Toplam 1385 adet ürün
 
40% Sinan Ateş, Türkiyede Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi

Türkiye'de Din Politikaları ve Din-Siyaset İlişkisi  

Sinan Ateş  
Ötüken Neşriyat  

Elinizdeki bu çalışma Osmanlı klasik dönemi din uygulamalarından Tanzimat dönemine, oradan da Cumhuriyet döneminde din - siyaset münasebetlerine bir göz atarak ...

28.00 16.80 TL
40% Yusuf Akçura, Osmanlı Devletinin Dağılma Devri

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Devri  

Yusuf Akçura  
Ötüken Neşriyat  

İlk baskısı 1940 yılında yapılan Osmanlı Devleti?nin Dağılma Devri, Türk Tarihinin Anahatları serisi içinde kuruluş, imparatorluk, inhitat ve inkıraz ...

22.00 13.20 TL
40% Hüseyin Nihal Atsız, Tevarih-i Cedid-i Mirat-ı Cihan

Tevarih-i Cedid-i Mir'at-ı Cihan  

Hüseyin Nihal Atsız  
Ötüken Neşriyat  

Bursalı Mehmed Tahir?in, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde ?1020 (1611-1612) tarihi ricâlinden olduğu müstebân? dediği ve herhangi bir kaynak göstermeden ...

30.00 18.00 TL
40% Ziya Gökalp, Küçük Mecmua Yazıları

Küçük Mecmua Yazıları  

Ziya Gökalp  
Ötüken Neşriyat  

Küçük Mecmua, Ziya Gökalp tarafından 5 Haziran 1922 tarihinde, Ziya Gökalp?ın iki yıllık Malta sürgünü dönüşünde İstanbul ve Ankara'dan sonra gittiği memleketi ...

45.00 27.00 TL
40% Carlo Collodi, Pinokyo

Pinokyo  

Carlo Collodi  
Ötüken Neşriyat  

On dokuzuncu yüzyılın sonunda, peri masalları çeviren bir İtalyan gazetecinin hayalhânesinden çıkan; her şeyi merak eden, okula gitmek yerine gezip tozmak ve ...

22.00 13.20 TL
40% Joseph Conrad, Karanlığın Yüreği

Karanlığın Yüreği  

Joseph Conrad  
Ötüken Neşriyat  

Tıpkı romanlarında anlattığı karakterler gibi, Joseph Conrad?ın da denizle arasında sıra dışı bir bağ vardı. Bu duyguyla ilk gençlik yıllarını Fransız ticaret ...

22.00 13.20 TL
40% Ali Koyuncu, Gök Orda

Gök Orda  

Ali Koyuncu  
Ötüken Neşriyat  

Hun Şanyüsü Kutluğ M.Ö. 96 yılında arkasında birisi veliaht, iki oğul bırakarak hayata veda eder. Kırk beş yıldır Çin tahtında oturan İmparator Vudi, bunu ...

40.00 24.00 TL
40% Selçuk Karakılıç, Sürgün İntihal ve İntihar

Sürgün İntihal ve İntihar  

Selçuk Karakılıç  
Ötüken Neşriyat  

Mehmet Âkif, Necip Fâzıl, Fuat Köprülü, Peyami Safa, Halit Ziya Uşaklıgil, Yusuf Ziya Ortaç, Namık Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel hemen hepsi ömürlerinin bir ...

27.00 16.20 TL
40% Nadim Macit, Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset

Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset  

Nadim Macit  
Ötüken Neşriyat  

Türk Milliyetçiliği- Kültürel Akıl, Siyaset ve İçtihat adlı bu kitap, Türk milliyetçiliğinin nasıl doğup geliştiğini dil, kültür ve siyaset unsurlarıyla ...

47.00 28.20 TL
40% Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Deli ve Delilik

Türk Kültüründe Deli ve Delilik  

Fuzuli Bayat  
Ötüken Neşriyat  

Delilik özgürlüktür; dünyanın mantığa, kurallara sığmayan düzenine karşı marjinal bir itirazdır, akla isyan eden sorumsuz bir akıl denemesidir. Bu kitapta çok ...

