Toplam 599 adet ürün
 
20% , Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları

Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümlerine Göre Borçlu Temerrüdünün Şartları ve Sonuçları  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Türk Borçlar Kanunu'nun 117 ila 126. hükümleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdü gerek uygulama gerekse hukuk tekniği açısından sayısız meselelere yol açan ...

90.00 72.00 TL  
20% , Roma Hukukunun Avrupada Kanunlaştırma Hareketlerini ve Hukuk Bilimini Etkileme Süreci

Roma Hukukunun Avrupa'da Kanunlaştırma Hareketlerini ve Hukuk Bilimini Etkileme Süreci  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Güçlü devletler adaletle ayakta kalır. Adaleti egemen kılmak için, sağlam temellere dayalı bir hukuk sistemi kaçınılmazdır. Bu yönüyle hukuk, adaletin bir ...

32.00 25.60 TL  
20% , Sanat Özgürlüğü

Sanat Özgürlüğü  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Sanat, insanlık tarihinin başlangıcından beri yaşamın kumaşında. Bazen haz vererek, bazen kızdırarak, kimi zaman sorgulayarak, rahatsız ederek, şaşırtarak ...

95.00 76.00 TL  
20% , 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Senedin Yağması Suçu  

   
On İki Levha Yayıncılık  

Bu çalışmanın konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 148/2. maddesinde düzenlenen senedin yağması suçu oluşturmaktadır. Çalışma giriş ve sonuç olmak üzere ...

38.00 30.40 TL  
20% Abuzer Kendigelen, Prof. Dr.Türkan Radonun Anısına Armağan

Prof. Dr.Türkan Rado'nun Anısına Armağan  

Abuzer Kendigelen  
On İki Levha Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

225.00 180.00 TL  
20% Mesut Serdar Çekin, Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunmas

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunmas  

Mesut Serdar Çekin  
On İki Levha Yayıncılık  

Gerek kişisel veriler alanında yaşanan güncel gelişmeler, gerek ise kitabın ikinci baskısının kısa zamanda tükenmiş olması, bu baskının hazırlanmasına ...

80.00 64.00 TL  
20% Fevzi Şahlanan, Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku  

Fevzi Şahlanan  
On İki Levha Yayıncılık  

İstanbul Hukuk Fakültesinde çalıştığım yıllarda yazdığım "Sendikalar Hukuku" ve "Toplu İş Sözleşmesi" kitapları aradan geçen uzun yıllarda yeni Yargıtay ...

85.00 68.00 TL  
20% Deniz Baran, Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği

Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği  

Deniz Baran  
On İki Levha Yayıncılık  

Günümüzün küreselleşmiş dünyasında çok uluslu şirketlerin dünyanın dört bir yanında ve birbiriyle bütünleşmiş bir biçimde yürüttükleri faaliyetlerin ekonomik ...

65.00 52.00 TL  
20% Cemal Başar, Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması  

Cemal Başar  
On İki Levha Yayıncılık  

Kişisel verilerin korunması, bireyler açısından bir hak olmakla beraber, idare için de bir yükümlülüktür. Çalışma kapsamında kişisel verilerin korunması ...

55.00 44.00 TL  
20% B. Yiğit Sayın, Romada Köle ve Hukuku

Roma'da Köle ve Hukuku  

B. Yiğit Sayın  
On İki Levha Yayıncılık  

Çalışmam 3 farklı bölümden oluşup: ilk bölümde genel olarak "Roma Kölelik Anlayışını ve Roma Kölelik Hukukunu" incelemeye ve hem terminoloji bakımından, hem ...

95.00 76.00 TL  
20% Emre Esen, Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim

Satış Sözleşmesinde Aliud Teslim  

Emre Esen  
On İki Levha Yayıncılık  

İsviçre-Türk borçlar hukuku sisteminde aliud teslim kavramını ele alan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum özellikle aliud teslim ile satıcının ...

35.00 28.00 TL  
20% Ayşen Çilenti Konuralp, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  

Ayşen Çilenti Konuralp  
On İki Levha Yayıncılık  

Üçüncü kişi yararına sözleşme, bu sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişiyi, sözleşmede kararlaştırılan edim vasıtasıyla yararlandırma amacı taşıdığı için ...

85.00 68.00 TL  
20% Pakize Ezgi Akbulut, Vakıf Senedinin Tamamlanması ve Değiştirilmesi

Vakıf Senedinin Tamamlanması ve Değiştirilmesi  

Pakize Ezgi Akbulut  
On İki Levha Yayıncılık  

Yeni vakıfların konu edildiği bu çalışmanın ilk bölümünde, vakıf kavramının, vakfın kurulmasının ve vakıf kurma işleminin unsurlarının genel özellikleri ...

47.00 37.60 TL  
20% Başak Güneş, Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması

Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması  

Başak Güneş  
On İki Levha Yayıncılık  

Merkezinde sendikaların yer aldığı işçi mücadelesi, pek çok hakkın yasal olarak tanınmasında etkin rol oynamıştır. İkinci kuşak hakların kazanım sürecinin ...

75.00 60.00 TL  
20% Ahmet Cemal Ruhi, Uygulamacılar için 25 Soruda Tahkim Rehberi

Uygulamacılar için 25 Soruda Tahkim Rehberi  

Ahmet Cemal Ruhi  
On İki Levha Yayıncılık  

Tahkim özellikle uluslararası uyuşmazlıkların çözümün sıkça tercih edilen bir yol olmakla beraber, artık ulusal tahkimin de ülkemizde sıkça tercih edilmeye ...

30.00 24.00 TL  
20% Serkan Taylan Karaç, Türk İş Hukukunda İkale Sözleşmeleri

Türk İş Hukukunda İkale Sözleşmeleri  

Serkan Taylan Karaç  
On İki Levha Yayıncılık  

"İkale (Bozma), kelime anlamı bakımından "bir şeyi kaldırma, iptal etme" manasına gelmektedir. Özel hukuk sözleşmelerinin neredeyse tümünde uygulama alanı ...

30.00 24.00 TL  
20% Ahmet Cemal Ruhi, Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi

Türk Hukukunda Yabancı Nafaka İlamlarının Tenfizi  

Ahmet Cemal Ruhi  
On İki Levha Yayıncılık  

Bu çalışma, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Doktora Tezi olarak sunulmuş ve kabul edilmiştir. Tez, aradan ...

67.00 53.60 TL  
20% Ahmet Cemal Ruhi, Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi

Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi  

Ahmet Cemal Ruhi  
On İki Levha Yayıncılık  

Bu çalışma, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş ve başarılı bulunarak kabul ...

50.00 40.00 TL  
20% Şerafettin Özışık, KPSS Muhasebe

KPSS Muhasebe  

Şerafettin Özışık  
On İki Levha Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.46 20.37 TL  
20% İpek Sevda Söğüt, Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar

Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki Vasıtalar  

İpek Sevda Söğüt  
On İki Levha Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 22.22 TL