Toplam 6 adet ürün
 
30% Gerard Delanty, Doğu ve Batının Ötesinde Asya ve Avrupa

Doğu ve Batı'nın Ötesinde Asya ve Avrupa  

Gerard Delanty  
Matbu  

Elinizdeki bu eser Doğu ve Batı?nın değişen paradigmaları bağlamında Avrupa?nın temel soru ve sorunlarına eğilmektedir. Kitabın içindeki makalelerin ...

38.00 26.60 TL
30% Adem Levent, Kapitalizm ve Kurumlar

Kapitalizm ve Kurumlar  

Adem Levent  
Matbu  

Genel kanının aksine kapitalizmle ilgili çalışmalar sosyal bilimlerde iktisat disiplininde çok fazla yer almamaktadır. İktisat disiplininde yerleşik akımın ...

18.00 12.60 TL
30% Syed Farid Alatas, Sosyal Bilimlerde Alternatif Söylemler

Sosyal Bilimlerde Alternatif Söylemler  

Syed Farid Alatas  
Matbu  

Diğer birçok disiplin gibi sosyal bilimler de Doğu'ya Batı tarafından sunuldu; onaylanma ve meşruiyet için yine Batı'dan medet ummaya devam etmektedir. ...

29.00 20.30 TL
30% Robert J. Young, Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş

Postkolonyalizm: Tarihsel Bir Giriş  

Robert J. Young  
Matbu  

Alanın en önde gelen isimlerinden birinin kaleminden çıkan bu eser, 'postkolonyalizmi' hem teorik hem de tarihî yönleriyle ele almaktadır. Robert Young ...

43.00 30.10 TL
30% Stjepan G. Mestrovic, 21. Yüzyılda Durkheim

21. Yüzyılda Durkheim  

Stjepan G. Mestrovic  
Matbu  

İlk olarak 1991 yılında yayınlanan bu kitap, Durkheim sosyolojisinin modernite ve postmodernizm tartışmaları ile ne derece ilişkili olduğunu gösterme ...

28.00 19.60 TL
30% Michael Curtis, Şarkiyatçılık ve İslam

Şarkiyatçılık ve İslam  

Michael Curtis  
Matbu  

Avrupalı Düşünürlerin Orta Doğu ve Hindistan'daki Oryantal Despotizm Üzerine Görüşleri.Michael Curtis bu eserinde, Şark despotizmi hakkında tarihsel bir analiz ...

40.00 28.00 TL