Toplam 83 adet ürün
 
Yavuz Selim Altındal, Joseph Ciarrochi, Gelişen Genç

Gelişen Genç
Yavuz Selim Altındal, Joseph Ciarrochi
Litera

Eğer gençlerle çalışıyorsanız, kim olduklarını ve ne yapmak istediklerini bulma sürecinde, kendilerine özel baskı ve endişelerle karşılaştıklarını bilirsiniz. ...

40.8 TL 60,00 TL -32%

Ayhan Dereko, Stephen Priest, Zihin Üzerine Teoriler

Zihin Üzerine Teoriler
Ayhan Dereko, Stephen Priest
Litera

Hep aynı büyük felsefi bulmaca, dünyanın önde gelen düşünürlerinden birçoğunun ?Hobbes,   Hegel, Spinoza, Sartre, Berkeley, Wittgenstein ve Bertrand Russell? ...

22.44 TL 33,33 TL -32%

Farabi, Yaşar Aydınlı, El-Medinetül-Fazıla

El-Medinetü'l-Fazıla
Farabi, Yaşar Aydınlı
Litera

Erdemli Şehir, tam adıyla Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin İlkeleri, İslam felsefesinin kurucu filozofu olan Fârâbî?nin Tanrı, evren ve insana ilişkin ...

25.16 TL 37,04 TL -32%

Uğur Kaşif Boyacı, Ömer Saruhanlıoğlu, Jeremy Bentham, Ahlak ve Yasama İlkeleri

Ahlak ve Yasama İlkeleri
Uğur Kaşif Boyacı, Ömer Saruhanlıoğlu, Jeremy Bentham
Litera

Birlikte yaşamak zorunda olduğunu anlayan insan, bu birlikteliğin hukukunu inşa etmek durumunda kalıyor. Medeni toplumlarda  hayatın görünümleri farklılaştıkça ...

21.76 TL 32,41 TL -32%

Muammer Cengiz, Şebüsteri ve Gülşen-i Raz

Şebüsteri ve Gülşen-i Raz
Muammer Cengiz
Litera

Horasanlı sufî Emîr Hüseynî-i Herevî'nin (v. 729/1329 [?]) sorularına Mahmûd Şebüsterî (v.720/1320 [?] tarafından cevâben kaleme alınmış bir mesnevî olan ...

25.16 TL 37,04 TL -32%

İbn Arabi, Ekrem Demirli, Harflerin Sırları

Harflerin Sırları
İbn Arabi, Ekrem Demirli
Litera

Elinizdeki kitap Fütûhât-ı Mekkiyye'nin birinci cildinde bulunan 2.bölüm ve 5 - 8. kısımlara tekabül etmektedir. İbnü'l-Arabî'de harfler onun varlık ...

21.08 TL 31,48 TL -32%

İbn Sina, Harun Kuşlu, Muhittin Macit, İbn Sina Felsefe Serisi - 8 Sema ve Alem

İbn Sina Felsefe Serisi - 8 Sema ve Alem
İbn Sina, Harun Kuşlu, Muhittin Macit
Litera

Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sînâ'nın Sema ve Âlem başlığını taşıyan bu eseri, filozofun eş-Şifâ isimli felsefe ve bilimler ansiklopedisinin Doğa Bilimleri ...

15.64 TL 23,15 TL -32%

Mustafa Aksu, Seyrimde Bir Şehre Vardım

Seyrimde Bir Şehre Vardım
Mustafa Aksu
Litera

Ey kendi zindânına, kendini haps eden kişi. Çıkmak vakti gelmedi mi? Kendini tanıma uğraşı bu kadar mı zor geldi? Kendilerini ateşten zincirlere vuranların ...

12.24 TL 18,52 TL -32%

Alaattin Tural, John R. Searle, Zihin Dil Toplum

Zihin Dil Toplum
Alaattin Tural, John R. Searle
Litera

Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin Zihnin özü: Bilinç ve yapısı Bilinç nasıl çalışır: ...

