Toplam 124 adet ürün
 
Nurer Uğurlu, Günümüz Şaman Türkleri

Günümüz Şaman Türkleri
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 TL

Mustafa Kemal Atatürk, Vasiyetim

Vasiyetim
Mustafa Kemal Atatürk
Örgün Yayınevi

Atatürk?ün Dolmabahçe Sarayı?nda 5.9.938 tarihinde kendi el yazısıyla düzenlediği vasiyeti. Orijinal belge ve fotoğraflarla (Tanıtım Bülteninden) ...

12 TL

Pierre Renouvin, 1.Dünya Savaşı ve Türkiye (1914-1918)

1.Dünya Savaşı ve Türkiye (1914-1918)
Pierre Renouvin
Örgün Yayınevi

Hareketin komutasını elide tutan Amiral Carden, gemiler Çanakkale Boğazı'nda toplanıp da bombardımana başlar başlamaz; Türk istihkâmlarının tahrip edilebilmesi ...

55 TL

K. Yargıcı, M. Yalman, Arnold J. Toynbee, Ö. Andaç Uğurlu, Uygarlık Yargılanıyor

Uygarlık Yargılanıyor
K. Yargıcı, M. Yalman, Arnold J. Toynbee, Ö. Andaç Uğurlu
Örgün Yayınevi

Batının İslam dünyası üzerine bu yoğun saldırıları, iki uygarlığı günümüzde yeniden karşı karşıya getirdi. Görülecektir ki bu, Batı uygarlığının, bütün ...

25 TL

Vedat Mutafçıyeva, Cem Sultan

Cem Sultan
Vedat Mutafçıyeva
Örgün Yayınevi

Cem adı, yüzyıllarca önce herkesin dilinde olmasına karşın çoktan unutuldu. O zamanlar, Cem'le ilgili şiirler (kasideler, gazeller, mesneviler) yazılıyordu. O ...

40 TL

Nurer Uğurlu, Hanım Ağa 2

Hanım Ağa 2
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

Bir Şehrin Hikâyesi Dünya Savaşı?ndan az önce modern tarım araçları ilk kez Adana ve İzmir vilâyetlerinde görülmüştür. Adana bölgesinde daha çok Alman yapısı b ...

45 TL

Ali Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası Hatıraları

Serbest Cumhuriyet Fırkası Hatıraları
Ali Fethi Okyar
Örgün Yayınevi

Türkiye?nin yakın siyasal geçmişinde üç buçuk ay gibi kısa bir süre yaşamış, ama etkilerini uzun yıllar sürdürmüş Serbest Cumhuriyet Fırkası için birbirini ...

40 TL

Nurer Uğurlu, Günümüz Çinin Tutsak Türkleri

Günümüz Çin'in Tutsak Türkleri
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

Kurduğu büyük bir imparatorlukla yüzyıllardır Asya'da çok büyük bir güç oluşturan Çin, bugün bir yandan ekonomik ve teknik gelişmesini sürdürüyor, bir yandan ...

47.50 TL

Kolektif, Uluslararası Yunus Emre Bilimsel Bildiriler

Uluslararası Yunus Emre Bilimsel Bildiriler
Kolektif
Örgün Yayınevi

Yunus Emre, Anadolu'da Türk diliyle başlayan edebiyatın öncü şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde Anadolu halkının deyiş özelliklerini çokça görebiliriz. ...

45 TL

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Nutku

Bursa Nutku
Mustafa Kemal Atatürk
Örgün Yayınevi

GAZİ MUSTAFA KEMALGazi Mustafa Kemal, 1933 yılının ocak ayında bir yurt gezisine çıkmıştır. Gezisi sırasında Bursa'ya da uğramıştır. Bursa'da ezan Türkçe ...

15 TL

Nurer Uğurlu, Türk Adını Alan Türkler

Türk Adını Alan Türkler
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

Proto-Türklerle ilgili ilk ve önemli bilgiler daha çok Çin tarihsel kaynaklarında yer almaktadır. Bu kaynaklar, resmî ve özel pek çok tarih kitabı olmakla ...

47.50 TL

Nurer Uğurlu, Karadenizin Sürgün Türkleri

Karadeniz'in Sürgün Türkleri
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "Sürgün Kırım Türkleri"nin anayurtlarına dönüşüne Türkiye Cumhuriyeti'nin maddî ve manevî yardım ve katkılarını anlatıyor ...

47.50 TL

Nurer Uğurlu, Kuzey Karadeniz Türkleri

Kuzey Karadeniz Türkleri
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki Türk nüfusun yaklaşık üçte ikisi Eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşamaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Türk ...

47.50 TL

Hopkins, Tarihte ve Günümüzde Misyonerlik

Tarihte ve Günümüzde Misyonerlik
Hopkins
Örgün Yayınevi

Misyoner, bir dini, özellikle Hıristiyanlığı yaymakla görevli rahip, papaz vb. din adamıdır. Özel görev alan Hıristiyan din adamı anlamına gelen misyoner ...

47.50 TL

David Walder, Savaştan Sonra Çanakkale Olayı-1922

Savaştan Sonra Çanakkale Olayı-1922
David Walder
Örgün Yayınevi

Şimdi 1922 yılı sonbaharında ortada yeni bir Türk ulusu ile 'muzaffer' bir Türk ordusu vardı ve bu ordunun başında kararlı, usta bir kumandan bulunuyordu; bu ...

42.50 TL

Nurer Uğurlu, Arıburnu Savaşları-Mustafa Kemal

Arıburnu Savaşları-Mustafa Kemal
Nurer Uğurlu
Örgün Yayınevi

Tarihin henüz yazmadığı gibi, insanlığın da aklından ve hayalinden geçirmediği bir şiddet ve dehşetle devam eden, dünyanın yazgısına egemen olan, büyük ...

47.50 TL

Kolektif, Türkiyenin Parçalanması ve Rus Politikası (1914-1917)

Türkiye'nin Parçalanması ve Rus Politikası (1914-1917)
Kolektif
Örgün Yayınevi

Rus Devlet Arşivi Gizli Belgeleri "Türkiye Asyası'nın Parçalanması" sorunu, Türkiye'nin savaşa girmesinden sonra yalnız siyasal bir önem kazanmakla kalmamış, ...

45 TL

, Medeni Bilgiler - Gazi M.Kemal

Medeni Bilgiler - Gazi M.Kemal

Örgün Yayınevi

Medeni Bilgiler, ilk olarak Prof. Dr. a. Afetinan tarafından 'Vatandaş İçin Medeni Bilgiler' adıyla 1930 yılında yayınlanmıştır. Maarif Vekaleti, Milli Talim ...

40 TL

Joseph C. Grew, Lozan Barış Konferansının Perde Arkası

Lozan Barış Konferansının Perde Arkası
Joseph C. Grew
Örgün Yayınevi

Türk tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Lozan Barış Konferasının birinci (20 Kasım 1922) ve ikinci dönem (23 Nisan 1923) toplantılarını ve antlaşmanın ...

50 TL

Lütfi Simavi, Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim

Son Osmanlı Sarayında Gördüklerim
Lütfi Simavi
Örgün Yayınevi

Mahfil odasında Lütfi Simavi pürgû ve bir hafta içinde gördüklerinden birikmiş neleri varsa eline geçirdiği bir dinleyiciye onları anlatarak içinin derdini ...

55 TL