Toplam 939 adet ürün
 
23% Kolektif, Çocuğun Duygusal İstismarı

Çocuğun Duygusal İstismarı  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Duygusal istismar, ne yazık ki günlük yaşantının bir parçası ve kanıksanan bir gerçeklik olarak insanlığın bilinen tarihinden beri varlığını sürdürüyor. ...

30.00 23.10 TL  
23% Fatih Demir, Kamu Yönetimi ve Politikası

Kamu Yönetimi ve Politikası  

Fatih Demir  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Kamu yönetimi ve kamu politikası, birbiriyle çok yakından ilişkili iki kavramdır. Siyaset biliminin merkezinde yer alan bu iki kavram, karar verme ve uygulama ...

30.00 23.10 TL  
23% Kolektif, Türk Dünyası Kültür Başkentleri

Türk Dünyası Kültür Başkentleri  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Kültür başkentleri görece yakın dönemde başlamış bir uygulama olarak kültür ve kültürel ürünlerin birleştirici gücünü kentler üzerinden pratiğe kavuşturmak ...

40.00 30.80 TL  
23% İsa Sarı, Türkçede Küçültme

Türkçede Küçültme  

İsa Sarı  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Bu eserde, küçültme olgusu dilin çeşitli düzeylerindeki özellikleri göz önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla, farklı dil görünümleri ve türleri ...

25.00 19.25 TL  
23% İrfan Özcan, Yeni Türk Ceza Kanununa Göre Memur ve Diğer Kamu Görevlilerine İlişkin Suçlar

Yeni Türk Ceza Kanunu'na Göre Memur ve Diğer Kamu Görevlilerine İlişkin Suçlar  

İrfan Özcan  
Nobel Akademik Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 15.40 TL  
23% Muhammed Asıf Yoldaş, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları

Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları  

Muhammed Asıf Yoldaş  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Bu çalışma, hukuk fakülteleri dışında hukuk derslerini ön lisans ve lisans aşamalarında Hukuka Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Temel Hukuk ve Hukukun Temel ...

34.00 26.18 TL  
23% Kolektif, Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

85.00 65.45 TL  
23% Ekin Tuna, Çocuk Hukuku

Çocuk Hukuku  

Ekin Tuna  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Çocukların saf, masum ve duyarlı oldukları kadar bağımlı ve güçsüz olmaları nedeniyle toplumda en çok korunmaya muhtaç kesim olduğu kuşkusuzdur. Tarihsel ...

27.00 20.79 TL  
23% Kolektif, Economic Development and Zakat

Economic Development and Zakat  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

An integrated system, Islam consists of several subsystems. The economy has an important place in these sub-systems. In this respect, Islam also includes ...   

14.00 10.78 TL  
23% Esra Açıkgül Fırat, Fen Bilimleri Öğretimi-Sistematik ve Kanıt Odaklı Öğretim

Fen Bilimleri Öğretimi-Sistematik ve Kanıt Odaklı Öğretim  

Esra Açıkgül Fırat  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Bu kitap, çocuklara fen bilimleri öğretiminden sorumlu olacak öğretmen adaylarının eğitimi için hazırlanmıştır. Kitabın içeriğinde genel anlamda fen bilimleri ...

28.00 21.56 TL  
23% Kolektif, Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları

Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Güvenlik ve terör, 21. yüzyılın kuşkusuz önemli sorun alanlarındandır. Günümüz dünyası, ilişkilerin belirsizleştiği ve tehdidin nereden geleceğinin belli ...

38.00 29.26 TL  
23% Kolektif, Güvenlik Teknoloji ve Yeni Tehditler

Güvenlik Teknoloji ve Yeni Tehditler  

Kolektif  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Araştırmalara göre; günümüzde yaklaşık 4,5 milyar insan internet kullanmakta, 5,2 milyar insan cep telefonu kullanmakta ve günde ortalama 6 saat 43 dakika ...