26.00 15.60 TL
40% Habibe Temizsu, Cengiz Han Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Yasak

Cengiz Han Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Yasak  

Habibe Temizsu  
Ötüken Neşriyat  

Elinizdeki çalışmada, 13 ve 14. yüzyıllarda Orta ve Ön Asya?nın, hatta Batı dünyasının siyasî gelişmelerine yön veren Moğolların idarî yapısını etkileyen ...

22.00 13.20 TL
40% Basri Gocul, Türk Milli Destanı Oğuzlama

Türk Milli Destanı Oğuzlama  

Basri Gocul  
Ötüken Neşriyat  

Basri Gocul ömrünü tek ülküye, Türk destanını manzum olarak yazmak düşüncesine vermiştir ve tek gaye üzerinde koşan insanların çoğu gibi onun da başarıya ...

47.00 28.20 TL
40% Hüseyin Nihal Atsız, Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi ve Çektiklerimiz

Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi ve Çektiklerimiz  

Hüseyin Nihal Atsız  
Ötüken Neşriyat  

Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi ve Çektiklerimiz, Atsız?ın, Büyük Doğu dergilerinin 6 Mart 1959 ? 16 Ekim 1959 tarihleri arasında haftalık olarak 33 sayı ...

24.00 14.40 TL
40% Marcel Brion, Hunların Hayatı

Hunların Hayatı  

Marcel Brion  
Ötüken Neşriyat  

Gerek Çin gerekse Avrupa kaynaklarına göre, tarih sahnesinde devlet kuran ilk Türk boyu olan Hunlar, önce Orta Asya?da çeşitli Türk-Moğol boylarını bir araya ...

15.00 9.00 TL
40% Kolektif, Bismarck-Hususi ve Siyasi Hayatı

Bismarck-Hususi ve Siyasi Hayatı  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Modern uluslararası ilişkilerin tarihi genellikle, Otuz Yıl Savaşları'nı bitiren Westfalia Antlaşması'na (1648) kadar uzatılır. Avrupa'nın uluslaşması süreci ...

21.00 12.60 TL
40% Murat Kaymaz, Kaleme Karşı

Kaleme Karşı  

Murat Kaymaz  
Ötüken Neşriyat  

Hikmetli bir şair dehşetli bir beytinde mealen; ?Kalem eğri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kâğıt iki yüzlü! Halimi o güzele anlatmaya kimi mahrem kılayım?? ...

16.00 9.60 TL
40% Joseph de Guignes, Hunların,Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Batı Tatarlarının Tarih-i Umumisi-3 Cilt Takım Kutulu

Hunların,Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Batı Tatarlarının Tarih-i Umumisi-3 Cilt Takım Kutulu  

Joseph de Guignes  
Ötüken Neşriyat  

Bu kitap, Hammer Osmanlı Tarihi için ne ifade ediyorsa Genel Türk Tarihi için onu ifade eden klasik bir eser, Türk tarihini en eski çağlarından itibaren bir ...

290.00 174.00 TL
40% Hüseyin Cahit Yalçın, Talat Paşa

Talat Paşa  

Hüseyin Cahit Yalçın  
Ötüken Neşriyat  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Elinizdeki kitap hem biyografi, hem hatırât, hem de yâdigâr türünde bir eser. Hüseyin Cahit bu küçük hacimli ve faka ...

12.00 7.20 TL
40% Hüseyin Özdemir, Mitolojiden Tarihe Seçme Hikayeler

Mitolojiden Tarihe Seçme Hikayeler  

Hüseyin Özdemir  
Ötüken Neşriyat  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Ölümsüzlüğün peşindeki Gılgamış?tan Mısır tanrılarına, Midas?tan Troya Savaşı?na, Doğu?nun bilgelerinden Zerdüşt? ...

27.00 16.20 TL
40% , Karamazov Kardeşler

Karamazov Kardeşler  

   
Ötüken Neşriyat  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Dünya Klasikleri dendiğinde akla ilk gelen kitaplardan biri hiç şüphesiz Karamazov Kardeşler'dir. Dostoyevski'nin ...

50.00 30.00 TL