.15 14.58 TL
37% Mustafa Aksu, Seyrimde Bir Şehre Vardım

Seyrimde Bir Şehre Vardım  

Mustafa Aksu  
Litera Yayınları  

Ey kendi zindânına, kendini haps eden kişi. Çıkmak vakti gelmedi mi? Kendini tanıma uğraşı bu kadar mı zor geldi? Kendilerini ateşten zincirlere vuranların ...

18.52 11.67 TL
37% Alaattin Tural, John R. Searle, Zihin Dil Toplum

Zihin Dil Toplum  

Alaattin Tural, John R. Searle  
Litera Yayınları  

Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin Zihnin özü: Bilinç ve yapısı Bilinç nasıl çalışır: ...

33.33 21.00 TL
37% Kolektif, Travmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler

Travmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler  

Kolektif  
Litera Yayınları  

  Psikoterapi alanının temel odak noktalarından olan travma, günümüze kadar birçok yaklaşım tarafından ele alınmış ve üzerine çok çeşitli tedavi modelleri ...

70.00 44.10 TL
37% Farabi, Mantığa Giriş Risaleleri

Mantığa Giriş Risaleleri  

Farabi  
Litera Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Fârâbî, mantığa başlamak için gerekli olan hazırlık aşamasında, beş tümel ve aralarındaki ilişkilerin incelendiği ...

35.00 22.05 TL
37% Zeliha Öteleş, Sırrul-Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye

Sırru'l-Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye  

Zeliha Öteleş  
Litera Yayınları  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Elinizdeki Kitap, XV. yüzyıla kadar Aristoteles?in Büyük İskender?e tavsiyelerinin yer aldığı bir siyâsetnâme ola ...

25.00 15.75 TL
37% Ubeydullah Ahrar, Risaleler

Risaleler  

Ubeydullah Ahrar  
Litera Yayınları  

Risaleler   Bu eser, yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca tüm İslam dünyasında gerek devlet ricali, gerek ulema ve gerekse diğer toplum kesimlerine mensup insanl ...

25.00 15.75 TL
37% Ali Tenik, Tasavvufi Bilgi

Tasavvufi Bilgi  

Ali Tenik  
Litera Yayınları  

Tasavvufi Bilgi Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Bilgi, insan hayatının özüdür. Hiçbir insanın hayatı bilginin dışında değildir. Hangi çağda, hangi kül ...

28.00 17.64 TL
37% Marcus Aurelius, Düşünceler

Düşünceler  

Marcus Aurelius  
Litera Yayınları  

(Arka Kapak Yazısı) Platon?un Devlet kitabında tarif ettiği Filozof Kral?ın tarihte bir örneği var mıdır diye sorulsa akla gelecek ilk isim Marcus Aurelius?tur ...

40.00 25.20 TL
37% Ferruh Özpilavcı, Katibi Şemsiyye Risalesi

Katibi Şemsiyye Risalesi  

Ferruh Özpilavcı  
Litera Yayınları  

(Arka Kapak Yazısı)     Necmüddin Kâtibî, hocası Esîrüddin Ebherî (öl. 1265) ile beraber İslam mantık tarihinin en meşhur iki mantık eserinin müellifi olmuşlar ...

50.00 31.50 TL
37% İbn Sina, Metafizik

Metafizik  

İbn Sina  
Litera Yayınları  

Metafizik İbn Sînâ?nın bilim ve felsefe siteminin bir anlamda kubbesini ören temel eserlerinden birisidir. Asırlar boyunca bilim ve felsefenin kurucu ... 

90.00 56.70 TL
37% Mehmet Uyar, Sufi Benliğin İnşasında Nefs

Sufi Benliğin İnşasında Nefs  

Mehmet Uyar  
Litera Yayınları  

Nefs, tasavvuf düşüncesinin odaklandığı en mühim kavramlardan biridir. Geniş bir anlam havzasına sahip olan kavram, sûfî zihninde, ?kötülük? sıfatıyla ...

35.00 22.05 TL