Toplam 300 adet ürün
 
Eliye Evdilrehman, Şer Li Çiya

Şer Li Çiya
Eliye Evdilrehman
Peri Yayınları

Roman bi peşketina zimen ve giredayi ye. Ango roman zimani, ziman ji romane ber bi peş dixe. Standardizabuna zimane neteweyi bi berhemen wek novelan ve ...     

20.8 TL 26,00 TL -20%

Medeni Ferho, Xewnen Pinekiri

Xewnen Pinekiri
Medeni Ferho
Peri Yayınları

'Sterik di ezman de neman, mina weşiye xweli le keti, pişti baye pelpişke, baye yene le bide, weşiyan.'Da xwe ku rabe, behtir ji şeş rojen di nava kovana dare ...

16 TL 20,00 TL -20%

Evin Çiçek, Awaza Serpehatiyan 1

Awaza Serpehatiyan 1
Evin Çiçek
Peri Yayınları

Çuçika zer, tu dixwini dixwini Qey cih tunebu?Hati ser taye ser sere min disekiniEz dibem, te ji fem kirTu xeribi u bekesiya min dibiniHelina teBe maliya ... 

6.4 TL 8,00 TL -20%

Haydar Diljen, Ziwane Ma Alfaba

Ziwane Ma Alfaba
Haydar Diljen
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 TL 10,00 TL -20%

Derweş M. Ferho, Hevi u Jiyan

Hevi u Jiyan
Derweş M. Ferho
Peri Yayınları

Jina be DengEw bi tenha Li ser zinareki rüniştı bu Çaven we runiştı bu Kelegirı, westayi u dilşewitı Ez nezik bum: sedem çi ye?Jina tenhaBere xwe da minLe ...

6.4 TL 8,00 TL -20%

Mezher Bozan, Av Zelal Bu - 6

Av Zelal Bu - 6
Mezher Bozan
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12 TL 15,00 TL -20%

Mezher Bozan, Av Zelal Bu - 5

Av Zelal Bu - 5
Mezher Bozan
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 TL 10,00 TL -20%

Şemsettin Baştımar, İyiye Övgüler

İyi'ye Övgüler
Şemsettin Baştımar
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.4 TL 13,00 TL -20%

Nejat Çetin, Pixço

Pixço
Nejat Çetin
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.8 TL 6,00 TL -20%

Raif Yaman, Xewna Ave

Xewna Ave
Raif Yaman
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.6 TL 7,00 TL -20%

Abbas Abbas, Ez u Şalul

Ez u Şalul
Abbas Abbas
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.4 TL 8,00 TL -20%

İshak Tepe, Mışk U Kezık

Mışk U Kezık
İshak Tepe
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.4 TL 8,00 TL -20%

Mezher Bozan, Av Zelal Bu - 2

Av Zelal Bu - 2
Mezher Bozan
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 TL 10,00 TL -20%

Evin Çiçek, Awaza Serpehatiyan 3

Awaza Serpehatiyan 3
Evin Çiçek
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 TL 10,00 TL -20%

Ali Alxasi, Ji Meraşe Xeberek Hat

Ji Meraşe Xeberek Hat
Ali Alxasi
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 TL 20,00 TL -20%

n, Roşan Lezgî, Gotin Diçe Nivis Dimine

Gotin Diçe Nivis Dimine
n, Roşan Lezgî
Peri Yayınları

Gotin Diçe Nivîs Dimîne, navê kitêba Roşan Lezgînî ye ku ji alîyê Weşanxaneya Pêrî ve li meha çirîya pêşîn ya sala 2009, li Stenbolê çap bûye.Wêneyê berga ...

16 TL 20,00 TL -20%

Ergün Sönmez, Demokrasi, Kürtler ve AB

Demokrasi, Kürtler ve AB
Ergün Sönmez
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9.6 TL 12,00 TL -20%

Kardox Agiri, Rupelek Ji Diroka Zeredeştiyan

Rupelek Ji Diroka Zeredeştiyan
Kardox Agiri
Peri Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 TL 10,00 TL -20%

Ziya Avcı, Biranin u Şahidiya Hinek Buyeran

Biranin u Şahidiya Hinek Buyeran
Ziya Avcı
Peri Yayınları

Nivisandina biranin, serpehati yan şahidiya buyeran, bi gelemperi ji bo her neteweyeki u bi taybeti ji ji bo me kurdan gelek giring e. Di ware li du xwe ...     

17.6 TL 22,00 TL -20%

İshak Tepe, Ji Peşiyen Me Baqek Zargotin Guldeste

Ji Peşiyen Me Baqek Zargotin Guldeste
İshak Tepe
Peri Yayınları

Çi bikim bi gulzara gulanKu sorgula min te nebiEw renge kesk u sor u zerLi gulzara gulan nebiGul baxçeya welate minAx u erd u ava minBirca belek, seraya minKu ...

12.8 TL 16,00 TL -20%