Toplam 1385 adet ürün
 
40% Şeyma Büyükkavas Kuran, Peyami Safanın İnsanları

Peyami Safa'nın İnsanları  

Şeyma Büyükkavas Kuran  
Ötüken Neşriyat  

Peyami Safa?nın İnsanları, Türk edebiyatının en büyük romancılarından Peyami Safa?nın Server Bedi müstearıyla yazdıkları haricindeki 12 romanında yer alan ...

37.00 22.20 TL
40% Murat Baydar, Kutsal Yay-Altay Efsanesi

Kutsal Yay-Altay Efsanesi  

Murat Baydar  
Ötüken Neşriyat  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)     Yeryüzü üzerindeki hâkimiyeti paylaşamayan Ulu Tengri?nin oğulları Ülgen ve Erlik, uzun sonunda bir savaşta karşı ...

32.00 19.20 TL
40% Ömer Seyfettin, Efruz Bey

Efruz Bey  

Ömer Seyfettin  
Ötüken Neşriyat  

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden) Prof.Dr. Nazım Hikmet Polat tarafından hazırlanan Ötüken’in Ömer Seyfettin Külliyatı; ...

26.00 15.60 TL
40% Kolektif, Destan-4 Kitap Takım

Destan-4 Kitap Takım  

Kolektif  
Ötüken Neşriyat  

Set İçeriği   Satuk Buğra Han Destanı İdigey ile Moradım Ulu Han Ata Bitiği Oğuz Kağan Destanı     Hamur Tipi : 2. Hamur Baskı Sayısı : 1. Basım İl ...

74.00 44.40 TL
40% Yusuf Akçura, Yusuf Akçura-8 Kitap Takım

Yusuf Akçura-8 Kitap Takım  

Yusuf Akçura  
Ötüken Neşriyat  

Set İçeriği   Tarih-i Siyasi Darülhilafet Mektupları Şark Meselesine Dair Suriye ve Filistin Mektupları Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler Türkç ...

235.00 141.00 TL
40% Ozan Karabulak, Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı

Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı  

Ozan Karabulak  
Ötüken Neşriyat  

Büyük Atsız, ömrünün çoğunu hasrettiği Türkçülük ülküsü yolunda, bilhassa çıkardığı süreli yayınlarla sesini memleket çapında duyulur hâle getirmiş, 1931-1975 ...

58.00 34.80 TL
40% Hakan İlhan Kurt, Belemir

Belemir  

Hakan İlhan Kurt  
Ötüken Neşriyat  

Belemir, sehl-î mümtenî söz sanatının redif redif kullanıldığı; teşbih, intâk, hüsn-î ta?lil, asonans ve aliterasyon, kinaye, tezat, tekrir, tenâsüp, istifham, ...

15 9.00 TL
40% İsmail Gaspıralı, Eğitim Yazıları

Eğitim Yazıları  

İsmail Gaspıralı  
Ötüken Neşriyat  

Bu eserde, İsmail Gaspıralı?nın eğitim hususunda çeşitli makale ve kitaplarında ifade ettiği görüşler bir araya toplanmıştır. Elinizdeki kitap, İsmail ...

48.00 28.80 TL
40% Osman Karatay, İlk Oğuzlar

İlk Oğuzlar  

Osman Karatay  
Ötüken Neşriyat  

Oğuzlar, tarihin bize uzak olmayan bir anında ortaya çıktılar. Torunlarının son bin yılın tarihini yazacaklarını bilmiyorlardı elbette. Ne var ki, bu önemli ...

16.00 9.60 TL
40% Mustafa Yıldız, Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapı

Türk Siyasi Bilgeliğinin Kadim Kapı  

Mustafa Yıldız  
Ötüken Neşriyat  

Türk Siyasî Bilgeliğinin Kadim Kapıları adlı kitabında Mustafa Yıldız, Türklerin devlet ve toplum olarak İslâm dinini seçmesinin akabinde, tedricen İslâm ...