40.00 30.80 TL  
23% Ercüment Erbay, Çocuk Hakları Perspektifinden Çocuk İşçiliği

Çocuk Hakları Perspektifinden Çocuk İşçiliği  

Ercüment Erbay  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Çocukluk, bakım ve korunma gerektiren hızlı bir gelişme çağını ifade eder. Gelecek yaşamın temellerinin atıldığı bir dönem olması nedeniyle özeldir. Çocukluğ ...

15.00 11.55 TL  
23% Ali Gürsoy, Yenilik Yönetiminde Yöneticilerin Duygusal Zeka Yetenekleri

Yenilik Yönetiminde Yöneticilerin Duygusal Zeka Yetenekleri  

Ali Gürsoy  
Nobel Akademik Yayıncılık  

İşletmeler nasıl ayakta kalır? İnsanlar yaşamlarında nasıl başarılı olur? sorularının cevabı yenilik ve duygusal zekâ bu kitabın temelini oluşturmaktadır. Ye ...

26.00 20.02 TL  
23% Esma Özdaşlı, İsrail’in Orta Asya ürk Cumhuriyetleri ile İlişkileri

İsrail’in Orta Asya ürk Cumhuriyetleri ile İlişkileri  

Esma Özdaşlı  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile uluslararası sistemin yapısında meydana gelen yapısal dönüşüm, devletlerin dış politika stratejilerini de doğrudan ...

22.00 16.94 TL  
23% Lori A. Roggman, Mark S. Innocenti, Lisa K. Boyce, Gelişimsel Ebeveynlik-Erken Çocukluk Alanında Çalışanlar İçin Rehber

Gelişimsel Ebeveynlik-Erken Çocukluk Alanında Çalışanlar İçin Rehber  

Lori A. Roggman, Mark S. Innocenti, Lisa K. Boyce  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Ebeveynler sıcak, duyarlı, cesaret verici ve iletişime açık olduklarında gelişimsel ebeveynliğin temel unsurları olan çocukların okula hazır bulunuşlukları ...

25.00 19.25 TL  
23% Jim McMartin, Kişilik Psikolojisi-Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşım

Kişilik Psikolojisi-Öğrenci Merkezli Bir Yaklaşım  

Jim McMartin  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Kişilik kuramları kendi kişiliğimi anlamama nasıl yardımcı olabilir? Kişilik Psikolojisi: Öğrenci Merkezli Yaklaşım adlı bu kitap, kişilik psikolojisi alanın ...

34.00 26.18 TL  
23% Engin Ömeroğlu, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Etkileşimi

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Etkileşimi  

Engin Ömeroğlu  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Kültür etkileşimi (kültür aktarımı) bağlamında yabancılara Türkçe öğretimi konusunu bütünsel olarak ele alan ilk kitap özelliğine sahip Yabancılara Türkçe ...

18.00 13.86 TL  
23% İlknur Özalp Türetgen, Örgütsel Psikoloji Bakış Açısıyla İş Stresi: İş Stresi Bataryası-Örgütsel Ölçüm Araçları

Örgütsel Psikoloji Bakış Açısıyla İş Stresi: İş Stresi Bataryası-Örgütsel Ölçüm Araçları  

İlknur Özalp Türetgen  
Nobel Akademik Yayıncılık  

İş stresi, Örgütsel Psikolojinin temel konularından biri olmakla birlikte, bu alandaki araştırmaların bir kısmına dair pek çok eleştiri yöneltilmiştir. Söz ...

15.00 11.55 TL  
23% Yıldırım B. Doğan, Psikiyatri: Anamnez ve İlk Muayene

Psikiyatri: Anamnez ve İlk Muayene  

Yıldırım B. Doğan  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Tıp öğrencisi ve tıpta uzmanlık öğrencisinin eğitimi sırasında zorlandığı ya da zorlanacağını düşündüğü tek klinik dal psikiyatridir. Hasta ile iletişim ...

18.00 13.86 TL