Toplam 99 adet ürün
 
, İslam Tarihi Kaynakları

İslam Tarihi Kaynakları

Mana Yayınları

İslâm Tarihi literatürü Hz. Peygamber (s) döneminden başlayıp gelişen Müslümanlardaki ilim geleneğinin önemli bir birikimidir. Müslümanlardaki tarih merakı ...

24 TL 32,00 TL -25%

, Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

Mana Yayınları

Din algısının şekillenmesine katkıda bulunan ve onu besleyen önemli araçlardan biri tarihtir. Tarih üzerinden algı oluşturulabileceği gibi tarihin benimsenen ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller

Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller
Muhammed Abid el-Cabiri
Mana Yayınları

?Arap-İslam medeniyetinde entelektüeller? dendiğinde kimlerin bu kapsama girdiği sorusu ve bu ibarenin tekabül ettiği anlam kargaşasının oluşturduğu boşluk ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Raşit Bal, Müslüman Kalma Üzerine Denemeler

Müslüman Kalma Üzerine Denemeler
Raşit Bal
Mana Yayınları

Batı/Avrupa'ya giden Müslümanları için temel soru/n 'Müslümanca yaşamak veya düşünmek' değildir. 'Günahtan' sakınmak hiç değildir. Özünde mesele, Müslüman ...

23.25 TL 31,00 TL -25%

M. Mahfuz Söylemez, İslam Ülkelerinden Söyleşiler

İslam Ülkelerinden Söyleşiler
M. Mahfuz Söylemez
Mana Yayınları

Elinizdeki kitap, İslam coğrafyası ile ilgilenen biri olarak ziyaret ettiğim değişik bölgelerdeki şahsiyetlerle yaptığım düzensiz söyleşilerden oluşmaktadır. ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Mustafa Çevik, Müslümanca Demokrasi

Müslümanca Demokrasi
Mustafa Çevik
Mana Yayınları

Elinizdeki kitapta şu soruların yanıtı aranmaktadır: İslam'ın bir yönetim teorisi var mıdır? Neden Kur'an devlet ve yönetim şeklini tanımlamaktan çok adalete ...

12 TL 16,00 TL -25%

Şaban Öz, Siyer Tasarımı

Siyer Tasarımı
Şaban Öz
Mana Yayınları

"Hz. Peygamber'i doğru anlama ve anlatma çabasında nereden başlanabileceğinden öte, imanın pratikteki karşılığı olan "ahlak"la ilgili olması hasebiyle "nasıl ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Nasr Hamid Ebu Zeyd, Korku Çemberleri

Korku Çemberleri
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Mana Yayınları

Yazdığı eserlerle çağdaş Müslümanı ilgilendiren meselelerde tartışma ve diyalog kapılarını aralayan yazar, "kadın" etrafında oluşan korku çemberlerini her ...

20.25 TL 27,00 TL -25%

Hamdi Zakzuk, Küreselleşme Çağında İslam

Küreselleşme Çağında İslam
Hamdi Zakzuk
Mana Yayınları

İslam, tüm zaman ve mekânlarda insanları birbirleriyle kardeş olmaya çağıran evrensel bir davet olmuştur. Dolayısıyla İslam için gerçek küreselleşme dini ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Casim M. Sultan, Tarihsel Hafıza

Tarihsel Hafıza
Casim M. Sultan
Mana Yayınları

Dünya çapında büyük değişikliklerin yankıları kulakları sağır ettiği, değişim çağrılarının her noktadan dillendirildiği tarihi bir dönemeçte İslam toplumları ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Kadir Canatan, Muhafazakar Endişe: Aile

Muhafazakar Endişe: Aile
Kadir Canatan
Mana Yayınları

Aile, temel toplumsal kurumların başında gelmektedir. Siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi gibi diğer kurumlarla etkileşim içindedir. Bu toplumsal kurumları ...

12.75 TL 17,00 TL -25%

Nadir Karakuş, Haçlı Seferlerinde Haşhaşiler

Haçlı Seferlerinde Haşhaşiler
Nadir Karakuş
Mana Yayınları

1098-99?da Haçlıların Suriye ve Filistin bölgesine geldikleri aynı zamana rastlayan günlerde İran?daki Alamut Kalesi?nden gönderilen Haşhaşîler de bu ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Nuri Yılmaz, İslami Mücadele ve Yeni Dönemde İslamcılık

İslami Mücadele ve Yeni Dönemde İslamcılık
Nuri Yılmaz
Mana Yayınları

?İslami mücadele? tartışmaları, ?değerler adına mücadele? olgusundan bağımsız temellendirilemez ve tartışılamaz.   Eğer bahis mevzuu peygamberin kendisi olsay ...

11.25 TL 15,00 TL -25%

Ömer Çaha, Çoban ve Efendi-Demokrasi Üzerine

Çoban ve Efendi-Demokrasi Üzerine
Ömer Çaha
Mana Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Demokrasi nedir; hangi değerleri kapsar? Demokratik bir toplumun vaz geçilmez değerleri nelerdir? Demokrasi bir y ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Kadir Canatan, Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme
Kadir Canatan
Mana Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)      Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan e ...

12 TL 16,00 TL -25%

Asiye Tığlı, İranda Entelektüel Dini Düşünce Hareketi

İran'da Entelektüel Dini Düşünce Hareketi
Asiye Tığlı
Mana Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)    İran?da İslâm Devrimi?nin ardından yaşananlar, başta Türkiye olmak üzere bütün İslâm dünyası için yakından incelenm ...

18 TL 24,00 TL -25%

Ayşe Yaşar Ümütlü, Devlet ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler

Devlet ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler
Ayşe Yaşar Ümütlü
Mana Yayınları

Ayşe Yaşar Ümütlü; değerler, siyaset, devlet, toplum ve birey felsefesi, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda dersler veren bir akademisyendir. "John ...

12 TL 16,00 TL -25%

Ayşe Yaşar Ümütlü, Immanuel Kantın Siyaset Felsefesi ve Daimi Barış Teorisi

Immanuel Kant'ın Siyaset Felsefesi ve Daimi Barış Teorisi
Ayşe Yaşar Ümütlü
Mana Yayınları

Tanıtım Yazısı Kant, tüm felsefe tarihinin üç mühim sorusu üzerine odaklıdır. ?Ne bilebilirim?? ?Ne yapmalıyım?? Neyi umabilirim? Bu nedenle bilgiyi, varlığı v ...

6.75 TL 9,00 TL -25%

M. Muhtar Eş Şankıti, Kur’an Filozofu Muhammed Abdullah Draz

Kur’an Filozofu Muhammed Abdullah Draz
M. Muhtar Eş Şankıti
Mana Yayınları

Elinizdeki bu çalışma Prof. Dr. Muhammed Abdullah Draz?ı, onun eşsiz fikirlerinin düşünce dünyamıza katkılarını ve hayatının bilinmeyen yönlerini ortaya ...

10.5 TL 14,00 TL -25%

Latif Kınataş, Söz ve Tanıklık

Söz ve Tanıklık
Latif Kınataş
Mana Yayınları

Elinizdeki çalışma muhtelif denemelerden oluşmakta ve yaşanmışlıklar içermektedir. Bir hocasının benzetmesiyle; bazen coşkun bazen durgun, bazen çılgın bazen ...

6.75 TL 9,00 TL -25%