Toplam 218 adet ürün
 
Erol Turan, Siyaset

Siyaset  

Erol Turan  
Palet Yayınları  

Siyaset mekanizmanın çözümlenmesi, ancak bütün toplumsal alanların bütünlüğü içinde ele alınıp, toplumsal sistemi kuran ve onun hareketlerine yön veren olgular ...

40.00 25.20 TL
İsmail Taş, Ahmad Yasavi and The Diwan-ı Hikmat

Ahmad Yasavi and The Diwan-ı Hikmat  

İsmail Taş  
Palet Yayınları  

A?mad Yasaw? and the Yasaw? tradition are esteemed ubiquitously by mainstream scholars of Islam, ??fism and Turkish literature, revered by large numbers of ... 

16.67 10.50 TL
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık

Şık  

Hüseyin Rahmi Gürpınar  
Palet Yayınları  

Hüseyin Rahmi Gürpınar?ın kitaplarını yeniden yayına hazırlamak, bir tarafıyla ciddi denilebilecek bir riski barındırsa da yayınevi olarak bunu göze almanın ...

16.00 10.08 TL
Ömer Seyfettin, Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 3

Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 3  

Ömer Seyfettin  
Palet Yayınları  

"Dünden Bugüne" başlığı altında Ömer Seyfettin'in hikâyelerinden yaptığımız bu üç kitaplık derlemeyi; Osmanlı Türkçesine ilgi duyanlara, bunu öğrenme ve ...

16.00 10.08 TL
Ömer Seyfettin, Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 2

Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 2  

Ömer Seyfettin  
Palet Yayınları  

"Dünden Bugüne" başlığı altında Ömer Seyfettin'in hikâyelerinden yaptığımız bu üç kitaplık derlemeyi; Osmanlı Türkçesine ilgi duyanlara, bunu öğrenme ve ...

16.00 10.08 TL
Ömer Seyfettin, Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 1

Dünden Bugüne - Ömer Seyfettin 1  

Ömer Seyfettin  
Palet Yayınları  

"Dünden Bugüne" başlığı altında Ömer Seyfettin'in hikâyelerinden yaptığımız bu üç kitaplık derlemeyi; Osmanlı Türkçesine ilgi duyanlara, bunu öğrenme ve ...

16.00 10.08 TL
Longin, Yüce Poetika

Yüce Poetika  

Longin  
Palet Yayınları  

Longin'in "Yüce Poetika"sı, antik dünyadan bize miras kalan üç poetikadan birisidir. Aristo'nun poetikasıyla kesiştiği noktalar kadar ayrıldığı hususlar da ...

16.00 10.08 TL
Mehmet Okan Taşar, İİktisadi Doktrinler Tarihsel Gelişimi

İİktisadi Doktrinler Tarihsel Gelişimi  

Mehmet Okan Taşar  
Palet Yayınları  

Toplumsal değişimlerin tarihsel sürecindeki faktörleri veya dinamikleri anlamadan, geleceğin inşa edilmesi mümkün değildir.Bu dinamikler, doğrudan insanla ...

20.00 12.60 TL
Stefan Zweig, Amerigo - Tarihi Bir Yanılgının Hikayesi

Amerigo - Tarihi Bir Yanılgının Hikayesi  

Stefan Zweig  
Palet Yayınları  

Avrupa, 15. yy. sonlarında içinde bulunduğu uyuşukluktan ve ortaçağın karanlık dünyasından sıyrılarak uyanmaya başlar. Hümanistlerle birlikte Avrupa'ya yeni ...

12.00 7.56 TL
Ahmet Sevgi, Sosyal Meseleler

Sosyal Meseleler  

Ahmet Sevgi  
Palet Yayınları  

Bir kitap bir risale için yazılır, bir risale bir cümle için, bir cümle de bir kelime için? Bütün yazıp söylediklerimi bir kelimeye irca edebilirsiniz: ...

