Toplam 489 adet ürün
 
Şehriban Ercan, Themis Akademi-Tarih Soru Kitabı

Themis Akademi-Tarih Soru Kitabı
Şehriban Ercan
On İki Levha Yayıncılık

Themis Akademi - Tarih Soru ...                                                                                                                                                                                                                                                                 

25.2 TL 28,00 TL -10%

İsmail Ercan, İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı

İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat Kitabı
İsmail Ercan
On İki Levha Yayıncılık

İcra Müdürlüğü Sınavına Hazırlık Mevzuat ...                                                                                                                                                                                                                   

72 TL 80,00 TL -10%

Ayşegül Bilen, Themis-Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Themis-Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Ayşegül Bilen
On İki Levha Yayıncılık

Themis-Borçlar Hukuku Özel ...                                                                                                                                                                                                                                                               

20.7 TL 23,00 TL -10%

Güven Yarar, Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk

Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk
Güven Yarar
On İki Levha Yayıncılık

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi hususunda son dönemde farklı hukuk düzenlerinde ve buna paralel olarak Türk hukukunda ...

36 TL 40,00 TL -10%

Muzaffer Şeker, Yazılmamış Sayılma

Yazılmamış Sayılma
Muzaffer Şeker
On İki Levha Yayıncılık

1 Temmuz 2012 tarinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile hem yürürlükten kaldırılan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda önemli değişiklikler ...

40.5 TL 45,00 TL -10%

Abuzer Kendigelen, Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanunnuna İlişkin Kararları

Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret Kanunnuna İlişkin Kararları
Abuzer Kendigelen
On İki Levha Yayıncılık

Elinizdeki bu kitap, bir süredir devam eden anabilim dalı çalışmamızın son ürünü olarak, 2018 yılı içerisinde Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri ile Genel ...

81 TL 90,00 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku Temel Bilglier

İcra ve İflas Hukuku Temel Bilglier
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik ...

28.8 TL 32,50 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek ...

63 TL 70,00 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler kitabında medenî usûl hukukunun temel kavram ve kurumları, yargılama hukukuna ilişkin temel kurallara yer verilmeye ...

28.8 TL 32,50 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve ...

31.5 TL 35,00 TL -10%

Sabahattin Yürekli, Türk İş Hukukunda Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Türk İş Hukukunda Deneme Süreli İş Sözleşmesi
Sabahattin Yürekli
On İki Levha Yayıncılık

Çalışma hayatında iş sözleşmelerinde yer verilip verilmemesi tamamen taraflarının özgür iradesine bağlı olan deneme süresine ilişkin bir kayıt; işçi, işveren ...

42.3 TL 47,00 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

İcra ve İflâs Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Kitapta bugüne kadar, bibliyografyaya, gerektiğinde ...

58.5 TL 65,00 TL -10%

Evrim Erişir, İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Evrim Erişir
On İki Levha Yayıncılık

Bir önceki basıdan bu yana ilk önce 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 10 ...

51.3 TL 57,50 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak ondokuzuncu basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda ...

31.5 TL 35,00 TL -10%

Hakan Pekcanıtez, Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu İlgili Mevzuat
Hakan Pekcanıtez
On İki Levha Yayıncılık

Daha önceki basılarda olduğu gibi dokuzuncu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, madde gerekçeleri, ilgili mevzuat, ...

51.3 TL 57,50 TL -10%

Ümit Kılınç, Uluslararası Hukuta Yargı Bağışıklığı ve AİHM

Uluslararası Hukuta Yargı Bağışıklığı ve AİHM
Ümit Kılınç
On İki Levha Yayıncılık

Uluslararası kamu hukukunun iki temel ilkesi olan devletlerin ve uluslararası örgütlerinin yargı bağışıklığı ile insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ...

40.5 TL 45,00 TL -10%

Murat Oruç, Law in the Digitilazition Era-ICLAS 2019 Proceedings Book

Law in the Digitilazition Era-ICLAS 2019 Proceedings Book
Murat Oruç
On İki Levha Yayıncılık

Law in the Digitilazition Era-ICLAS 2019 Proceedings ...                                                                                                                                                                                                               

58.5 TL 65,00 TL -10%

Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay, Türkçe Almanca Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar Cilt 1

Türkçe Almanca Türk Özel Hukuku Temel Kavramlar Cilt 1
Gülsün Ayhan Aygörmez Uğurlubay
On İki Levha Yayıncılık

Mevcut eser, Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2004 yılından bu yana verilen Türk Hukuku derslerinde kullanılan ders notlarının geliştirilmesi ile elde ...

29.7 TL 33,00 TL -10%

Zeynel T. Kangal, Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması

Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Korunması
Zeynel T. Kangal
On İki Levha Yayıncılık

Bu çalışmanın amacı kişisel verilerin korunmasını bütünsel olarak değil, sadece ceza hukuku ve kabahatler hukuku ile sınırlı olarak incelemektir. Bu kapsamda ...

58.5 TL 65,00 TL -10%

Sinem Servet Özdemir, Kadın Hakları Bağlamında Türkiyede Pozitif Ayrımcılık İlkesi

Kadın Hakları Bağlamında Türkiye'de Pozitif Ayrımcılık İlkesi
Sinem Servet Özdemir
On İki Levha Yayıncılık

Kadın haklarının dünyada on yedinci yüzyıldan itibaren gündeme gelmesiyle birlikte kadınların kamusal alandan dışlanması, kadınlara toplumsal cinsiyete bağlı ...

31.5 TL 35,00 TL -10%