Toplam 125 adet ürün
 
Nurer Uğurlu, Tarihte ve Günümüzde Kaybolan Klasik Türk Musikisi Makamları

Tarihte ve Günümüzde Kaybolan Klasik Türk Musikisi Makamları  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Osmanlılar zamanında Türk musikisinde görülen gelişimi, ayrı bir Osmanlı musikisi olarak nitelemek doğru sayılmaz ve öyledir de.    Burada, bu çalışmamda, Tü ...

25.00 17.75 TL
Nurer Uğurlu, Günümüz Şaman Türkleri

Günümüz Şaman Türkleri  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 19.72 TL
Mustafa Kemal Atatürk, Vasiyetim

Vasiyetim  

Mustafa Kemal Atatürk  
Örgün Yayınevi  

Atatürk?ün Dolmabahçe Sarayı?nda 5.9.938 tarihinde kendi el yazısıyla düzenlediği vasiyeti. Orijinal belge ve fotoğraflarla (Tanıtım Bülteninden) ...

12.00 8.52 TL
Pierre Renouvin, 1.Dünya Savaşı ve Türkiye (1914-1918)

1.Dünya Savaşı ve Türkiye (1914-1918)  

Pierre Renouvin  
Örgün Yayınevi  

Hareketin komutasını elide tutan Amiral Carden, gemiler Çanakkale Boğazı'nda toplanıp da bombardımana başlar başlamaz; Türk istihkâmlarının tahrip edilebilmesi ...

55.00 39.05 TL
K. Yargıcı, M. Yalman, Arnold J. Toynbee, Ö. Andaç Uğurlu, Uygarlık Yargılanıyor

Uygarlık Yargılanıyor  

K. Yargıcı, M. Yalman, Arnold J. Toynbee, Ö. Andaç Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Batının İslam dünyası üzerine bu yoğun saldırıları, iki uygarlığı günümüzde yeniden karşı karşıya getirdi. Görülecektir ki bu, Batı uygarlığının, bütün ...

25.00 17.75 TL
Vedat Mutafçıyeva, Cem Sultan

Cem Sultan  

Vedat Mutafçıyeva  
Örgün Yayınevi  

Cem adı, yüzyıllarca önce herkesin dilinde olmasına karşın çoktan unutuldu. O zamanlar, Cem'le ilgili şiirler (kasideler, gazeller, mesneviler) yazılıyordu. O ...

40.00 28.40 TL
Nurer Uğurlu, Hanım Ağa 2

Hanım Ağa 2  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Bir Şehrin Hikâyesi Dünya Savaşı?ndan az önce modern tarım araçları ilk kez Adana ve İzmir vilâyetlerinde görülmüştür. Adana bölgesinde daha çok Alman yapısı b ...

45.00 31.95 TL
Ali Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası Hatıraları

Serbest Cumhuriyet Fırkası Hatıraları  

Ali Fethi Okyar  
Örgün Yayınevi  

Türkiye?nin yakın siyasal geçmişinde üç buçuk ay gibi kısa bir süre yaşamış, ama etkilerini uzun yıllar sürdürmüş Serbest Cumhuriyet Fırkası için birbirini ...

40.00 28.40 TL
Nurer Uğurlu, Günümüz Çinin Tutsak Türkleri

Günümüz Çin'in Tutsak Türkleri  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Kurduğu büyük bir imparatorlukla yüzyıllardır Asya'da çok büyük bir güç oluşturan Çin, bugün bir yandan ekonomik ve teknik gelişmesini sürdürüyor, bir yandan ...

47.50 33.73 TL
Kolektif, Uluslararası Yunus Emre Bilimsel Bildiriler

Uluslararası Yunus Emre Bilimsel Bildiriler  

Kolektif  
Örgün Yayınevi  

Yunus Emre, Anadolu'da Türk diliyle başlayan edebiyatın öncü şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde Anadolu halkının deyiş özelliklerini çokça görebiliriz. ...

