Toplam 64 adet ürün
 
Ahmet Arslan, Yerel Yönetimlerde İyi Yönetişim Aracı Olarak Katılımcı Bütçeleme-Belediyeler için Bir Model

Yerel Yönetimlerde İyi Yönetişim Aracı Olarak Katılımcı Bütçeleme-Belediyeler için Bir Model
Ahmet Arslan
Nobel Bilimsel Eserler

Küreselleşme ile birlikte, tek merkezli yönetim anlayışları yerine çok taraflı ve istişareye dayalı yönetim sistemine doğru bir kayma söz konusudur. ...

20.5 TL 25,00 TL -18%

Tarık Demir, Anklav/Eksklav Ülke Toprakları Güvenlik İlişkisi

Anklav/Eksklav Ülke Toprakları Güvenlik İlişkisi
Tarık Demir
Nobel Bilimsel Eserler

Uluslararası ilişkiler literatüründe ?çevreleyen ülkenin etine batmış kıymık? ya da ?ayakkabıdaki taş? şeklinde tanımlanan anklav ve eksklavlar dünya siyasi ...

22.96 TL 28,00 TL -18%

Çalık Veli Koçak, Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Yeterlikleri

Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Yeterlikleri
Çalık Veli Koçak
Nobel Bilimsel Eserler

Bireylerin mesleklerine yönelik yeterlik inançları o meslekle ilgili davranış sonuçlarını ve başarılarını olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir. Aynı ...

11.48 TL 14,00 TL -18%

Murat Aygün, Buz Hokeyi Sporcularında Duygusl Zeka ve Liderlik

Buz Hokeyi Sporcularında Duygusl Zeka ve Liderlik
Murat Aygün
Nobel Bilimsel Eserler

19. yüzyılın ortalarında dünyada, son yıllarda Türkiye'de tanınırlığı artan buz hokeyi sporu; kuvvet, dayanıklılık, çeviklik, hız, refleks ve denge kontrolünü ...

16.4 TL 20,00 TL -18%

Nazan Yalçın Erik, Şeyl Gazi

Şeyl Gazi
Nazan Yalçın Erik
Nobel Bilimsel Eserler

Enerji, ülkeler açısından ekonomik, endüstriyel ve siyasi boyutlarıyla yüzlerce yıldır hayati önem taşıyan bir konudur. Küresel ısınmayla mücadele ve ...

41 TL 50,00 TL -18%

Arkın Sezgin, E-İhalede Format ve Rekabet Bilgisi Seçiminin Tasarruf Oranı Üzerindeki Rolü

E-İhalede Format ve Rekabet Bilgisi Seçiminin Tasarruf Oranı Üzerindeki Rolü
Arkın Sezgin
Nobel Bilimsel Eserler

?Oysaki başarılı pazarlamanın temeli düşük maliyet ve yüksek kaliteli satın alma sürecinden geçmektedir.? -Arkın Sezgin Teknolojinin gelişmesi ile beraber ...

8.2 TL 10,00 TL -18%

Mustafa Yılmaz, Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü

Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü
Mustafa Yılmaz
Nobel Bilimsel Eserler

Latince Dil Bilgisi ve Antik Terimler Sözlüğü ...                                                                                                                                                                                                                   

12.3 TL 15,00 TL -18%

Orhan Ahmet Sever, Haltercilerde Beslenme ve Performans İlişkisi

Haltercilerde Beslenme ve Performans İlişkisi
Orhan Ahmet Sever
Nobel Bilimsel Eserler

Bu çalışma, Türkiye'de ilk kez Halter Milli Takımında yer alan erkek ve kadın sporcular üzerinde yapılmıştır. Olimpik Halter Sporu, çok büyük ağırlıkları ...

9.84 TL 12,00 TL -18%

, Çeviri ve Kültür

Çeviri ve Kültür

Nobel Bilimsel Eserler

?Çeviri olmasaydı, İncil, dağınık ya da bir arada yaşayan Yahudi topluluklarının malı olarak kalacaktı; Homeros ve Platon eski Grek Uygarlığı'yla birlikte ...

14.76 TL 18,00 TL -18%

Ertuğrul Taş, Vajinismus-Vaka Uygulamalı Seksofonksiyonel Cinsel Terapi Yaklaşımı

Vajinismus-Vaka Uygulamalı Seksofonksiyonel Cinsel Terapi Yaklaşımı
Ertuğrul Taş
Nobel Bilimsel Eserler

Bu kitap bir vajinismus olgusunun terapi sürecini bilimsel çerçevede ele almaktadır. Terapi süreci seksofonksiyonel kuram ve cinsel terapi teknikleri dikkate ...