19 11.40 TL
40% Turgut Güler, Mahzun Hududlar Çağlayan Sular

Mahzun Hududlar Çağlayan Sular  

Turgut Güler  
Ötüken Neşriyat  

Türk târîhinin fecrinde, Merkezî Asya?da, mukaddes bilinen bir orman ve onun içinde sakladığı şehir, ?Ötüken? adını taşıyordu. Ötüken Türk?ün hâkimiyetinde ...

26 15.60 TL
40% Hasan Erdem, Otranto 1480

Otranto 1480  

Hasan Erdem  
Ötüken Neşriyat  

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kızılelma'ya giden yolda fethedilmesi emrini verdiği Otranto'nun, Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Türkler tarafından ele geçirilmesi, ...

25.00 15.00 TL
40% Saim Çağrı Kocakaplan, 18.Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü

18.Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve İstanbul Gümrüğü  

Saim Çağrı Kocakaplan  
Ötüken Neşriyat  

1750-1800 yılları arasında İstanbul Gümrüğü?nü konu edinen bu çalışma; XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi, İstanbul Gümrük Teşkilâtı, Gümrük ...

33.00 19.80 TL
40% Necati Demir, Satuk Buğra Han Destanı

Satuk Buğra Han Destanı  

Necati Demir  
Ötüken Neşriyat  

İslamiyeti ilk kabul eden Türk Hakanı Satuk Buğra Han ve onun İslamiyeti nasıl, hangi şartlarda kabul ettiği ve Kâşgar merkezli kurduğu ilk Türk-İslam devleti ...

18.00 10.80 TL
40% Ömer Seyfettin, Ashab-ı Kehfimiz

Ashab-ı Kehfimiz  

Ömer Seyfettin  
Ötüken Neşriyat  

Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat tarafından hazırlanan Ötüken'in Ömer Seyfettin Külliyatı; yazarın sağlığında ya­yımladığı kitaplar esas alınarak aynı çerçevedeki ...

26.00 15.60 TL
40% Hasan Erimez, Bin Yılın Göçü-Alpler Çağı

Bin Yılın Göçü-Alpler Çağı  

Hasan Erimez  
Ötüken Neşriyat  

Dünya üstünde bugüne kadar yaşanmış pek az göç, tarihin seyrini geri dönülmez olarak değiştirmiştir. Bunların başında da Oğuz boylarının göçü geliyor. Daha ...

32 19.20 TL
40% Yahya Kemal Taştan, Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçi

Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçi  

Yahya Kemal Taştan  
Ötüken Neşriyat  

Âdeta Balkan İmparatorluğu addedilebilecek Osmanlı Devleti?nin son asrında cereyan eden Balkan Savaşları; Türk milliyetçiliği ve Anadolu topraklarında kurulan ...

21 12.60 TL
40% Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeler

Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeler  

Fuzuli Bayat  
Ötüken Neşriyat  

Fuzuli Bayat, Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri adlı bu eserinde; değerlerimizin bir parçası olan Türk mitlerini bir araya getirerek bu mitlerin yalnızca ...

19 11.40 TL
40% Osman Karatay, Mürdüm

Mürdüm  

Osman Karatay  
Ötüken Neşriyat  

- Az kalsın unutacaktım. Bir isteğim daha var, yapar mısınız?- Ne demek dedecim!- Yeni yurdunuzun adını ?Ergenekon? koyun. O da benim hatıram olsun.- Her şey ...

17.00 10.20 TL
40% Fahrettin Olguner, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine

Türk-İslam Düşüncesi Üzerine  

Fahrettin Olguner  
Ötüken Neşriyat  

Bu kitap, Prof.Dr. Fahrettin Olguner' in Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine muhtelif tarihlerde kaleme aldığı yazılarından ve konuşmalarından meydana gelmiştir. ...

40.00 24.00 TL