Toplam 248 adet ürün
 
Abdurrahim Küçük, Gençilik Çatışması

Gençilik Çatışması
Abdurrahim Küçük
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Anaerkil aileden ataerkil aile dönemine geçerken çekilen sancılar unutulmuş, yeniden, yeni sancı seansları özlenir hale gelmiştir sanki. Yeryüzünün efendileri ...

20.37 TL

Raşit Aker, Kudret Bey

Kudret Bey
Raşit Aker
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Şehrin en işlek caddesinde, bir başıma yaşadığım çatı katındaki evimde olsak... Sabahlara kadar bıkmadan usanmadan yaşadığımız günleri, biz olmayınca yüzünün ...

18.52 TL

Mehmet Ateş, İsmail Çalışkan, Nurten Selma Çevikoğlu, Ömer Tekiner, Derdin Derdimdir

Derdin Derdimdir
Mehmet Ateş, İsmail Çalışkan, Nurten Selma Çevikoğlu, Ömer Tekiner
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Müslüman kardeşimin derdi benim derdimdir. Etrâfımızda Müslümanlar adına cereyan eden her menfi hâdise, mü'min yüreğimizi kanatıyor. Anlaşılacağı üzere gizli ...

23.15 TL

Hakan Sarı, Cihan Albayrak, Yasin Altunbay, Hakan Bilge, Ihlamur Dergisi Sayı: 7 Saim Sakaoğlu Özel Sayısı

Ihlamur Dergisi Sayı: 7 Saim Sakaoğlu Özel Sayısı
Hakan Sarı, Cihan Albayrak, Yasin Altunbay, Hakan Bilge
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Ihlamur Dergisi olarak 3. yıla doğru koşarken; sanatın farklı kulvar ve disiplinlerini, kültür dünyasının muhtelif görüngülerini olabildiğince geniş bir ...

6.93 TL

Mikail Bayram, Selçuklular Zamanında Konyada Dini ve Fikri Hareketler

Selçuklular Zamanında Konya'da Dini ve Fikri Hareketler
Mikail Bayram
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Bu çalışmada uzun yıllar Türkiye Selçukluları Devleti?ne başkentlik etmiş olan Konya?nın Selçuklu idaresine girdikten sonraki olaylar tasvir edilmektedir. ...

13.89 TL

Muammer Yılmaz, Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaşın Gönül Dünyası

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın Gönül Dünyası
Muammer Yılmaz
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Neşet Ertaş; O bir Abdal? O bir Köçek? O bir Cingan?dı. O bizim Anadolu?daki sesimiz? O bizim ışığımız, nefesimiz? O bizim Bozkırdaki toprağımız, tezenemi ...

17 TL

Cumhur Bülent Sönmez, Kürtlerin Sorunu Kürt Sorunu Mudur?

Kürtlerin Sorunu Kürt Sorunu Mudur?
Cumhur Bülent Sönmez
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Bize göre bu ülkede Kürt sorunu yoktur ama Kürtlerin sorunu vardır. Ancak bu sorunun boyutları Türkiye'yi aşmakta; bölgesel bir sorun olarak ortada durmaktadır ...

15 TL

Muhammed El-Vakidi, Fütühuş - Şam

Fütühu'ş - Şam
Muhammed El-Vakidi
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Hicri 2.asırda yaşamış büyük alim ve ünlü İslam tarihçisi İmam Muhammed El-Vakidi'nin kaleme aldığı 'Fütûhu'ş-Şâm' adlı eserin en önemli özelliği tarihi ...

44.44 TL

Ümit Polat, Senden Sensiz Yıl Hüküm Giydim

Sen'den Sensiz Yıl Hüküm Giydim
Ümit Polat
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Ömrümüzü yaşamak değil; yaşayamamak tüketiyor.Sen, okuyamaya doyamadığım romanım olasın istedimBeni bir atasözüne sığdırdın:"Kendi düşen ağlamaz."Senin ...

18 TL

Erkan Türkmen, Muhammed İkbalin Gözüyle Mevlana - Muhammed Celaleddin Rumi

Muhammed İkbal'in Gözüyle Mevlana - Muhammed Celaleddin Rumi
Erkan Türkmen
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

İkbal Mevlâna'ya sorar;"İnsan Allah'a nasıl ulaşabilir?Toprağa ve suya dağ demek nasıl olur?Yaratıp var edenin zatı, elbette yaratılmış olamaz."Mevlâna cevap ...

22 TL

Zeki Oğuz, Sedef Saplı Bıçak Miço

Sedef Saplı Bıçak Miço
Zeki Oğuz
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Yılmaz (Güney), bir öyküsü nedeniyle aldığı cezayı çektikten sonra sürgün cezasını çekmek üzere Konya'ya gelir. Burada altı aylık bir sürgün dönemi geçirir. ...

18.52 TL

Zühre Kara, Belge ve Arşiv Yönetimi

Belge ve Arşiv Yönetimi
Zühre Kara
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Son yıllarda belge üretiminde ve kayıtlı belge sayısında büyük artışlar olmuştur. Belge üretim miktarında meydana gelen artış, verilen hizmetin maliyetini ...

16 TL

Kazım Öztürk, İbn-i Arabinin Evrensel Mesajları

İbn-i Arabi'nin Evrensel Mesajları
Kazım Öztürk
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 TL

Ömer Tekiner, Adı Aşk (Rusça)

Adı Aşk (Rusça)
Ömer Tekiner
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Adı Aşk ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 TL

Mehmet Ulutaş, Harmonik Yönetim

Harmonik Yönetim
Mehmet Ulutaş
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20 TL

Ömer Tekiner, Mevlevilikte Sema ve Musiki

Mevlevilikte Sema ve Musiki
Ömer Tekiner
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

83.33 TL

Nurten Selma Çevikoğlu, Sevgi Toplumunun İnşasına Doğru Aile Rehberi

Sevgi Toplumunun İnşasına Doğru Aile Rehberi
Nurten Selma Çevikoğlu
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 TL

Hasip Celil Kolas, Türk ve Dünya Fıkralarından Seçmeler

Türk ve Dünya Fıkralarından Seçmeler
Hasip Celil Kolas
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Yapılan araştırmalara göre, insanlar yüzyıllardır hayatın getirdii ağır şatlardan, kalabalıktan, gürültüden stresten ve ruhsal bunalımlardan kurtulmak ...

9 TL

Kazım Öztürk, Sultan Veledin Evrensel Mesajları

Sultan Veled'in Evrensel Mesajları
Kazım Öztürk
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Sultan Veled der ki: "Peygamberlerin her biri, her türlü mucize ve kerametleri tamamen ve mükemmelen göstermeğe muktedirdir; fakat onların her biri, zamanın ...

27.78 TL

Mehtap Şafak, Muhacir

Muhacir
Mehtap Şafak
Nüve Kültür Merkezi Yayınları

Ben, şimdi 93 harbinden kalma bir mimarinin gölgesinde, güneşe çevirdim gözlerimi... Güneş yakarken tenimi, bir savaş, bir göç, bir dönem o günlerden kalma ...

18.52 TL