Toplam 180 adet ürün
 
Ömer Özer, Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik (Türkiyede Alternatif Gazetecilik Üzerine Değerlendirmeler)

Alternatif Medya Alternatif Gazetecilik (Türkiyede Alternatif Gazetecilik Üzerine Değerlendirmeler)  

Ömer Özer  
Literatürk Academia  

Bu kitap, alternatif medya ve alternatif gazetecilik üzerine hazırlanmıştır. İçerisinde çeşitli makaleler bulunmaktadır. Yurttaş gazeteciliği, barış ...

19 14.25 TL
Ömer Özer, Haberi Eleştirmek (Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları)

Haberi Eleştirmek (Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları)  

Ömer Özer  
Literatürk Academia  

Elinizdeki kitap, haber araştırmalarından oluşmaktadır. İletişim alanında eleştirel haber çalışmaları diye bilinen alandaki yaklaşımları temsilen birer makale ...

32.41 24.31 TL
, Toplumdan Medyaya Bir Gündem Çalışması

Toplumdan Medyaya Bir Gündem Çalışması  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 13.89 TL
, Teknoloji ve Televizyon

Teknoloji ve Televizyon  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 17.36 TL
, Kurum İçi Halkla İlişkiler

Kurum İçi Halkla İlişkiler  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 20.84 TL
, Urdu Dili Grameri

Urdu Dili Grameri  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 27.78 TL
, Matematiksel Muhakeme ve Değerlendirilmesi

Matematiksel Muhakeme ve Değerlendirilmesi  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Liberal Basın

Liberal Basın  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Elif Pınar Kılıçatan, Türk Medyasında Dönüşüm ve Değişen Sahiplik Yapısı

Türk Medyasında Dönüşüm ve Değişen Sahiplik Yapısı  

Elif Pınar Kılıçatan  
Literatürk Academia  

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiyede de özellikle 1980 sonrası neo-liberal politikalar ekseninde yeniden şekillenen ve değişen üretim tarzı basının, sonrasında ...

27.78 20.84 TL
, Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din

Saf Aklın Sınırları Dahilinde Din  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 20.84 TL
, Haber Söylem İdeoloji (Eleştirel Haber Çözümlemeleri)

Haber Söylem İdeoloji (Eleştirel Haber Çözümlemeleri)  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 20.84 TL
, Türk ve İngiliz Şiirinde Mistik Öğeler

Türk ve İngiliz Şiirinde Mistik Öğeler  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 17.36 TL
, Çalışma Sosyolojisi

Çalışma Sosyolojisi  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 20.84 TL
, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Urdu Dili Yazım Kuralları

Urdu Dili Yazım Kuralları  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 13.89 TL
, Her Yönüyle Gazetecilik

Her Yönüyle Gazetecilik  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Terör ve Haber Söylemi

Terör ve Haber Söylemi  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30 22.50 TL
, İletişimci Liderlik (Yöneticilerin İletişimci Biçimleri Üzerine Bir Araştırma)

İletişimci Liderlik (Yöneticilerin İletişimci Biçimleri Üzerine Bir Araştırma)  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35 26.25 TL
, Urdu Dili Konuşma Kılavuzu

Urdu Dili Konuşma Kılavuzu  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 17.36 TL
, Örgütsel Açıdan İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler

Örgütsel Açıdan İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler  

   
Literatürk Academia  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30 22.50 TL