14.00 8.82 TL
Serdar Kara, Din-Siyaset ve Toplum İlişkileri Üzerine 1923-1960

Din-Siyaset ve Toplum İlişkileri Üzerine 1923-1960  

Serdar Kara  
Palet Yayınları  

Yaklaşık iki yüzyıllık Türk modernleşmesinin en önemli aktörlerinden birisi hiç şüphesiz din olgusudur. Bu olgu, günümüze kadar gelen modernleşme süreci ...

20.00 12.60 TL
Mahmut Kaplan, Gönül Diliyle - Osmanlı Şiiri Üzerine Yazılar

Gönül Diliyle - Osmanlı Şiiri Üzerine Yazılar  

Mahmut Kaplan  
Palet Yayınları  

Osmanlı, Oğuz Türkçesini gönül dili haline getiren bir medeniyet tesis etti. Bu medeniyetin içerisine her milletten gönül insanı ışığa koşan pervaneler gibi ...

20.00 12.60 TL
Hakan Sevindik, Cezeri Kasım Paşa - Safi Divanı

Cezeri Kasım Paşa - Safi Divanı  

Hakan Sevindik  
Palet Yayınları  

Elinizdeki kitap, hayır hasenat sahibi bir Osmanlı paşasının "Dîvânı"dır. Bugün bize "Cezerî Kasım Paşa" ismi pek âşinâ gelmese de o, Fatih Sultan Mehmet ve ...

35.00 22.05 TL
Nilüfer Canöz, Kurumsal Reklamcılık

Kurumsal Reklamcılık  

Nilüfer Canöz  
Palet Yayınları  

Kurumsal reklamlar, belirli bir ürün yerine işletmeye yönelik iyi duyguları geliştirmeye, satışları artırmaya ve işletmenin ilişkide bulunduğu çeşitli ...

16.00 10.08 TL
Mehmet Yastı, Okçuluğun İlkeleri Umdetül - Mütenazilin

Okçuluğun İlkeleri Umdetü'l - Mütenazilin  

Mehmet Yastı  
Palet Yayınları  

Okçuluğun tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu alanda yazılan eser ve risalelerin çoğunda okçuluğun, Hz. Âdem'den itibaren önce av, sonra savaş aleti ...

25.00 15.75 TL
Erol Turan, Kamu Yönetimi - Temel Kavramlar

Kamu Yönetimi - Temel Kavramlar  

Erol Turan  
Palet Yayınları  

Bu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; ...

35.00 22.05 TL
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Monologlar

Monologlar  

Ahmet Hikmet Müftüoğlu  
Palet Yayınları  

Edebiyatımızdaki asıl yerini yazı hayatının ikinci devresinde yazıldığı hikayeleri ile elde edilen Ahmet Hikmet Müftüoğlu, önceleri Servet-i Fünûn topluluğu ...

13.00 8.19 TL
Mehmet Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R

Piyasa Ekonomilerinde 3R  

Mehmet Okan Taşar  
Palet Yayınları  

Hukuk ve Ekonomi; insan kalabalıklarını modern bir topluma dönüştürmenin iki temel faktörü olarak görülmelidir. Aksi takdirde "sosyal" ya da "toplumsal" ...

20.00 12.60 TL
Perihan Ölker, Manzum Sözlük Geleneği Ve Mahmudiyye

Manzum Sözlük Geleneği Ve Mahmudiyye  

Perihan Ölker  
Palet Yayınları  

Manzum sözlükler, önemli bir dil öğretim tekniği sayılan şiirle öğretimi kullanmaları bakımından dikkat çekmişlerdir. Bilhassa çocuk yaşta dil öğretimini ...

17.00 10.71 TL
Alim Gür, Dili Yok Kalbimin

Dili Yok Kalbimin  

Alim Gür  
Palet Yayınları  

Bilindiği üzere milletlerin birtakım ortak değerleri olagelmiştir. Kuşkusuz milleteler bunlara sahip çıktıkları ölçüde tarih sahnesinde kalabilirler. Öteden ...

16.00 10.08 TL