Toplam 37 adet ürün
 
Mark Hawthorne, Vegan Etik-Herkes İçin Şefkatli Bir Yaşama Kucak Açmak

Vegan Etik-Herkes İçin Şefkatli Bir Yaşama Kucak Açmak
Mark Hawthorne
Pales Yayınları

Anlatmak istediklerini kısa ve öz bir şekilde aktaran, anlaşılması kolay ve bilgilendirici bir çalışma olan Vegan Etik bize şefkatin bölünebilir bir kavram ...

18 TL 24,00 TL -25%

Engin Ümer, Tekinsiz ve Temsil: Romantizmden Postmodernizme Bir İnceleme

Tekinsiz ve Temsil: Romantizmden Postmodernizme Bir İnceleme
Engin Ümer
Pales Yayınları

Tekinsiz ve Temsil, öncelikle sanatta ve diğer medyalarda temsil konusunu tekinsiz teması ile düşünmek için yola çıkan ve Romantizm'den Modernizm'e nihayetinde ...

28.5 TL 38,00 TL -25%

Sadık Kartal, İktidardaki Okul-Eğitimin Politik İşlevi

İktidardaki Okul-Eğitimin Politik İşlevi
Sadık Kartal
Pales Yayınları

Devletin varlığını, gücünü ve temel ilkelerini topluma kabul ettirebilmek için kullandığı önemli ideolojik araç, okuldur. Okul eğitimi, tek yönlü ve ...

28.5 TL 38,00 TL -25%

Gizem Şimşek, Türk Korku Sineması Kronolojisi 2.Cilt 2016-2017

Türk Korku Sineması Kronolojisi 2.Cilt 2016-2017
Gizem Şimşek
Pales Yayınları

  ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ahmet İhsan, Doğu Asyaya Seyahat

Doğu Asya'ya Seyahat
Ahmet İhsan
Pales Yayınları

Ahmet İhsan Tokgöz, çevirilerinin ve telif romanlarının yanında anı ve seyahatname türünde eserler de vermiştir. Batıdaki matbaacılık tekniklerine yer ...

12 TL 16,00 TL -25%

, Bilgi Toplumu Tartışmaları

Bilgi Toplumu Tartışmaları

Pales Yayınları

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   Bilgi Toplumu Tartışmaları adlı bu kitapta özellikle son yıllarda yaygın bir söyleme dönüşen Bilgi Toplumu ...

24 TL 32,00 TL -25%

Ufuk Akmaz, Seven Hasdemir, Karam Khella, Uygarlığın Beşiğinden Modern Dünyanın Krizine Suriye

Uygarlığın Beşiğinden Modern Dünyanın Krizine Suriye
Ufuk Akmaz, Seven Hasdemir, Karam Khella
Pales Yayınları

Türkiye, bölgesel bir güç ve bu gücün tarihsel döngüsünde Arap halkları ile Türkler, 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu çatısı altında birlikte yaşadılar. ...

15 TL 20,00 TL -25%

Ali Barış Kaplan, 2001 Uzay Macerası

2001 Uzay Macerası
Ali Barış Kaplan
Pales Yayınları

Bu çalışmanın amacı; insanın psikolojik yapısını psikanalitik bir bakış açısıyla ortaya çıkararak, bunun üzerinden toplumsal davranışların ve grup ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Figen Algül, İsmet Gülseçgin, Murat Akkan, Topluluk Medyası Nor Radyo Örneği

Topluluk Medyası "Nor Radyo" Örneği
Figen Algül, İsmet Gülseçgin, Murat Akkan
Pales Yayınları

Dünyada yaşanan küreselleşme olgusu ile birlikte medyanın giderek ticarileşmesi sonucu farklı radikal sesler kamusal alandan dışlanmışlardır. Anaakım medya ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Engin Algül, İsmet Gülseçgin, Murat Akkan, Türkiye İçin Çevre Politikaları

Türkiye İçin Çevre Politikaları
Engin Algül, İsmet Gülseçgin, Murat Akkan
Pales Yayınları

Mühendislik; Evrenimizde var olan doğal zenginlikleri ve enerji kaynaklarını, doğal, tarihi, kültürel ve estetik çevreye zarar vermeden, gelecek kuşakların ...