45.00 31.95 TL
Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Nutku

Bursa Nutku  

Mustafa Kemal Atatürk  
Örgün Yayınevi  

GAZİ MUSTAFA KEMALGazi Mustafa Kemal, 1933 yılının ocak ayında bir yurt gezisine çıkmıştır. Gezisi sırasında Bursa'ya da uğramıştır. Bursa'da ezan Türkçe ...

15.00 10.65 TL
Nurer Uğurlu, Türk Adını Alan Türkler

Türk Adını Alan Türkler  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Proto-Türklerle ilgili ilk ve önemli bilgiler daha çok Çin tarihsel kaynaklarında yer almaktadır. Bu kaynaklar, resmî ve özel pek çok tarih kitabı olmakla ...

47.50 33.73 TL
Nurer Uğurlu, Karadenizin Sürgün Türkleri

Karadeniz'in Sürgün Türkleri  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Sürgün Kırım Türkleri"nin anayurtlarına dönüşüne Türkiye Cumhuriyeti'nin maddî ve manevî yardım ve katkılarını anlatıyor ...

47.50 33.73 TL
Nurer Uğurlu, Kuzey Karadeniz Türkleri

Kuzey Karadeniz Türkleri  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki Türk nüfusun yaklaşık üçte ikisi Eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşamaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Türk ...

47.50 33.73 TL
Hopkins, Tarihte ve Günümüzde Misyonerlik

Tarihte ve Günümüzde Misyonerlik  

Hopkins  
Örgün Yayınevi  

Misyoner, bir dini, özellikle Hıristiyanlığı yaymakla görevli rahip, papaz vb. din adamıdır. Özel görev alan Hıristiyan din adamı anlamına gelen misyoner ...

47.50 33.73 TL
David Walder, Savaştan Sonra Çanakkale Olayı-1922

Savaştan Sonra Çanakkale Olayı-1922  

David Walder  
Örgün Yayınevi  

Şimdi 1922 yılı sonbaharında ortada yeni bir Türk ulusu ile 'muzaffer' bir Türk ordusu vardı ve bu ordunun başında kararlı, usta bir kumandan bulunuyordu; bu ...

42.50 30.17 TL
Nurer Uğurlu, Arıburnu Savaşları-Mustafa Kemal

Arıburnu Savaşları-Mustafa Kemal  

Nurer Uğurlu  
Örgün Yayınevi  

Tarihin henüz yazmadığı gibi, insanlığın da aklından ve hayalinden geçirmediği bir şiddet ve dehşetle devam eden, dünyanın yazgısına egemen olan, büyük ...

47.50 33.73 TL
Kolektif, Türkiyenin Parçalanması ve Rus Politikası (1914-1917)

Türkiye'nin Parçalanması ve Rus Politikası (1914-1917)  

Kolektif  
Örgün Yayınevi  

Rus Devlet Arşivi Gizli Belgeleri "Türkiye Asyası'nın Parçalanması" sorunu, Türkiye'nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, ...

45.00 31.95 TL
, Medeni Bilgiler - Gazi M.Kemal

Medeni Bilgiler - Gazi M.Kemal  

   
Örgün Yayınevi  

Medeni Bilgiler, ilk olarak Prof. Dr. a. Afetinan tarafından 'Vatandaş İçin Medeni Bilgiler' adıyla 1930 yılında yayınlanmıştır. Maarif Vekaleti, Milli Talim ...

40.00 28.40 TL
Joseph C. Grew, Lozan Barış Konferansının Perde Arkası

Lozan Barış Konferansının Perde Arkası  

Joseph C. Grew  
Örgün Yayınevi  

Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Lozan Barış Konferasının birinci (20 Kasım 1922) ve ikinci dönem (23 Nisan 1923) toplantılarını ve antlaşmanın ...

50.00 35.50 TL