Toplam 64 adet ürün
 
Mustafa Demir, Büyük Selçuklular Tarihi

Büyük Selçuklular Tarihi
Mustafa Demir
Sakarya Kitabevi

Büyük Selçuklular tarihi, Türklerin Ön Asya İslam dönemine girdikleri süreçte, Türk-İslam kültür unsurlarının oluştuğu, yeni yönetim anlayışlarının ortaya ...

0 TL

Ahmet Vecdi Can, Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama

Hedef Maliyetleme Kuram ve Uygulama
Ahmet Vecdi Can
Sakarya Kitabevi

...Sözgelimi en iyi tasarıma sahip bir ürün, hemen aranılan tüm fonsiyonlarla donatılmış bir ürün, fiyatı çok yüksek olduğundan dolayı pazarda alıcı bulamıyor ...

0 TL

Ferruh Tuzcuoğlu, Metropoliten Yönetim

Metropoliten Yönetim
Ferruh Tuzcuoğlu
Sakarya Kitabevi

Metropol olgusu, Sanayi devriminden sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Kentsel gelişme sürecinde sanayi devrimiyle birlikte sanayi öncesi kentten sanayi ...

0 TL

Metin Başarır, Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi
Metin Başarır
Sakarya Kitabevi

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Mühendislik Fakültesinin bazı bölümlerinde okutulmakta olan Kompleks Analiz ve Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ...

0 TL

Hilmi Kırlıoğlu, Şirketler Muhasebesi

Şirketler Muhasebesi
Hilmi Kırlıoğlu
Sakarya Kitabevi

Günümüz ekonomik şartlarında artan rekabet sermaya yetersizliğinden dolayı şahıs işletmelerinin ayakta kalabilmelerini zorlaştırmakta ve bu durum her geçen gün ...

0 TL

Yılmaz Özkan, Uygulamalı İstatistik 2

Uygulamalı İstatistik 2
Yılmaz Özkan
Sakarya Kitabevi

İstatistik sayılarla uğraşan bir bilim dalı olduğundan, matematik gibi sayısal derslerle arası iyi olmayan öğrenciler için başlangıçta zor gelir. Bu derse yeni ...

18.52 TL

Şaban Kayıhan, Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku
Şaban Kayıhan
Sakarya Kitabevi

Ticari İşletme Hukuk-Kıymetli Evrak Hukuku-Ortaklıklar Hukuku Ticari İşletme Hukuku Adi Ortaklık Kollektif Ortaklık Komandit Ortaklık Anonim Ortaklık Limited ...

0 TL

Ahmet Vecdi Can, Selim Yüksel Pazarçeviren, Maliyet Muhasebesi Ders Notları

Maliyet Muhasebesi Ders Notları
Ahmet Vecdi Can, Selim Yüksel Pazarçeviren
Sakarya Kitabevi

Maliyet muhasebesi dersi baba ders diye tabir edilen dersler arasında sayılır. Bu tabir dersin çok önemli bir ders olmasının yanısıra, zor bir ders olduğunu ve ...

0 TL

Kollektif, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Ders Notları

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Ders Notları
Kollektif
Sakarya Kitabevi

Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri Hukuk, toplum halinde yaşayan kişiler arasındaki ilişkileri düznleyen ve yaptırımlarla desteklenmiş olan kurallar ...

0 TL

Yılmaz Özkan, Uygulamalı İstatistik 1

Uygulamalı İstatistik 1
Yılmaz Özkan
Sakarya Kitabevi

İstatistik sayılarla uğraşan bir bilim dalı olduğundan, matematik gibi sayısal derslerle arası iyi olmayan öğrenciler için başlangıçta zor gelir. Bu derse yeni ...

