Toplam 78 adet ürün
 
İbni Sina, Metafizik 2

Metafizik 2
İbni Sina
Litera Yayınları

Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve ...

25 TL

Giovanni Floramo, Gnostisizm Tarihi

Gnostisizm Tarihi
Giovanni Floramo
Litera Yayınları

İlk olarak Hümanizmin, daha sonra da Rönesansın gelişiyle Kabalistik düşünce modlarıyla birleşen ve Hermetizmin yeni ateşiyle iyice ısıtılan kompleks Gnostik ...

18 TL

R. Stephen Humphreys, İslam Tarihi Metodolojisi

İslam Tarihi Metodolojisi
R. Stephen Humphreys
Litera Yayınları

Elinizdeki bu kitap, Ortaçağ İslam tarihine dair bugün artık çok büyük bir yekûn tutan çalışmalar içinde kendine yön bulmak isteyenler için son derece faydalı ...

0 TL

İbni Sina, Metafizik 1

Metafizik 1
İbni Sina
Litera Yayınları

Metafizik, bütün ilimlerin ilkelerini temellendirmesi ve Gerçek Varlık hakkında bilgi vermesi bakımından felsefî ilimlerin zirvesinde bulunur. Platon ve ...

0 TL

Robert L. Leahy, Bilişsel Terapi ve Uygulamaları

Bilişsel Terapi ve Uygulamaları
Robert L. Leahy
Litera Yayınları

Bilişsel terapi otuz beş yıl önce bir depresyon tedavisi olarak geliştirilmişti. Günümüzde ise artık evlilik çatışması, cinsel işlev bozukluğu, madde ...

22 TL

Tahir Özakkaş, Bütüncül Psikoterapi

Bütüncül Psikoterapi
Tahir Özakkaş
Litera Yayınları

Batıda geliştirilmiş olan insan modelleri ve tedavi stratejileri evrensel insanı tanımlamakta çok net ve açık bilgiler sunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir ...

0 TL

John R. Searle, Zihnin Yeniden Keşfi<br>Zihin Felsefesi

Zihnin Yeniden Keşfi
Zihin Felsefesi

John R. Searle
Litera Yayınları

Ne kadar çok bildiğimizi sanır ve kibirleniriz, bu modern kibirdir; bilimin evrensel ve güvenilir olduğundan da şüphe etmeyiz ancak bütün bunlara rağmen, zihin ...

15 TL

John G. Watkins, Helen H. Watkins, Ego Durumları<br>Teori ve Terapi

Ego Durumları
Teori ve Terapi

John G. Watkins, Helen H. Watkins
Litera Yayınları

John G. Watkins, eşi Helen H. Watkinsle birlikte hazırladığı Ego Durumları Teori ve Terapi, isimli bu kitabında, ego durumlarının Paul Federn tarafından ...

22 TL

Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri

İslam Ahlak Teorileri
Macit Fahri
Litera Yayınları

Macit Fahri İslâmda ahlâkî düşüncenin temel yönlerini açıklamaya çalıştığı bu eserinde ahlâkî düşüncenin kronolojik gelişme çizgisini takip eden tarihsel ...

15 TL

İbni Sina, Musiki

Musiki
İbni Sina
Litera Yayınları

Milâdî sekizinci yüzyılda başlayıp onikinci yüzyıla kadar devam eden yoğun tercüme faaliyetleri çerçevesinde İslâm dünyasına kazandırılan Grek müzik ...

0 TL

Kolektif, Küreselleşme Ahlak ve Değerler

Küreselleşme Ahlak ve Değerler
Kolektif
Litera Yayınları

Küreselleşme olgusunun içinden geçtiğimiz bu dönemde, insanlığın en önemli sınavının ahlak ve değer olduğu kaygısından yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, ...

0 TL

İbn Rüşd, Metafizik Şerhi

Metafizik Şerhi
İbn Rüşd
Litera Yayınları

Aristotelesin Ortaçağdaki en büyük yorumcusu olarak kabul edilen büyük İslam filozofu İbn Rüşdün şerhleri, Batı dünyasında asırlar boyunca düşünce ve kültür ...

0 TL

John R. Searle, Zihin Dil Toplum

Zihin Dil Toplum
John R. Searle
Litera Yayınları

Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin Zihnin özü: Bilinç ve yapısı Bilinç nasıl çalışır: ...

0 TL

İbni Sina, Fizik 1

Fizik 1
İbni Sina
Litera Yayınları

Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sinanın Simâut-tabîi yani doğayı dinlemek veya doğa bilimi üzerine konuşmalar anlamını taşıyan Fizik başlıklı bu eseri, eş-Şifa ...

0 TL

İbn Sina, Mantığa Giriş<br>Medhal

Mantığa Giriş
Medhal

İbn Sina
Litera Yayınları

Şifa külliyatı İbn Sinanın kendisinden önceki felsefe okulunun geleneklerini dikkate alarak yazdığı bir eserdir. Bu nedenle Poriryus tarafından Aristotalesin ...

18 TL

Saul A. Kripke, Adlandırma ve Zorunluluk

Adlandırma ve Zorunluluk
Saul A. Kripke
Litera Yayınları

Özel adlarla ilgili betimleyici gönderim kuramına karşı kaleme alınmış olan Adlandırma ve Zorunluluk, 20. yüzyılın en önemli ve etkili kitaplarından biridir. ...

0 TL

John R. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası

Toplumsal Gerçekliğin İnşası
John R. Searle
Litera Yayınları

Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın en temel özellikleri, bildiğimiz kadarıyla; fizik, kimya ve diğer doğa bilimleri tarafından betimlenen ...

0 TL

Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri

İslam Düşüncesi'nin Batı Düşüncesi'ne Etkileri
Bekir Karlığa
Litera Yayınları

Bilindiği gibi, İslamın zuhurundan hemen hemenbir asır sonra başlayan tercüme hareketiyle birlikte, başta Antik Grek düşüncesi olmak üzere, eski çağların birer ...

0 TL