22.44 TL 33,33 TL -32%

Kolektif, Travmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler

Travmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Terapiler
Kolektif
Litera

  Psikoterapi alanının temel odak noktalarından olan travma, günümüze kadar birçok yaklaşım tarafından ele alınmış ve üzerine çok çeşitli tedavi modelleri ...

32.64 TL 48,00 TL -32%

Farabi, Mantığa Giriş Risaleleri

Mantığa Giriş Risaleleri
Farabi
Litera

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Fârâbî, mantığa başlamak için gerekli olan hazırlık aşamasında, beş tümel ve aralarındaki ilişkilerin incelendiği ...

17 TL 25,00 TL -32%

Zeliha Öteleş, Sırrul-Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye

Sırru'l-Esrar ve Tedbirat-ı İlahiyye
Zeliha Öteleş
Litera

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Elinizdeki Kitap, XV. yüzyıla kadar Aristoteles?in Büyük İskender?e tavsiyelerinin yer aldığı bir siyâsetnâme ola ...

12.24 TL 18,00 TL -32%

Ubeydullah Ahrar, Risaleler

Risaleler
Ubeydullah Ahrar
Litera

Risaleler   Bu eser, yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca tüm İslam dünyasında gerek devlet ricali, gerek ulema ve gerekse diğer toplum kesimlerine mensup insanl ...

13.6 TL 20,00 TL -32%

Ali Tenik, Tasavvufi Bilgi

Tasavvufi Bilgi
Ali Tenik
Litera

Tasavvufi Bilgi Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Bilgi, insan hayatının özüdür. Hiçbir insanın hayatı bilginin dışında değildir. Hangi çağda, hangi kül ...

19.04 TL 28,00 TL -32%

Marcus Aurelius, Düşünceler

Düşünceler
Marcus Aurelius
Litera

(Arka Kapak Yazısı) Platon?un Devlet kitabında tarif ettiği Filozof Kral?ın tarihte bir örneği var mıdır diye sorulsa akla gelecek ilk isim Marcus Aurelius?tur ...

17 TL 25,00 TL -32%

Ferruh Özpilavcı, Katibi Şemsiyye Risalesi

Katibi Şemsiyye Risalesi
Ferruh Özpilavcı
Litera

(Arka Kapak Yazısı)     Necmüddin Kâtibî, hocası Esîrüddin Ebherî (öl. 1265) ile beraber İslam mantık tarihinin en meşhur iki mantık eserinin müellifi olmuşlar ...

23.8 TL 35,00 TL -32%

İbn Sina, Metafizik

Metafizik
İbn Sina
Litera

Metafizik İbn Sînâ?nın bilim ve felsefe siteminin bir anlamda kubbesini ören temel eserlerinden birisidir. Asırlar boyunca bilim ve felsefenin kurucu ... 

44.2 TL 65,00 TL -32%

Mehmet Uyar, Sufi Benliğin İnşasında Nefs

Sufi Benliğin İnşasında Nefs
Mehmet Uyar
Litera

Nefs, tasavvuf düşüncesinin odaklandığı en mühim kavramlardan biridir. Geniş bir anlam havzasına sahip olan kavram, sûfî zihninde, ?kötülük? sıfatıyla ...

17.68 TL 26,00 TL -32%

Muhammed Murad Buhari, Sohbetname

Sohbetname
Muhammed Murad Buhari
Litera

Elinizdeki eser, Seyyid Muhammed Murad Buhârî?nin halifesi Hüseyin Lâdikî?nin, Bursa?da ikameti esnasında şeyhinin sohbet meclisinde tutmuş olduğu notları ve ...

20.4 TL 30,00 TL -32%

Ferruh Özpilavcı, Ebheri İsaguci ve Şerhi

Ebheri İsaguci ve Şerhi
Ferruh Özpilavcı
Litera

İslâm mantık tarihinin altın çağı sayılan 13. yüzyılla birlikte eğitim merkezli, özlü mantık metinleri ortaya çıkmış ve bu ana metinler etrafında şerh ve ...

17 TL 25,00 TL -32%