12.3 TL 15,00 TL -18%

Filiz Aslan Çetin, Şehir Pazarlaması: Kars İli Örneği

Şehir Pazarlaması: Kars İli Örneği
Filiz Aslan Çetin
Nobel Bilimsel Eserler

Şehirlerin bulundukları ülkelerden daha öne çıktığı günümüzde, pazarlama biliminin şehirler için de kullanılması tesadüf değildir. Şehrin kişilere sunduğu ...

16.4 TL 20,00 TL -18%

Yılmaz Uçan, Spor Sektöründe Hizmet Kalitesi

Spor Sektöründe Hizmet Kalitesi
Yılmaz Uçan
Nobel Bilimsel Eserler

Değerli okuyucu! ?Spor Sektöründe Hizmet Kalitesi? kitabı, spor hizmetlerinde kalite kavramının önemini vurgulamak ve alana bilimsel katkı sağlamak amacı ile ...

14.76 TL 18,00 TL -18%

Gülsün Aydın, Statik Esneklik Egzersizlerinin Uzun Süreli Uygulamasının Performans Üzerindeki Akut ve Kronik Etkil

Statik Esneklik Egzersizlerinin Uzun Süreli Uygulamasının Performans Üzerindeki Akut ve Kronik Etkil
Gülsün Aydın
Nobel Bilimsel Eserler

Günlük yaşamımızda ve sporda temel olarak gereksinim duyulan ve fiziksel uygunluğunun yanı sıra genel sağlık açısından da önemli olan esneklik uygulamalarının ...

14.76 TL 18,00 TL -18%

Gülten Uçan, Solun Düşüşü-Türkiyede ve Dünyada Sol

Solun Düşüşü-Türkiye'de ve Dünyada Sol
Gülten Uçan
Nobel Bilimsel Eserler

Neoliberalizmin hüküm sürdüğü çağımızda sol, çoktan rafa kaldırılmış nostaljik anıların etiketi hâline dönüşmüştür. Günümüz siyasetinde ?ideolojilerin sonu?nun ...

28.7 TL 35,00 TL -18%

Şevket Pekdemir, İslam Ceza Hukukuna Göre Adli Tıp ve Maddi Delil

İslam Ceza Hukukuna Göre Adli Tıp ve Maddi Delil
Şevket Pekdemir
Nobel Bilimsel Eserler

Fıkıh müktesebatımızı borçlu olduğumuz fukaha, İslam ispat hukukunu naslar temelinde sistemleştirerek günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Ancak özellikle ...

27.06 TL 33,00 TL -18%

Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu, Futbolun Çalışma Ekonomisi

Futbolun Çalışma Ekonomisi
Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu
Nobel Bilimsel Eserler

Bu çalışma endüstrileşen futbolda futbolcuların ücretleri, transfer tekliflerini değerlendirirken dikkat ettikleri kriterler, transfer hareketlilik nedenleri, ...

13.94 TL 17,00 TL -18%

Yavuz Ercan Gül, Günümüzde Türk Devletlerinde Örgün Eğitim

Günümüzde Türk Devletlerinde Örgün Eğitim
Yavuz Ercan Gül
Nobel Bilimsel Eserler

Orta Asya Türk cumhuriyetleri yaklaşık otuz yıllık bağımsızlık sürecinde SSCB'nin etkilerinden kurtulmaya çalışmalarıyla birlikte, kendi ulusal kimliklerini de ...

12.3 TL 15,00 TL -18%

Sevilay Ulaş, Lüks Marka Sadakati ve Sosyal Medya

Lüks Marka Sadakati ve Sosyal Medya
Sevilay Ulaş
Nobel Bilimsel Eserler

Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, interneti kullanımda da hızlı bir değişimi beraberinde getirmiş; giderek önem kazanan internet tabanlı ...

16.4 TL 20,00 TL -18%

Emine Akçadağ Alagöz, 21.Yüzyılda Rusya-Çin İlişkileri: Stratejik Ortaklık mı, Adı Konulmamış İttifak mı?

21.Yüzyılda Rusya-Çin İlişkileri: Stratejik Ortaklık mı, Adı Konulmamış İttifak mı?
Emine Akçadağ Alagöz
Nobel Bilimsel Eserler

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Asya ülkelerinin ekonomik yükselişi, özellikle de 1970'lerden itibaren Çin'in gerçekleştirdiği ekonomik büyüme, ...

14.76 TL 18,00 TL -18%

Ali Güngör, Eğitimde Kalite ve Akreditasyon

Eğitimde Kalite ve Akreditasyon
Ali Güngör
Nobel Bilimsel Eserler

Eğitim, toplumların değişime ayak uydurabilmeleri, bilgi çağındaki yenileşmelere uyum sağlayabilmeleri açısından önemli bir rehberdir. Eğitim sistemlerinin de ...

14.76 TL 18,00 TL -18%