Toplam 25 adet ürün
 
, XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları

XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları

Pera Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 1-2 Cilt Tk 1888 - 1922,1922 - 1971

Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 1-2 Cilt Tk 1888 - 1922,1922 - 1971

Pera Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

, Hayali İstanbul Manzaraları

Hayali İstanbul Manzaraları

Pera Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Eser Coşkun, İnsanın Yaşayan Geçmişi

İnsanın Yaşayan Geçmişi
Eser Coşkun
Pera Yayıncılık

En tehlikeli dünya görüşü, dünyayı hiç görmemiş olan insanların dünya görüşüdür... Alexander Von Humbold Eser Çoşkunun kitabını okuyun, günümüzde ...

0 TL

Eser Coşkun, Düş Zamanı Aborjinler

Düş Zamanı Aborjinler
Eser Coşkun
Pera Yayıncılık

En az kırk bin yıldır Avusturalya kıtasında yaşayan ve dünyada varlığını sürdüren en eski insan topluluklarından olan Aborjinler; bu anlamda insanın en eski ...

0 TL

Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1922 - 1971) Cilt 2

Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1922 - 1971) Cilt 2
Ahmed Emin Yalman
Pera Yayıncılık

Bağımsızlık kazanılmış Lozan Anlaşması da imzalanmıştır. Devletin şekli konusundaki tartışmalar Cumhuriyetin İlanı ile sonuçlanır. Genç Cumhuriyete yönelik ...

0 TL

Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1888 - 1922) Cilt 1

Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1888 - 1922) Cilt 1
Ahmed Emin Yalman
Pera Yayıncılık

Ahmed Emin Yalman hatıralarının iki kitaba ayrılan birinci cildinde, çocukluğundan başlayarak okul hayatını, gazeteciliğe başlamasını ve Amerikadaki ...

0 TL

Pierre Loti, Aziyade

Aziyade
Pierre Loti
Pera Yayıncılık

... Türk okurlarınca da tanınan Loti, delicesine aşık olduğu Aziyade ile gönül ilişkilerini anlatırken İstanbulun kimi semtlerinin panoramasını da çizmektedir. ...

0 TL

Bernard Randolph, Ege Takımadaları (Arşipelago)

Ege Takımadaları (Arşipelago)
Bernard Randolph
Pera Yayıncılık

... Gezgin bir tüccar olan Randolphun gözlemlerinde, yazdıklarında, günümüzün anlayış ve şartlarına ters gelen bazı ayrıntılar görülebilir; Okuyucunun olayları ...

15 TL

Robert Withers, Büyük Efendinin Sarayı

Büyük Efendi'nin Sarayı
Robert Withers
Pera Yayıncılık

Kitap Topkapı Sarayındaki yaşamın özellikleri, padişahın ve saray mensuplarının yaşam biçimi ve bunların arasındaki ilişkiler, yönetim örgütü, saray protokolu, ...

0 TL

Ahmed Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 2 Kitap Takım

Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 2 Kitap Takım
Ahmed Emin Yalman
Pera Yayıncılık

Ahmed Emin Yalman hatıralarının iki kitaba ayrılan birinci cildinde, çocukluğundan başlayarak okul hayatını, gazeteciliğe başlamasını ve Amerikadaki ...

0 TL

Turgut Saner, 19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Oryantalizm

19. Yüzyıl İstanbul Mimarlığında Oryantalizm
Turgut Saner
Pera Yayıncılık

Bu çalışmada, 19. yüzyıl İstanbul mimarlığında, Magrip-Endülüs veya Hindistan gibi ülkelerden egzotik biçimler taşıyan binalar ilk kez konu birliği içinde bir ...

0 TL

C. Mostras, Dictionnaire Geographique de Lempire Ottoman

Dictionnaire Geographique de L'empire Ottoman
C. Mostras
Pera Yayıncılık

Kitap C. Mostrasın eserinin 1873 St. Petersburg basımının ...                                                                                                                                                                                             

0 TL

Andreas David Mordtmann, İstanbul ve Yeni Osmanlılar

İstanbul ve Yeni Osmanlılar
Andreas David Mordtmann
Pera Yayıncılık

Tanzimat dönemi ile II. Abdülhamid döneminin ilk yılları için gerek Osmanlı tarihi gerekse İstanbulun siyasi ve kültürel tarihi hakkında ilginç bilgiler ...

0 TL

Joseph von Hammer-Purgstall, Osmanlı Mühürleri

Osmanlı Mühürleri
Joseph von Hammer-Purgstall
Pera Yayıncılık

Avusturyalı büyük oryantolog Joseph von Hammer-Purgstallın Arap, Fars ve Türk Mühürleri adlı bu küçük kitabını çevirip basma kararı alınca benim üzerime ...

0 TL

Auguste Boppe, 18. Yüzyılda Boğaziçi Ressamları

18. Yüzyılda Boğaziçi Ressamları
Auguste Boppe
Pera Yayıncılık

XVIII. yüzyılda Türkler sadece Avrupanın genel politikasında önemli bir rol oynamakla kalmadılar; aynı zamanda edebiyat ve sanat üzerine de etki yaptılar. Bu ...

0 TL

Auguste Boppe, 18. Yüzyılda Boğaziçi Ressamları

18. Yüzyılda Boğaziçi Ressamları
Auguste Boppe
Pera Yayıncılık

XVIII. yüzyılda Türkler sadece Avrupanın genel politikasında önemli bir rol oynamakla kalmadılar; aynı zamanda edebiyat ve sanat üzerine de etki yaptılar. Bu ...

0 TL

Ebubekir Hazim Tepeyran, Hatıralar

Hatıralar
Ebubekir Hazim Tepeyran
Pera Yayıncılık

... Tepeyran, yarım yüzyıl süren devlet adamlığı süresince gözlemlerini birer öykü niteliğinde anlatmasını bildiği için anıları kişisel olmaktan çıkıp bir ...

0 TL

Maurice Herbette, Fransada İlk Daimi Türk Elçisi Moralı Esseyit Ali Efendi (1797-1802)

Fransa'da İlk Daimi Türk Elçisi Moralı Esseyit Ali Efendi (1797-1802)
Maurice Herbette
Pera Yayıncılık

... Bu ilginç öykü, meslekten bir diplomat olan Maurice Herbette tarafından 1902de kaleme alınmıştır. Fransız kaynaklarına dayalı titiz, ayrıntılı ve ...

0 TL

Paul Fesch, Abdülhamidin Son Günlerinde İstanbul

Abdülhamid'in Son Günlerinde "İstanbul"
Paul Fesch
Pera Yayıncılık

Paul Feschin Abdülhamidin Son Günlerinde İstanbul adlı bu eseri II. Meşrutiyetin ilanından sekiz ay önce (Kasım 1907) Pariste basılmıştır. Yazarın İstanbulda ...

40 TL