Toplam 1356 adet ürün
 
40% , Maaday - Kara: Altay Kahramanlık Destanı

Maaday - Kara: Altay Kahramanlık Destanı  

   
Ötüken Neşriyat  

Ruht Gild'in deyimiyle, "Dünya destan literatüründe yer alacak kalitede bir eser" olan ve Altay destanlarının zirvesi ve en hacimlisi sayılan Maaday-Kara, ...

19.00 11.40 TL  
40% , 18-19 Yüzyıl Türkmen Şiiri Antolojisi

18-19 Yüzyıl Türkmen Şiiri Antolojisi  

   
Ötüken Neşriyat  

Magtımgulı, Magrupı, Kemine, Seydi, Zelili, Mollanepes ve Mätäci, klasik Türkmen edebiyatının öncüleri ve temsilcileridir. Türkmen edebiyatının en sevilen b ...

36.00 21.60 TL  
40% , Tarihimizden Hikayeler - Islık Çalan Oklar

Tarihimizden Hikayeler - Islık Çalan Oklar  

   
Ötüken Neşriyat  

Türkler tarih boyunca Asya?nın hemen hemen tamamında, Avrupa?nın batı kesimleri hariç en büyük kısmında, Afrika?nın kuzey yarısı ile doğu kıyılarında, Basra ...

16.00 9.60 TL  
40% Hasan Erdem, Tarihimizden Hikayeler - Bozkurt

Tarihimizden Hikayeler - Bozkurt  

Hasan Erdem  
Ötüken Neşriyat  

Türkler tarih boyunca Asya'nın hemen hemen tamamında, Avrupa'nın batı kesimleri hariç en büyük kısmında, Afrika'nın kuzey yarısı ile doğu kıyılarında, Basra ...

16.00 9.60 TL  
40% Misli Baydoğan, Ay Hanım

Ay Han'ım  

Misli Baydoğan  
Ötüken Neşriyat  

Misli Baydoğan?ın yazdığı ve on altı hikâyenin yer aldığı Ay Han?ım kitabı, kimi yakın kimi daha uzak tarihte kalmış çeşitli Türklük hâllerine yakından ...

17.00 10.20 TL  
40% Kolektif, Türk Dünyası Kültür Tarihi - Ötükenden Kırıma

Türk Dünyası Kültür Tarihi - Ötüken'den Kırım'a  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Son otuz yılda Avrasya coğrafyasında önemli gelişmeler yaşandı. Sovyetler Birliği?nin yıkılışı ve Doğu Bloku?nun parçalanması, çok sayıda yeni devletin ortaya ...

75.00 45.00 TL  
40% A. Ahat Andican, Hariçte Türkistan Mücadelesi

Hariçte Türkistan Mücadelesi  

A. Ahat Andican  
Ötüken Neşriyat  

"20. yüzyıl savaşlar ve ihtilaller yüzyılı oldu. İki büyük dünya savaşı ve onları izleyen uzun ideolojik Soğuk Savaş döneminde, milyonlarca insan hayatını ...

110.00 66.00 TL  
40% H. Fehim Üçışık, Anayasa Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Anayasa Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

H. Fehim Üçışık  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15.74 9.44 TL  
40% Kolektif, Mehmet Emin Resulzade-Seçme Eserler 2

Mehmet Emin Resulzade-Seçme Eserler 2  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Azerbaycan?ın istiklalini kazanmasının yüzüncü yılını geride bırakmışken akıllarda kalan en önemli isim hiç şüphesiz bu istiklalin elde edilmesinin öncüsü ...

55.00 33.00 TL  
40% Kolektif, Mehmet Emin Resulzade-Seçme Eserler 1

Mehmet Emin Resulzade-Seçme Eserler 1  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Azerbaycan?ın istiklalini kazanmasının yüzüncü yılını geride bırakmışken akıllarda kalan en önemli isim hiç şüphesiz bu istiklalin elde edilmesinin öncüsü ...

55.00 33.00 TL  
40% Ali Hatalmış, Anadolunun Fetih ve İslamlaşma Tarihi

Anadolu'nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi  

Ali Hatalmış  
Ötüken Neşriyat  

FÜTUHAT: İLK İSLAM FETİHLERİNDEN OSMANLI?YA İSLAMLAŞMA: SELÇUKLU FETİHLERİNDEN CUMHURİYET?İN İLANINA   İlk İslam fetihleriyle birlikte Anadolu?nun güneyinde ...

40.00 24.00 TL  
40% Mehmet Şeker, Memlüklerde Divanül-Mezalim 1250-1517

Memlüklerde Divanü'l-Mezalim 1250-1517  

Mehmet Şeker  
Ötüken Neşriyat  

Türk-İslâm tarihinin en önemli ve en uzun ömürlü devletlerinden birisi olan, iki buçuk asrı aşkın Mısır ve Suriye?de hüküm süren ve Abbasî Devleti?nin ...

35.00 21.00 TL  
40% Ali Duymaz, Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme-Dedem Korkut Araştırmaları

Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme-Dedem Korkut Araştırmaları  

Ali Duymaz  
Ötüken Neşriyat  

Prof. Dr. Ali Duymaz?ın akademik hayatında 25 yıldan fazla bir zamana yayılan Dede Korkut araştırmalarını tematik bir bütünlük içerisinde bir araya toplayan ...

52.00 31.20 TL  
40% Konurlap Ercilasun, Türk Tarihinin Çağları

Türk Tarihinin Çağları  

Konurlap Ercilasun  
Ötüken Neşriyat  

?Tarih yazmak için bilmek lazım zannedersiniz. Doğru zannedersiniz. Fakat bilgi, tarihçi olmaya yetmez. İnternet yaşayan bütün tarihçilerden daha bilgilidir. ...

23.00 13.80 TL  
40% Kolektif, Plevne Müdafaası-Ahmet Cemal

Plevne Müdafaası-Ahmet Cemal  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Cemal Paşa'nın henüz genç bir kolağası iken yazdığı bu eser, İkinci Dünya Savaşı'nın namlı generallerinden George Smith Patton'un henüz yarbayken yazdığı bir ...

17.00 10.20 TL  
40% Aydın Çakmak, Türk Dışişleri Teşkilatının Gelişimi: Hariciye Nezareti

Türk Dışişleri Teşkilatının Gelişimi: Hariciye Nezareti  

Aydın Çakmak  
Ötüken Neşriyat  

Bir Osmanlı modernleşmesi örneği olan Hariciye Nezareti, Reisü?l-küttablıktan Hariciye Vekaleti?ne geçişte önemli bir aşamayı teşkil etti. 1836 yılında ...

60.00 36.00 TL  
40% Emrah Ece, Bozkır Hikayeleri

Bozkır Hikayeleri  

Emrah Ece  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.00 9.60 TL  
40% Hasan Erimez, Temirkut 3 Mete Han ve Kut Kılıcı

Temirkut 3 Mete Han ve Kut Kılıcı  

Hasan Erimez  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.00 12.00 TL  
40% Ahmed Güner Sayar, Yusuf Mardinden Ahmed Güner Sayara Mektuplar

Yusuf Mardinden Ahmed Güner Sayara Mektuplar  

Ahmed Güner Sayar  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

26.00 15.60 TL  
40% Süleyman Çobanoğlu, Şiirler Çağla

Şiirler Çağla  

Süleyman Çobanoğlu  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.00 10.20 TL