Toplam 1385 adet ürün
 
40% Peyami Safa, Hikayeler

Hikayeler  

Peyami Safa  
Ötüken Neşriyat  

Edebiyat târihçileri, son asır fikrî, içtimâi ve edebî sahaların Peyâmi Safâ gibi bir büyük ismi hakkında umûmî hükümler verirken, onun hikâyeleri üzerinde ...

35.00 21.00 TL
40% Ziya Gökalp, Türk Töresi

Türk Töresi  

Ziya Gökalp  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.00 9.00 TL
40% Pulat Otkan, Tabgaçlar - Toplum ve Ekonomi

Tabgaçlar - Toplum ve Ekonomi  

Pulat Otkan  
Ötüken Neşriyat  

23 Ağustos 1942?de doğan Pulat Otkan, 1962-1966 yıllarında Ankara Üniversitesi DTCF Sinoloji Bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı. Mezuniyetinden bir yıl ...

25.00 15.00 TL
40% Peyami Safa, Ramazan Geceleri - Server Bedi Külliyatı

Ramazan Geceleri - Server Bedi Külliyatı  

Peyami Safa  
Ötüken Neşriyat  

?Ramazan?a mahsus geceler ve Ramazan?a mahsus bir hayat var, buna emin olunuz. Görmek ve anlamak isterseniz, her geceki hayatını itiyadın hızıyla devam ...

19.00 11.40 TL
40% Yusuf Ziya Yörükan, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri : Şamanizm

Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri : Şamanizm  

Yusuf Ziya Yörükan  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.00 13.80 TL
40% Dündar Taşer, Mesele

Mesele  

Dündar Taşer  
Ötüken Neşriyat  

Taşer; fikirleriyle, insanlığıyla, efendiliğiyle, aklı, mantığı, zekasıyla ender bulunan bir kişilikti. Onun, Ziya Nur, Erol Güngör, Nevzat Kösoğlu, Cemil ...

37.00 22.20 TL
40% Gürsel Dönmez, Kozmik Mesele-Devlet Metedolojisine Giriş

Kozmik Mesele-Devlet Metedolojisine Giriş  

Gürsel Dönmez  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.00 13.20 TL
40% Necati Demir, Anadolu Türk Masallarından Derlemeler

Anadolu Türk Masallarından Derlemeler  

Necati Demir  
Ötüken Neşriyat  

Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk ...

89.00 53.40 TL
40% Anatole France, Tanrılar Susamışlardı

Tanrılar Susamışlardı  

Anatole France  
Ötüken Neşriyat  

Nobel ödüllü yazar Anatole France, Tanrılar Susamışlardı?da, Fransız İhtilâli?nin terör yıllarını, kendi çocuklarının başını yemek konusunda iştahı hiç ...

23.00 13.80 TL
40% Walter Scott, Selahaddin Eyyubi ve Arslan Yürekli Richard

Selahaddin Eyyubi ve Arslan Yürekli Richard  

Walter Scott  
Ötüken Neşriyat  

Dünya edebiyatında ?tarihî roman? türünün babası sayılan Sir Walter Scott, Haçlı Seferleri?nin en ilginci olarak görülen Üçüncü Haçlı Seferi?ni merkeze aldığı ...

45.00 27.00 TL
40% Cengiz Aytmatov, Deve Gözü

Deve Gözü  

Cengiz Aytmatov  
Ötüken Neşriyat  

Eserleriyle dünya edebiyatında en fazla tanınan yazarlardan olan Cengiz Aytmatov, bu kısa hikâyesinde her zamanki berrak ve sade üslûbunu bu defa tabiat ...

7.00 4.20 TL
40% Suphi Saatçi, Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan

Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan  

Suphi Saatçi  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

52.00 31.20 TL
40% Cengiz Aytmatov, Yüzyüze

Yüzyüze  

Cengiz Aytmatov  
Ötüken Neşriyat  

Cengiz Aytmatov?un Yüzyüze isimli hikâyesi, bir Kırgız köyündeki erkeklerin askere alınması neticesinde hayatlarını tek başlarına idame etme mecburiyetinde ...

7.00 4.20 TL
40% Cengiz Aytmatov, Yıldırım Sesli Manasçı-Asker Çocuğı-Beyaz Yağmur

Yıldırım Sesli Manasçı-Asker Çocuğı-Beyaz Yağmur  

Cengiz Aytmatov  
Ötüken Neşriyat  

Cengiz Aytmatov?un birbirinden güzel üç hikâyesinin yer aldığı kitap; aslında insan, mekân ve hafıza arasında birbirini sürekli besleyen ilişkinin göz önüne ...

7.00 4.20 TL
40% Vishnuşarman, Pançatantra - Beş Kitap

Pançatantra - Beş Kitap  

Vishnuşarman  
Ötüken Neşriyat  

Hindistan?ın altın çağı olarak kabul edilen Gupta İmparatorluğu döneminde (MS 4. yüzyıl) yaşayan ve bir br?hma? olduğu kabul edilen Vish?uşarman tarafından ...

45.00 27.00 TL
40% Cengiz Aytmatov, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma

Kızıl Elma-Oğulla Buluşma  

Cengiz Aytmatov  
Ötüken Neşriyat  

Eserleri 176 dilde tercüme edilen Cengiz Aytmatov, hiç şüphe yok ki dünya edebiyatında en fazla tanınan Türk yazarıdır. Yazdığı her eseri büyük bir zevkle ...

7.00 4.20 TL
40% Cengiz Aytmatov, Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek

Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek  

Cengiz Aytmatov  
Ötüken Neşriyat  

Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Cengiz Aytmatov?un mitoloji ile gündelik hayatı bir araya getirdiği ve insanlığın en büyük erdemlerinden olan metanet ve ...

10.00 6.00 TL
40% Babanzade İsmail Hakkı, Tanin Yazıları-Meşrutiyetin Birikimi

Tanin Yazıları-Meşrutiyetin Birikimi  

Babanzade İsmail Hakkı  
Ötüken Neşriyat  

?İsmail Hakkı, İttihat ve Terakki içinde münevver, Avrupa?yı bilir, okumuş ve daima okuyan, çalışan bir unsur idi. Meşrutiyet?in ilk zamanlarında, gizli bir ...

200.00 120.00 TL
40% , Şiir ve Bellek - Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforları

Şiir ve Bellek - Modern Türk Şiirinde Bellek Metaforları  

   
Ötüken Neşriyat  

Gökhan Tunç bu kitapta, etkilerini büyük ölçüde gizemlerinden alan iki sözcüğü, şiir ve belleği, modern Türk şairlerinin bellek tasavvurları merkezinde bir ...

26.00 15.60 TL
40% , Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası

Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası  

   
Ötüken Neşriyat  

?Arif Nihat?ın şiiri, elli beş yıl kesintisiz devam eden bir sanat cehdinin eseridir. Sayı yönünden bakılırsa kesinlikle büyük bir emeğin, keyfiyet olarak da ...

60.00 36.00 TL