0 TL

Abdülkadir Işık, Habib Yıldız, Temel Gürdal, Nurullah Altun, Nevran Karaca, Filiz Aygen, Tarkan Peran, Kamu Maliyesi (Ders Notları)

Kamu Maliyesi (Ders Notları)
Abdülkadir Işık, Habib Yıldız, Temel Gürdal, Nurullah Altun, Nevran Karaca, Filiz Aygen, Tarkan Peran
Sakarya Kitabevi

İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında piyasa mekanizmasının yetersiz kalmasının bir sonucu olarak, en azından bazı ihtiyaçların karşılanabilmesi için devletin ...

0 TL

İsmail Dalay, Temel İşletmecilik Bilgileri (Genel Kavramlar - Kuruluş) Cilt 1

Temel İşletmecilik Bilgileri (Genel Kavramlar - Kuruluş) Cilt 1
İsmail Dalay
Sakarya Kitabevi

İşletme Biliminin Tarihsel Gelişimi İşletmelerin nitelik ve faaliyetlerini tam olarak kavrayabilmemiz için işletmelerin nasıl başlayıp, geliştiğini incelemek ...

0 TL

Ömer Faruk Gözükızıl, Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler
Ömer Faruk Gözükızıl
Sakarya Kitabevi

Diferansiyel denklemler bilim ve mühendislik dallarında en çok kullanılan ve gereksinim duyulan konuların başında yer alır. Bir kirişin esnemesinde, elektrik ...

0 TL

Adem Uğur, İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi
Adem Uğur
Sakarya Kitabevi

İnsanın Önemi İnsan, yaratıklar içerisinde en yüce, en değerli, en şerefli, aynı zamanda da en karmaşık olan bir varlıktır. Akıl denilen muhakeme yeteneğine ...

0 TL

Nilgün Sarıkaya, Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi
Nilgün Sarıkaya
Sakarya Kitabevi

Günümüzde pazar dinamikleri hızla değişmektedir. 1980li yıllarda başlayan Toplam Kalite Yönetimi, işletmeler açısından rekabeti yakalamada ve sürdürülebilir ...

0 TL

Rana Özen Kutanis, Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları

Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları
Rana Özen Kutanis
Sakarya Kitabevi

Davranış Bilimleri ve Yönetim Süreci Davranış Bilimlerine giriş yapmadan önce Yönetim Sürecinin tarihi gelişimini ve bu gelişim süreçlerini genel olarak ...

0 TL

Burçin Aktükün, Müzikte Bilgisayar Kullanımı

Müzikte Bilgisayar Kullanımı
Burçin Aktükün
Sakarya Kitabevi

Hayatımızın her alanında yer alan bilgisayarın, her meslekte kullanılmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Ülkemizde bilgisayar kullanımının bugün vardığı ...

0 TL

Engin Yıldırım, Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı
Engin Yıldırım, Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu
Sakarya Kitabevi

İçindekiler Kısım 1 Bilim ve Bilimsel Yaklaşım Bölüm 1: Bilim ve Bilimsel Araştırma Kısım 2 Bilimsel Araştırma Süreci Bölüm 2: Araştırma Konusunun Seçimi ...

0 TL

Ahmet Vecdi Can, Selim Yüksel Pazarçeviren, Maliyet Muhasebesi Problemleri Sorular-Problemler-Testler

Maliyet Muhasebesi Problemleri Sorular-Problemler-Testler
Ahmet Vecdi Can, Selim Yüksel Pazarçeviren
Sakarya Kitabevi

Yıllar boyunca derslerde yaptığımız uygulamalar, sınavlarda sorduğumuz sorular kimi elle yazılmış kimi daktiloyla, kimi teksir kağıtlarına basılmış, kimi ...

0 TL

Adem Uğur, İşletmelerde Verimlilik Ders Notları

İşletmelerde Verimlilik Ders Notları
Adem Uğur
Sakarya Kitabevi

2000li yılların başından itabaren globalleşmenin etkilerinin daha belirgin hale gelmesi, uluslararası rekabeti de arttırmış bunun sonucu olarak işletmeler ...

0 TL