10.5 TL 14,00 TL -25%

Yılmaz Avşin, Lenny Lapon, Hakan Şahin, Burcu Denizci, Beyaz Önlüklü Katiller

Beyaz Önlüklü Katiller
Yılmaz Avşin, Lenny Lapon, Hakan Şahin, Burcu Denizci
Pales Yayınları

Her nerede olursa olsun psikiyatri zulmüne karşı direnen insanlar için, Psikiyatri tarafından öldürülen ve intihara sürüklenen insanların anısına. Özgürlük ve ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Neşe Kaplan, 60lı Yıllar Aile Sineması

60'lı Yıllar Aile Sineması
Neşe Kaplan
Pales Yayınları

1960-70 döneminde Türk sinemasının da toplumsal olaylardan ve gelişmelerden etkilenen, toplumsal yapıyı olumlayan ya da eleştiren, ülkenin değişen koşulları ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Nurçay Türkoğlu, Mehmet Öztürk, Göksel Aymaz, Kentte Sinema Sinemada Kent

Kentte Sinema Sinemada Kent
Nurçay Türkoğlu, Mehmet Öztürk, Göksel Aymaz
Pales Yayınları

Modern kent ve sinema aynı zaman diliminde, 19. Yüzyılın sonunda kentsel bir keşif olarak ortaya çıktı ve kentsel deneyimleri hızlı bir biçimde değiştirmeye ...

26.25 TL 35,00 TL -25%

Zeynep Kaban Kadıoğlu, Tüketim İletişimi

Tüketim İletişimi
Zeynep Kaban Kadıoğlu
Pales Yayınları

Küresel kapitalist sistemlerin işleyişi tüketimin sürekliliğine bağlıdır. Bireyler kapitalist toplumlarda tüketici olarak değerlidir. Serbest piyasa ...

13.5 TL 18,00 TL -25%

Tan Malaka, Hakan Şahin, Yaşam Felsefesi

Yaşam Felsefesi
Tan Malaka, Hakan Şahin
Pales Yayınları

1919'da öğrenim gördüğü Avrupa'dan döndükten sonra komünist görüşleri savunmaya başladı. Komünistler bu dönemde en büyük milliyetçi örgüt olan Sarekat Islam'ın ...

10.5 TL 14,00 TL -25%

Duysal Yaşar, Neil J. Smelser, Cumhur Atay, Richard Münch, Kültür Kuramı

Kültür Kuramı
Duysal Yaşar, Neil J. Smelser, Cumhur Atay, Richard Münch
Pales Yayınları

Bremen konferansını planla yanlar bunun temasını belirlemek için ilk kez toplandıklarında neredeyse kendiliğinden bir fikir birliği ortaya çıktı: konferans ...

33.75 TL 45,00 TL -25%

Mustafa Peköz, Duysal Yaşar, Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya Ve Yükselen Çin

Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya Ve Yükselen Çin
Mustafa Peköz, Duysal Yaşar
Pales Yayınları

Uluslar arası alanda ekonomik, politik, askeri, kültürel ve toplumsal ilişkilerde çok yönlü değişiklikler yaşanıyor. Kapitalist sistem, kendisini reorganize ...

33.75 TL 45,00 TL -25%

Feyyaz Şahin, İdeoloji Üzerine

İdeoloji Üzerine
Feyyaz Şahin
Pales Yayınları

İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Seher Şeylan, Aynı Sudan İçtik-2000 Sonrası Amerikan ve Türk Sinemasındaki Belgesellerde Ermeni Kimliği

Aynı Sudan İçtik-2000 Sonrası Amerikan ve Türk Sinemasındaki Belgesellerde Ermeni Kimliği
Seher Şeylan
Pales Yayınları

Sevgili Seher Şeylan?ın, yüreğini avucuna alarak gerçekleştirdiği son derece etkileyici bu çalışma, insana üç soyut kavramı sorgulatıyor: Gerçek, doğru ve ...

21 TL 28,00 TL -25%

Şahin Filiz, Felsefi Sağaltım

Felsefi Sağaltım
Şahin Filiz
Pales Yayınları

    ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

21 TL 28,00 TL -25%