Toplam 29 adet ürün
 
Mehmet Görmez, Kalbin Erbaini

Kalbin Erbaini
Mehmet Görmez
Otto Yayınevi

Beden ülkesinin sultanı kalptir. Yaratan ve O?nun yarattıkları kalbe vurgu yapar. Kalp işgal edilir, meşgul olur ama miracı vardır. Katı olur, kötü olur ama ...

20 TL

İrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Mu’aviye

Saltanata Giden Yolda Mu’aviye
İrfan Aycan
Otto Yayınevi

Mu?âviye,  yaşadığı dönem üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hâlâ tartışılan isimlerin başında gelmektedir. Bir kesimin yerdiği başka bir kesimin ise ...

35 TL

Joseph Schacht, İslam Hukukuna Giriş

İslam Hukukuna Giriş
Joseph Schacht
Otto Yayınevi

İslam hukuku bize, hukuk düşüncesinin ve genel olarak beşerî hukuk fikrinin imkânları hakkında dikkate değer bir örnek ve İslam?ın ruhunu anlamanın anahtarını ...

40 TL

İbrahim Baz, Sufi-Bir Aşk Yolcusu

Sufi-Bir Aşk Yolcusu
İbrahim Baz
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)       Hep okumuş çok anlatmıştım. Hâlbuki çok yaşamak ve hissetmek gerekiyormuş. Şimdi bunu öğrendim. Bilmek ...

19 TL

Habip Demir, Horasanda Şiilik

Horasan'da Şiilik
Habip Demir
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İslam düşünce tarihini ve medeniyetini doğru anlamak için Şiiliği ve özellikle Şiiliğin doğudaki faaliyetlerini ...

25 TL

Nurullah Yazar, Büyük Selçuklu Devletinde İktidar Mücadeleleri

Büyük Selçuklu Devleti'nde İktidar Mücadeleleri
Nurullah Yazar
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Kazananın yoluna devam ettiği, kaybedenin ise yeni bir taht mücadelesi için uygun zamanı beklediği iktidar ...

18 TL

Ahmet Akbulut, Kurana Yabancılaşma Süreci

Kur'an'a Yabancılaşma Süreci
Ahmet Akbulut
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)       Müslüman zihin, bilgisizlikten kaynaklanan önyargılar ile kuşatılmıştır. Bilgi sahibi olmadan iman sahibi ...

30 TL

Cemil Kutlutürk, Hinduizmde Avatar İnancı

Hinduizm'de Avatar İnancı
Cemil Kutlutürk
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Avatar, çoğumuzun zihnine James Cameron?un filmiyle girmiş olsa da aslında Hint inanç dünyasına ait Sanskritçe ...

25 TL

Şaban Ali Düzgün, Dini Anlama Kılavuzu

Dini Anlama Kılavuzu
Şaban Ali Düzgün
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Din, insanı hayatın gerçekleriyle yüzleştirir ve bunun gereği olarak da ona hayatında olmaması gerekenleri ...

30 TL

Cağfer Karadaş, Muhyiddin İbn Arabi ve Düşünce Dünyası

Muhyiddin İbn Arabi ve Düşünce Dünyası
Cağfer Karadaş
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     İbn Arabî, tasavvufi, kelami, felsefi kültürü yeni bir terminoloji ile kendi içinde tutarlı bir biçimde sunan ...

19 TL

, Günümüz Selefiliği

Günümüz Selefiliği

Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanuıtım Bülteninden)     Kendilerini Ehl-i sünnetin yegâne temsilcisi olarak kabul eden Selefiler, İslamiyeti kendi tekellerinde görerek ...

23 TL

Cağfer Karadaş, Kaderin Sırrını Anlamak

Kaderin Sırrını Anlamak
Cağfer Karadaş
Otto Yayınevi

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Gelecek kaygısı, insanın var olmasıyla başlar. Zamanın şimdi noktasını yaşayan insanın, gelecek konusunda kesin ...

17 TL

Şaban Ali Düzgün, Ademden Öncesine Dönüş

Adem'den Öncesine Dönüş
Şaban Ali Düzgün
Otto Yayınevi

Tarihten günümüze yaşamaya çalıştığımız coğrafya büyük bir şiddet sarmalı içinde kıvranmaktadır. Bu konudaki en önemli sorun ise dinsel ve seküler ayrımının ...

26 TL

Şaban Ali Düzgün, Kimliksiz Hakikatler

Kimliksiz Hakikatler
Şaban Ali Düzgün
Otto Yayınevi

Hakikat, biraz sabır biraz da sükûnet gösterilirse bütün muğlaklıkları çözecek güce ve kuvvete sahip derin bir kelimedir. Fıtratın işaret ettiği hakikatin ...

27 TL

Abdulfettah Ebu Gudde, Enbiya Yıldırım, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.s) ve Öğrenim Metotları

Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.s) ve Öğrenim Metotları
Abdulfettah Ebu Gudde, Enbiya Yıldırım
Otto Yayınevi

Merak ve öğrenme duygusu insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Her insan doğar doğmaz bilmeye, öğrenmeye başlar ve çok azı öğrendiklerini öğretme melekesi ...

13 TL

Enbiya Yıldırım, Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti

Zamanın Kıymeti
Enbiya Yıldırım, Abdulfettah Ebu Gudde
Otto Yayınevi

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız nimet hiç şüphesiz ki zamandır. Bu eser, kum saati misali her gün eksilmeye ...

10 TL

Enbiya Yıldırım, Abdulfettah Ebu Gudde, Zamanın Kıymeti

Zamanın Kıymeti
Enbiya Yıldırım, Abdulfettah Ebu Gudde
Otto Yayınevi

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız nimet hiç şüphesiz ki zamandır. Bu eser, kum saati misali her gün eksilmeye ...

10 TL

Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar

Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar
Şaban Ali Düzgün
Otto Yayınevi

Tagore, "Her doğan çocuk Tanrı'nın insanlardan ümidini kesmediğinin bir işaretidir." der. İslam coğrafyasında uzun zamandır bir huzursuzluk ve buhran hâli ...

36 TL

Emin Maşalı, Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi

Tarihi ve Temel Meseleleriyle Kıraat İlmi
Emin Maşalı
Otto Yayınevi

Kıraat ilmine kaynaklık teşkil eden yedi harf ruhsatı hakkında bir icmadan bahsetmek mümkündür. Alimlerimiz, yedi harfi izah bağlamında çoğunlukla kıraat ...

19 TL

Emin Maşalı, Kaffal Eş-Şaşide Kuran Yorum Anlayışı

Kaffal Eş-Şaşi'de Kur'an Yorum Anlayışı
Emin Maşalı
Otto Yayınevi

El-Kaffâl eş-Şâşî hicri dördüncü asrın önde gelen fakih ve müfessirleri arasında sayılan ve tefsir, fıkıh ve usûle dair birçok eser telif etmiş müelliftir. ...

26 TL